AvtoMobilno zavarovanje

Zavarujte različne oblike mobilnosti.

Če gre vaša mobilnost v korak s časom, naj gre z njo tudi vaše zavarovanje, zato smo avtomobilsko zavarovanje razširili v AvtoMobilno. Z njim lahko zavarujete različne oblike mobilnosti, ki jih uporabljate vi in vaši družinski člani (kolo, električno kolo, električni skiro, rolka in druga prevozna sredstva) ter tudi male živali (pse, mačke ...), ki se vozijo skupaj z vami.

Ob obnovi obstoječega ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanjai, lahko sklenete naslednja akcijska zavarovanja:

 • zavarovanje odgovornosti, asistence, nezgodno zavarovanje in zavarovanje prtljage uporabnikov mikro prevoznih sredstev;
 • zavarovanje rehabilitacije po nesreči v prometu;
 • zavarovanje prtljage in
 • zavarovanje malih živali med prevozom.


Ob sklenitvi vsaj 2 akcijskih zavarovanj boste prejeli različne ugodnosti.

Akcijai traja od 15. 12. 2023 do vključno 14. 12. 2024.

Ugodnosti

Če sklenete najmanj 2 akcijski zavarovanji, prejmete:

 • kupon za popust v vrednosti 40 EUR za sklenitev novega avtomobilskega ali premoženjskega zavarovanja;
 • kupon za 30 % popusta za sklenitev novega zavarovanja Zobje pri družbi Triglav Zdravje (za prva 4 leta trajanja zavarovanja);
 • kupon za 100 % popusta na vstopne stroške na enkratno vplačilo v Triglav vzajemne sklade pri družbi Triglav Skladi;
 • bon v vrednosti 30 EUR za sklenitev novega zavarovanja malih živali, mlajših od 18 mesecev.


Ugodnosti, ki jih prejmete ob sklenitvi akcijskih zavarovanj na avtomobilski polici, so:

 • unovčljive eno leto od datuma izdaje,
 • prenosljive in jih lahko podarite svojim bližnjim.

Akcijska zavarovanja

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI, ASISTENCE, NEZGODNO ZAVAROVANJE IN ZAVAROVANJE PRTLJAGE UPORABNIKOV MIKRO PREVOZNIH SREDSTEV

Zavarovanje vključuje:

 • odgovornosti uporabnikov mikro prevoznih sredstevi na območju Evrope;
 • asistenco (skrb za prevozno sredstvo in zavarovanca) v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem;
 • nezgodno zavarovanjei za primer nezgod, ki se zavarovancu pripetijo pri vožnji in upravljanju mikro prevoznega sredstva na območju Evrope;
 • zavarovanje prtljagei v lasti zavarovanca, ki jo v času uporabe mikro prevoznega sredstva nosi s seboj, velja na območju Evrope.


Zavarovanje je družinsko. Poleg zavarovanca so zavarovani tudi njegovi ožji družinski člani.i

ZAVAROVANJE REHABILITACIJE PO NESREČI V PROMETU

Zavarovanje krije stroške postopkov diagnosticiranja, stroške zdravljenja in rehabilitacije posledic nesreče v cestnem prometu z vozilom, kolesom ali drugim prevoznim sredstvom (skiro, rolka, rolerji, invalidski voziček ipd.)

Zavarovanje krije stroške:

 • zahtevnega diagnostičnega postopka zaradi ugotavljanja ustreznega nadaljnjega zdravljenja ali rehabilitacije poškodb v nesreči;
 • ambulantne rehabilitacije za zdravljenje poškodb v nesreči;
 • zdraviliškega zdravljenja po poškodbah v nesreči;
 • psihološke pomoči zavarovancu oziroma upravičencu po preminulem zavarovancu in
 • zobnoprotetične rehabilitacije zaradi poškodb zob v nesreči.


Zavarovanje po posameznem zavarovalnem primeru krije stroške/storitve:

 • dveh zahtevnih diagnostičnih postopkov;
 • dvajset ambulantnih rehabilitacij;
 • deset dni zdraviliškega zdravljenja, šest medicinsko utemeljenih zdravstvenih storitev na dan zdraviliškega zdravljenja in namestitev na negovalnem oddelku oziroma dvoposteljni sobi kategorije**** in polni penzion;
 • deset terapij psihološke pomoči zavarovancu oziroma upravičencu po preminulem zavarovancu.


Znesek zavarovalne vsote po posameznem zavarovalnem primeru je 7.000 EUR.

V primeru prometne nesreče z zavarovanim vozilom lahko pravice iz zavarovanja uveljavljajo voznik in sopotniki. Zavarovanje je tudi družinsko, saj so v primeru poškodb ob uporabi drugih prevoznih sredstev (kolo, skiro, rolka …) v cestnem prometu, poleg zavarovalca zavarovani tudi njegovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner neregistrirane ali registrirane istospolne partnerske skupnosti ter otroci), ki stanujejo na istem naslovu kot zavarovalec in/ali skupno porabljajo svoje dohodke.

ZAVAROVANJE PRTLJAGE V ALI NA VOZILU

Zavarovanje krije stvari, ki jih prevažate v ali na vozilu, kot so:

 • strešni kovčki in njihova vsebina;
 • prtljažniki;
 • smuči in kolesa na prtljažniku;
 • prenosni računalnik, mobilni telefon in fotoaparat ter
 • otroški avtosedež.


Z zavarovanjem prtljage bodo krite poškodbe prtljage v ali na vozilu do zavarovalne vsote 5.000 EUR. Vaša prtljaga bo kasko zavarovana, čeprav imate za avto sklenjeno le zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Če imate za vozilo sklenjeno tudi kasko zavarovanje za naravne nesreče in krajo, je za te nevarnosti krita tudi prtljaga.

