Poskrbite za svoje najdražje

Zagotovite svojim najdražjim finančno varnost, če se vam zgodi najhujše.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu, če zavarovana oseba med trajanjem zavarovanja umre. Tako se bodo vaši bližnji lažje soočili s finančnimi izzivi, kot so poplačilo kredita, stroški, povezani s šolanjem otrok, plačevanje tekočih obveznosti in podobno. Svojo finančno varnost si lahko zagotovite s sklenitvijo dodatnih zavarovanj.

Zavarovanje lahko sklenete:

 • posamično in pri tem določite poljubno višino zavarovalne vsote za primer smrti (izbirate lahko med zavarovalno vsoto, ki je enaka ves čas trajanja zavarovanja, ali zavarovalno vsoto, ki se tekom trajanja postopno znižuje) ter izberete želena dodatna zavarovanja;

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje?
Osnovno in dodatna zavarovanja
Življenjski slog in premija
Enostavno preko spleta
Izplačila
Povzetek

Zavarujejo se lahko zdrave osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti, ki ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let. Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, se lahko zavarujejo le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti. Izbirate lahko med konstantnoi ali padajočoi zavarovalno vsoto.
 • Ob nastopu nove življenjske situacijei lahko povečate zavarovalno vsotoi.
 • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. V primeru padajoče zavarovalne vsote zavarovalnica izplača višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki je veljala v mesecu nastanka zavarovalnega primera. Zavarovanje z izplačilom zavarovalne vsote za primer smrti preneha.
 • Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsotei .
 • Možnost oprostitve plačila premijei.


DODATNA ZAVAROVANJA

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z obročnim plačevanjem premije lahko priključite dodatna zavarovanja:


Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z enkratnim plačilom premije lahko priključite le Dodatno nezgodno zavarovanje.

Glede na zdravstveno stanje, indeks telesne mase, poklic zavarovane osebe in morebitno ukvarjanje s tveganimi prostočasnimi aktivnostmi zavarovane osebe razdelimo v tri razrede:

 • kadilci,
 • nekadilci,
 • nekadilci z ugodnim življenjskim slogom po kriterijih zavarovalnice.


UGODEN ŽIVLJENJSKI SLOG

Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja.

Z za zavarovalnico ugodnim življenjskim slogom bo ugodnejša vaša premija.


PREMIJA

Premija se lahko plačuje obročno ali v enkratnem znesku.

Premija se obračuna s popustom. Višina premije ob sklenitvi zavarovanja je določena glede na predvideni zavarovalno-tehnični rezultat življenjskih zavarovanj za primer smrti. Ob boljšem dejanskem rezultatu se lahko premija že ob sklenitvi obračuna s popustom ali pa se v času trajanja zavarovanja spremeni.

Zavarovanje lahko sklenete tudi preko spleta

IZPLAČILA IZ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA
V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti. V primeru padajoče zavarovalne vsote zavarovalnica izplača višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki je veljala v mesecu nastanka zavarovalnega primera. Zavarovanje z izplačilom zavarovalne vsote za primer smrti preneha. Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem ali kombinacijo obojega.

IZPLAČILA IZ DODATNIH ZAVAROVANJ
Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti


Plačevanje premije


Obročno Enkratno
Zavarovalno kritje Smrt

Zavarovalec Fizična ali pravna oseba

Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 14 do 65 let

Zavarovalna doba od 1 do 40 let pri pri konstantni zavarovalni vsoti, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe

od 10 do 40 let pri padajoči zavarovalni vsoti, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe

Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici

Premija Minimalna premija na polico 10 EUR mesečno
50 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna ali letna

Ugoden življenjski slog omogoča nižjo premijo

Zavarovalna vsota Konstantna ali padajoča

Minimalna konstantna zavarovalna vsota 1.000 EUR 1.000 EUR
Minimalna padajoča zavarovalna vsota 20.000 EUR 20.000 EUR
Upravičenec za primer smrti Določi se ob sklenitvi zavarovanja; kasneje so mogoče spremembe

