Poskrbite za svoje najdražje

Zagotovite svojim najdražjim finančno varnost, če se vam zgodi najhujše.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu, če zavarovana oseba med trajanjem zavarovanja umre. Tako se bodo vaši bližnji lažje soočili s finančnimi izzivi, kot so poplačilo kredita, stroški, povezani s šolanjem otrok, plačevanje tekočih obveznosti in podobno. Svojo finančno varnost si lahko zagotovite s sklenitvijo dodatnih zavarovanj.

Zavarovanje lahko sklenete:

 • posamično in pri tem določite poljubno višino zavarovalne vsote za primer smrti (izbirate lahko med zavarovalno vsoto, ki je enaka ves čas trajanja zavarovanja, ali zavarovalno vsoto, ki se tekom trajanja postopno znižuje) ter izberete želena dodatna zavarovanja;

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje?
Osnovno in dodatna zavarovanja
Življenjski slog in premija
Enostavno preko spleta
Izplačila
Povzetek

Zavarujejo se lahko zdrave osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti, ki ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let. Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, se lahko zavarujejo le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti. Izbirate lahko med konstantnoi ali padajočoi zavarovalno vsoto.
 • Ob nastopu nove življenjske situacijei lahko povečate zavarovalno vsotoi.
 • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. V primeru padajoče zavarovalne vsote zavarovalnica izplača višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki je veljala v mesecu nastanka zavarovalnega primera. Zavarovanje z izplačilom zavarovalne vsote za primer smrti preneha.
 • Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsotei .
 • Možnost oprostitve plačila premijei.


DODATNA ZAVAROVANJA

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z obročnim plačevanjem premije lahko priključite dodatna zavarovanja:


Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z enkratnim plačilom premije lahko priključite le Dodatno nezgodno zavarovanje.

Glede na zdravstveno stanje, indeks telesne mase, poklic zavarovane osebe in morebitno ukvarjanje s tveganimi prostočasnimi aktivnostmi zavarovane osebe razdelimo v tri razrede:

 • kadilci,
 • nekadilci,
 • nekadilci z ugodnim življenjskim slogom po kriterijih zavarovalnice.


UGODEN ŽIVLJENJSKI SLOG

Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja.

Z za zavarovalnico ugodnim življenjskim slogom bo ugodnejša vaša premija.


PREMIJA

Premija se lahko plačuje obročno ali v enkratnem znesku.

Premija se obračuna s popustom. Višina premije ob sklenitvi zavarovanja je določena glede na predvideni zavarovalno-tehnični rezultat življenjskih zavarovanj za primer smrti. Ob boljšem dejanskem rezultatu se lahko premija že ob sklenitvi obračuna s popustom ali pa se v času trajanja zavarovanja spremeni.

Zavarovanje lahko sklenete tudi preko spleta

IZPLAČILA IZ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA
V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti. V primeru padajoče zavarovalne vsote zavarovalnica izplača višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki je veljala v mesecu nastanka zavarovalnega primera. Zavarovanje z izplačilom zavarovalne vsote za primer smrti preneha. Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem ali kombinacijo obojega.

IZPLAČILA IZ DODATNIH ZAVAROVANJ
Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti


Plačevanje premije


Obročno Enkratno
Zavarovalno kritje Smrt

Zavarovalec Fizična ali pravna oseba

Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 14 do 65 let

Zavarovalna doba od 1 do 40 let pri pri konstantni zavarovalni vsoti, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe

od 10 do 40 let pri padajoči zavarovalni vsoti, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe

Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici

Premija Minimalna premija na polico 10 EUR mesečno
50 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna ali letna

Ugoden življenjski slog omogoča nižjo premijo

Zavarovalna vsota Konstantna ali padajoča

Minimalna konstantna zavarovalna vsota 1.000 EUR 1.000 EUR
Minimalna padajoča zavarovalna vsota 20.000 EUR 20.000 EUR
Upravičenec za primer smrti Določi se ob sklenitvi zavarovanja; kasneje so mogoče spremembe

Možne oblike izplačila zavarovalne vsote V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno

Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote

Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsote

Možnost oprostitve plačila premije za obdobje 12 mesecev

Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi

Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost

Dodatno zavarovanje za hude bolezni

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

Paketi zavarovanj

Za lažjo in hitrejšo odločitev za sklenitev zavarovanja smo pripravili pakete, s katerimi boste:

 • razbremenili družino finančnih obveznosti v primeru vaše smrti,
 • sebi zagotovili izplačilo zavarovalnine v primeru nezgode ali hude bolezni in si tako lahko nadomestili morebitni izpad dohodka, plačali dodatno zdravljenje ali prilagodili življenjski prostor, če bo to potrebno.


Glavne značilnosti paketnega zavarovanja so:

 • trajanje zavarovanja 10 let,
 • enaka zavarovalna vsota ves čas trajanja zavarovanja,
 • mesečno plačilo premije.


Izberite paket, ki najbolj ustreza vašim potrebam:

 • MALI – za vse, ki:
  • nimate družine in velikih finančnih obveznosti (npr. kredita);
  • si želite zagotoviti nekaj sredstev za primer nezgode ali hude bolezni;
  • za zavarovanje ne bi radi namenili veliko finančnih sredstev;
 • VELIKI – za vse, ki:
  • nimate družine in velikih finančnih obveznosti (npr. kredita);
  • želite poskrbeti za svojo finančno varnost v primeru nezgode ali hude bolezni;
 • VELIKI PLUS – za vse ki:
  • imate družino in otroke, ki so finančno odvisni od vas;
  • imate velike finančne obveznosti (npr. kredit), ki bi lahko bremenile družino v primeru vaše smrti;
  • želite z zavarovanjem nadomestiti morebitni izpad dohodka zaradi nezgode ali hude bolezni.


Pridobite informativnii izračun premije za posamezen paket tako, da v tabelo vnesete svojo starost.


Vpiši letnico rojstva

Starost je lahko med 14 in 65 let (sklenitev preko spleta je možna od 18. leta dalje).

Višina zavarovalnega kritja in premije v EUR

Malii
Velikii
Veliki plusi
Smrti
Trajna invalidnosti
Nezgodna renta za invalidnost višjo od 50 % za dobo 10 leti
Zlom, izpah, opekline
Hude boleznii
Stres, anksioznost, depresija in izgorelost
Hude bolezni za otrokei
Genetska analiza Triglav DNKi
Mesečna premijai
Višina zavarovalnega kritja in premije v EUR
Malii
Smrti
Trajna invalidnosti
Nezgodna renta za invalidnost višjo od 50 % za dobo 10 leti
Zlom, izpah, opekline
Hude boleznii
Stres, anksioznost, depresija in izgorelost
Hude bolezni za otrokei
Genetska analiza Triglav DNKi
Mesečna premijai
Velikii
Smrti
Trajna invalidnosti
Nezgodna renta za invalidnost višjo od 50 % za dobo 10 leti
Zlom, izpah, opekline
Hude boleznii
Stres, anksioznost, depresija in izgorelost
Hude bolezni za otrokei
Genetska analiza Triglav DNKi
Mesečna premijai
Veliki plusi
Smrti
Trajna invalidnosti
Nezgodna renta za invalidnost višjo od 50 % za dobo 10 leti
Zlom, izpah, opekline
Hude boleznii
Stres, anksioznost, depresija in izgorelost
Hude bolezni za otrokei
Genetska analiza Triglav DNK