ZAVAROVANJE MALIH ŽIVALI MED PREVOZOM

Zavarovane so male živali (psi, mačke …)i med prevozom z vozili, za katera je v okviru akcije AvtoMobilno zavarovanje možno skleniti avtomobilsko zavarovanje: osebno vozilo, avtodom ali motorno kolo.

Zavarovanje je namenjeno:

 • kritju stroškov zdravljenja malih živali, ki so poškodovane zaradi prometne nesreče;
 • finančnemu nadomestilu v primeru pogina ali potrebne usmrtitve malih živali zaradi prometne nesreče.


Letna premijai za zavarovanje znaša 3 EUR.

Jamstvo zavarovalnice iz vseh zavarovalnih primerov v enem zavarovalnem letu znaša največ 150 EUR.

Pogoji akcije

AvtoMobilno zavarovanje

Pogosta vprašanja

Zavarovanja
Ugodnosti
Ali je možno tudi zvišanje zavarovalne vsote za zavarovanje prtljage?

Možno je tudi povišanje zavarovalne vsote za prtljago, vendar le v okviru veljavnih zavarovalnih podlag in cenikov.

Ali je pomembno kje sklenem avtomobilsko zavarovanje?

Akcija se izvaja na prodajnih mestih Zavarovalnice Triglav in pri sklepanju zavarovanj preko spleta, kjer je mogoče unovčenje ugodnosti v obliki kuponov, v obliki vrednostnih bonov pa ne. Akcija se izvaja tudi na nekaterih pogodbenih prodajnih mestih, vendar ne pri tistih pogodbenih partnerjih, ki sklepajo tudi zavarovanja v okviru ponudbe po posebnih, paketnih cenah.

Ali je pri akcijskem zavarovanju uporabnikov prevoznih sredstev krito le eno prevozno sredstvo?

Zavarovalno kritje ni vezano na konkretno prevozno sredstvo. Zavarovanje je družinsko, poleg zavarovanca so zavarovani tudi njegovi družinski člani.

Ali kritje pri zavarovanju Rehabilitacija – Promet obsega tudi kritje kolesarja izven urejenih poti (mountain biker)?

Ne. Jamstvo iz naslova tega zavarovanja obsega nesreče v cestnem prometu (na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet in so definirane v Zakonu o cestah).

Ali pri akcijskem zavarovanju odgovornosti, asistence, nezgode in prtljage uporabnikov mikro prevoznih sredstev velja kritje v primeru, ko najamem kolo ali e-skiro?

Da, kritje velja tudi, če najamete kolo ali e-skiro:

 • krita bo vaša odgovornost v primeru, ko z njim povzročite škodo tretji osebi in za katero odgovarjate na podlagi zakona. Zavarovanje odgovornosti velja na območju Evrope;
 • uveljavili boste lahko asistenčne storitve v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem, ki obsegajo skrb za zavarovanca in prevozno sredstvo (organizacija storitev in kritje stroškov za pomoč doma in na cesti ter prevoz prevoznega sredstva);
 • velja za nezgode, ki se vam pripetijo pri vožnji in upravljanju mikro prevoznega sredstva in imajo lahko za posledico težje poškodbe, zlome, izpahe, opekline in poškodbe mehkih tkiv. Nezgodno zavarovanje velja na območju Evrope;
 • krita bo škoda zaradi uničenja ali poškodovanja vaše prtljage, ki jo v času uporabe mikro prevoznega sredstva nosite s seboj. Zavarovanje prtljage velja na območju Evrope.
Kakšen je obseg kritja pri akcijskem zavarovanju prtljage v ali na vozilu?

Z zavarovanjem so krite poškodbe prtljage v ali na vozilu do zavarovalne vsote 5.000 EUR (strešni kovčki in njihova vsebina, prtljažniki, smuči in kolesa na prtljažniku, prenosni računalniki, mobilni telefoni, fotoaparati, otroški avtosedeži). Zavarovalno kritje velja za nevarnosti, ki so dogovorjene na polici.

V sklopu avtomobilskega zavarovanja imam sklenjeno akcijsko zavarovanje malih živali med prevozom. Ali to zavarovanje velja za mojega psa, če se prevaža v avtomobilu, ki nima sklenjenega tega zavarovanja?

Ne. Zavarovanje za vašega psa v tem primeru ne velja, ker je zavarovanje vezano le na vozilo, ki ima v sklopu avtomobilskega zavarovanja priključeno to akcijsko zavarovanje malih živali med prevozom.

Ali je kupon za popust ob sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja unovčljiv takoj?

Da. Pri tem je pomembno, da je minimalna premija na polici 200 EUR.

Ali lahko iz naslova te akcije izkoristim dva kupona za popust ali dva bona za plačilo premije?

Kuponi za popust se med seboj ne seštevajo, pri sklenitvi zavarovanja se lahko uporabi le en kupon za popust. Ob plačilu se lahko uveljavi le en bon, ki ga je treba izročiti predstavniku Zavarovalnice Triglav.

Ali lahko kupon za popust na sklenitev novega zavarovanja Zobje, ki sem ga prejel ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja, unovči druga oseba?

Lahko, ker je kupon prenosljiv med fizičnimi osebami.

Ali lahko sočasno unovčim kupon za popust in vrednostni bon za delno plačilo premije?

Da. Unovčitev kupona za popust se ne izključuje z unovčitvijo vrednostnega bona za delno plačilo premije.

Ali lahko unovčim ugodnosti akcije AvtoMobilno zavarovanje, ki sem jih pridobil pred 1. 3. 2023?

Da, pridobljene ugodnosti so unovčljive do poteka veljavnosti, ki je navedena na vsakem kuponu oziroma bonu.

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}