Možne oblike izplačila zavarovalne vsote V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno

Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote

Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsote

Možnost oprostitve plačila premije za obdobje 12 mesecev

Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi

Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost

Dodatno zavarovanje za hude bolezni

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

Paketi zavarovanj

Za lažjo in hitrejšo odločitev za sklenitev zavarovanja smo pripravili pakete, s katerimi boste:

 • razbremenili družino finančnih obveznosti v primeru vaše smrti,
 • sebi zagotovili izplačilo zavarovalnine v primeru nezgode ali hude bolezni in si tako lahko nadomestili morebitni izpad dohodka, plačali dodatno zdravljenje ali prilagodili življenjski prostor, če bo to potrebno.


Glavne značilnosti paketnega zavarovanja so:

 • trajanje zavarovanja 10 let,
 • enaka zavarovalna vsota ves čas trajanja zavarovanja,
 • mesečno plačilo premije.


Izberite paket, ki najbolj ustreza vašim potrebam:

 • MALI – za vse, ki:
  • nimate družine in velikih finančnih obveznosti (npr. kredita);
  • si želite zagotoviti nekaj sredstev za primer nezgode ali hude bolezni;
  • za zavarovanje ne bi radi namenili veliko finančnih sredstev;
 • VELIKI – za vse, ki:
  • nimate družine in velikih finančnih obveznosti (npr. kredita);
  • želite poskrbeti za svojo finančno varnost v primeru nezgode ali hude bolezni;
 • VELIKI PLUS – za vse ki:
  • imate družino in otroke, ki so finančno odvisni od vas;
  • imate velike finančne obveznosti (npr. kredit), ki bi lahko bremenile družino v primeru vaše smrti;
  • želite z zavarovanjem nadomestiti morebitni izpad dohodka zaradi nezgode ali hude bolezni.


Pridobite informativnii izračun premije za posamezen paket tako, da v tabelo vnesete svojo starost.


Vpiši letnico rojstva

Starost je lahko med 14 in 65 let (sklenitev preko spleta je možna od 18. leta dalje).

Višina zavarovalnega kritja in premije v EUR

Malii
Velikii
Veliki plusi
Smrti
Trajna invalidnosti
Nezgodna renta za invalidnost višjo od 50 % za dobo 10 leti
Zlom, izpah, opekline
Hude boleznii
Stres, anksioznost, depresija in izgorelost
Hude bolezni za otrokei
Genetska analiza Triglav DNKi
Mesečna premijai
Višina zavarovalnega kritja in premije v EUR
Malii
Smrti
Trajna invalidnosti
Nezgodna renta za invalidnost višjo od 50 % za dobo 10 leti
Zlom, izpah, opekline
Hude boleznii
Stres, anksioznost, depresija in izgorelost
Hude bolezni za otrokei
Genetska analiza Triglav DNKi
Mesečna premijai
Velikii
Smrti
Trajna invalidnosti
Nezgodna renta za invalidnost višjo od 50 % za dobo 10 leti
Zlom, izpah, opekline
Hude boleznii
Stres, anksioznost, depresija in izgorelost
Hude bolezni za otrokei
Genetska analiza Triglav DNKi
Mesečna premijai
Veliki plusi
Smrti
Trajna invalidnosti
Nezgodna renta za invalidnost višjo od 50 % za dobo 10 leti
Zlom, izpah, opekline
Hude boleznii
Stres, anksioznost, depresija in izgorelost
Hude bolezni za otrokei
Genetska analiza Triglav DNKi
Mesečna premijai

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

7 razlogov za sklenitev

1 Varnost družine
2 Osebna varnost
3 Ugodna davčna obravnava
4 Vzajemno zavarovanje dveh oseb
5 Možnost predčasnega izplačila zavarovalne vsote
6 Možnost oprostitve plačila premije
7 Sklenitev tudi preko spleta
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
IZRAČUNAJTE
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
IZRAČUNAJTE

Pogosta vprašanja

Sklenitev zavarovanja
Med trajanjem zavarovanja
Kdaj potrebujem Življenjsko zavarovanje za primer smrti?

To zavarovanje potrebujete, ko želite poskrbeti za finančno varnost najbližjih v primeru, da se vam zgodi najhujše. Z izplačilom bi svojcem olajšali finančno stisko, v kateri bi se lahko znašli v primeru vaše smrti, če so odvisni od vaših prihodkov ali če imate neodplačane obveznosti, kot so na primer krediti.

Zavarovanje je prilagojeno vašemu življenju – glede na različne situacije, kot so na primer nakup nepremičnine, odločitev za skupno življenje, rojstvo otroka, določite ustrezno zavarovalno vsoto, ki pa jo lahko tekom trajanja zavarovanja tudi povečate (to velja v primeru sklenitve posamičnega zavarovanja, v primeru paketnega zavarovanja pa ne). Že za relativno nizko premijo, še posebej če ste mlajši in imate zdrav življenjski slog, lahko svojim najbližjim zagotovite visoko izplačilo v primeru vaše smrti.

Kje lahko sklenem zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:


Z zastopnikom lahko zavarovanje sklenete osebno ali na daljavo. Oglejte si, kako poteka celoten postopek sklenitve na daljavo.Za več informacij lahko:

Kolikšno zavarovalno vsoto potrebujem?

Priporočljiv znesek za nadomestitev izpada dohodka v primeru smrti zavarovane osebe je odvisna od potreb družine, njenih načrtov, najetih kreditov in vsega, kar bi lahko svojce finančno bremenilo v primeru smrti zavarovane osebe.

Če želite preveriti, za kakšno zavarovalno vsoto bi se morali zavarovati, da bodo vaši najbližji finančno preskrbljeni, če se zgodi najhujše, kliknite na povezavo za izračun zavarovalne vsote. Izračun zavarovalne vsote bo prilagojen vašemu družinskemu statusu, življenjskemu slogu in finančnemu stanju.

Odvisno od potreb po finančni varnosti, stranka ob sklenitvi zavarovanja izbere konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto.

Za koliko časa naj sklenem zavarovanje?

Pogoji za sklenitev zavarovanja se s starostjo zaostrujejo, zato je priporočljivo zavarovanje skleniti za celotno dobo, za katero ocenjujete, da bodo vaši svojci najbolj finančno odvisni od vas. Če imate mladoletne otroke, to pomeni vsaj do njihove samostojnosti, če odplačujete dolgoročni kredit, pa do konca njegovega poplačila. Priporočen minimum, že z vidika davčne obravnave, je 10 let.

Ali je ob sklenitvi zavarovanja pomembno moje zdravstveno stanje?

Zavarovalnica bo v postopku sprejema preverila vaše zdravstveno stanje in vaš življenjski slog. Zavaruje namreč le zdrave osebe, tiste, ki niso popolnoma zdrave, pa pod dopolnilnimi pogoji. Pomembno je, da ob sklenitvi zavarovanja korektno navedete informacije, po katerih sprašuje zavarovalnica, ker v nasprotnem primeru ni zagotovljeno, da boste ob nastanku zavarovalnega primera prejeli celotno izplačilo.

Bolj kot smrt me skrbi invalidnost, kaj mi priporočate?

Invalidnost lahko povzroči korenito spremembo v vašem življenju, ki je nemalokrat povezana z večjimi finančnimi obveznostmi. Primanjkljaj, ki nastane kot posledica invalidnosti zaradi nezgode, lahko nadomestite z izplačilom iz sklenjenega Dodatnega nezgodnega zavarovanja oseb. Invalidnost pa je lahko tudi take narave, da postanete trajno nezmožni za delo. Invalidska pokojnina je bistveno nižja od redne mesečne plače, vaše obveznosti pa se ne spremenijo. Ravno nasprotno. Zaradi prilagoditve novim okoliščinam se navadno še povečajo. Za svojo finančno zaščito tako lahko poskrbite s pravočasno sklenitvijo Zavarovanja za delovno nezmožnost.

Kako veliko je tveganje, da se mi bo kaj zgodilo in bom potreboval(a) zavarovanje?

Življenje je polno nepričakovanih dogodkov. Žal ne morete vselej z gotovostjo napovedati, kaj vas čaka. Lahko pa s testom preverite, kako vaš življenjski slog, navade in razvade vplivajo na tveganja, ki ste jim izpostavljeni, ter izračunate svoj indeks tveganja.

Katera dodatna zavarovanja lahko priključim k polici Življenjskega zavarovanja za primer smrti?

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z obročnim plačevanjem premije lahko priključite naslednja dodatna zavarovanja:

  • osnovni paket: 9 hudih bolezni ali
  • razširjeni paket: 24 hudih bolezni, zavarovanje hudih bolezni za vaše otroke, genetska analiza Triglav DNK, zavarovanje za stres, anksioznost, depresijo in izgorelost;

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z enkratnim plačilom premije lahko priključite le Dodatno nezgodno zavarovanje.

Kdaj na zdravniški pregled in kdo ga plača?

Zdravniški pregled zavarovane osebe je predviden nad določenimi mejami zavarovalnih vsot, odvisno od starosti zavarovanca. Opraviti ga je mogoče pri pogodbenem izvajalcu Zavarovalnice Triglav ali pri zavarovančevem osebnem zdravniku.

Stroške pregleda krije Zavarovalnica Triglav.

Ali lahko povišam zavarovalno vsoto v času trajanja zavarovanja?

Zavarovalec lahko zahteva povečanje zavarovalne vsote brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe, če pri slednji med trajanjem zavarovanja nastane eden od naslednjih dogodkov:

 • rojstvo otroka vključno s posvojitvijo,
 • sklenitev zakonske zveze oz. izkazan  nastanek zunajzakonske skupnosti,
 • najem dolgoročnega kredita za nakup nepremičnine,
 • zaključek šolanja ali študija oziroma pridobitev višje izobrazbe, strokovnega ali znanstvenega naziva.

Prvotno dogovorjena zavarovalna vsota se lahko poveča za največ 30 %, vendar ne za več kot za 30.000 EUR ob posameznem dogodku, oziroma za največ 100 %, vendar ne za več kot za 60.000 EUR po vseh dogodkih.

Zavarovalne vsote ni možno povečati brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe v naslednjih primerih:

 • če je zavarovana oseba starejša od 50 let,
 • če je od zadnjega ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe minilo več kot 10 let,
 • če od zadnjega povečanja zavarovalne vsote minilo manj kot 12 mesecev,
 • če je zavarovana oseba invalid 1. stopnje, skladno s pogoji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije,
 • če je bila zavarovana oseba ob sklenitvi sprejeta v zavarovanje po dodatnih pogojih.

Povečanje zavarovalne vsote je možno tudi v drugih primerih in brez omejitev višine povečanja. V tem primeru je povečanje zavarovalne vsote možno z ugotavljanjem zdravstvenega stanja zavarovane osebe. S povečanjem zavarovalne vsote se ustrezno poveča tudi premija.

Ali lahko z življenjskim zavarovanjem poskrbim tudi zase?

Tudi če ne potrebujete visokega kritja za primer smrti, je to zavarovanje primerno za vas, saj si z izbiro nižje zavarovalne vsote in priključitvijo dodatnih zavarovanj lahko zagotovite visoka kritja za druge nevarnosti, kot je npr. nezgoda ali pojav hujše bolezni.

Bodo svojci dobili izplačilo iz naslova vseh življenjskih zavarovanj, če imam sklenjenih več?

Bodo, če bodo izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za to. Predvsem pa velja, da izplačilo lahko prejme samo oseba, ki je na polici navedena kot upravičenec in ki zavarovalnici posreduje zahtevek za izplačilo zavarovalnine.

Kaj pomeni odstop od pogodbe?

Zavarovalec ima v skladu z zavarovalnimi pogoji pravico, da v roku 30 dni od prejema police odstopi od zavarovalne pogodbe. Izjava o odstopu, ki mora vsebovati številko zavarovalne pogodbe in podpis zavarovalca, mora biti pisna in vložena na zavarovalnico do izteka roka. Zavarovalnica je upravičena obračunati premijo za vsak dan jamstva zavarovalnice, dejanske stroške, povezane z odstopom od pogodbe, kot tudi stroške opravljenega zdravniškega pregleda v primeru, da je bila zavarovana oseba napotena na zdravniški pregled in jih je zavarovalnica plačala zdravstvenemu zavodu.

Kaj pomeni zavarovanje brez varčevanja?

Pri zavarovanju brez varčevanja zavarovalnica izplača dogovorjeni znesek samo v primeru smrti. Če zavarovanje poteče pred tem, izplačila ni, saj zavarovanje ne vključuje varčevalne komponente. To zavarovanje omogoča visoke zavarovalne vsote ob dostopnih zavarovalnih premijah.

Kaj se zgodi z jamstvom v primeru, če preneham s plačevanjem premije?

Jamstva po polici prenehajo v primeru treh neplačanih zapadlih premij. V primeru, ko premija ni plačana dva meseca po zapadlosti, zavarovalnica zavarovalca z opominom pozove, naj plača premijo. Če zavarovalec zapadle premije ne plača v roku, ki je določen v dopisu in ne sme biti krajši kot mesec dni, zavarovalnica odstopi od pogodbe. Osnovno in dodatna zavarovanja prenehajo ob 24.00 uri na dan prenehanja pogodbe.

Kako uredim spremembo naslova in priimka na polici?

Zahtevek za spremembo osebnih podatkov lahko zavarovalec poda preko digitalne poslovalnice i.triglav, ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav ali pri zavarovalnem zastopniku. V primeru osebne vložitve zahtevka je potrebno izvesti identifikacijo osebe, ki podaja zahtevek in sicer na podlagi predložitve osebnega dokumenta.

Kakšen je postopek izplačila zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe?

Za ureditev izplačila za primer smrti se mora upravičenec, določen na zavarovalni polici, osebno oglasiti na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav. Ob izpolnjevanju prijave zavarovalnega primera za smrt zavarovane osebe je potrebno predložiti osebni dokument, davčno številko, bančno kartico upravičenca, Izpisek iz matičnega registra o smrti zavarovane osebe, Potrdilo o vzroku smrti in zavarovalno polico, v kolikor upravičenec z njo razpolaga. S prijavo smrti se preneha s plačevanjem zavarovalne premije, polica se zaključi.

Kakšen je postopek spremembe zavarovalca na polici?

Spremembo zavarovalca na polici se uredi v pisni obliki. Zavarovalec vloži zahtevo na obrazcu »Zahteva za spremembo zavarovalca«, na katerega se navedejo podatki o dosedanjem zavarovalcu in v rubriki »Pregled stranke (novega zavarovalca)« podatki o novem zavarovalcu. Za novega zavarovalca je potrebno izpolniti tudi Izjavo o politični izpostavljenosti. Pred izvedbo kakršnekoli spremembe na zavarovalni polici je potrebno izvesti identifikacijo dosedanjega in novega zavarovalca, ki jo oba hkrati lahko opravita ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav. Ob prijavi je potrebna predložitev osebnih dokumentov.

So življenjska zavarovanja obdavčena? Kakšni stroški nastanejo ob izplačilu?

Ne, izplačila v primeru smrti zavarovane osebe niso obdavčena z dohodnino, prav tako ni stroškov izplačila.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}