Poskrbite za svoje najdražje

S sklenitvijo zavarovanja svojim najdražjim zagotovite finančno varnost, če se vam zgodi najhujše.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti i.življenje zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja.

Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato ni mogoče zahtevati odkupa zavarovanja, mirovanja, predujma ali kapitalizacije zavarovanja.

Skleniti ga je možno le preko spleta, z uporabo digitalnega potrdila.

Razširili smo kritja in ugodnosti

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Osnovno in dodatna zavarovanja
Življenjski slog in premija
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 18. do 65. leta starosti,
 • osebe, ki ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti.
 • Ob nastopu nove življenjske situacijei lahko povečate zavarovalno vsotoi.
 • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha.


DODATNA ZAVAROVANJA

Dodatno nezgodno zavarovanje
Z dodatnim nezgodnim zavarovanje poskrbite za finančno varnost v primeru nastanka nezgode. Vrsto in višino kritij poljubno določite glede na vaše potrebe. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi kritji:

 • nezgodna smrt,
 • trajna invalidnost kot posledica nezgode,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode,
 • nadomestilo za zlome, izpahe in opekline,
 • mesečna nezgodna renta za invalidnost, pri čemer lahko izbirate med dobo izplačevanja rente (5, 10, 15, 20 in 25 let) ter oblikama:
  • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali
  • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti.


Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
Vsem, ki potujete v tujino, svetujemo, da zaradi finančne varnosti sklenete Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco (v nadaljevanju ZZPT). V okviru dogovorjene zavarovalne vsote ZZPT krije stroške nujnega zdravljenja in povečane stroške prevoza v domovino, ki jih utrpi zavarovana oseba zaradi nepredvidenih bolezni ali nezgod, ki se pojavijo v tujini. Telefonsko pomoč oz. asistenco zagotavlja Triglav zdravstvena asistenca.

ZZPT lahko sklenete tudi za druge družinske člane:

 • zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • otroke, ki ob sklenitvi dodatnega zavarovanja še niso dopolnili 18. leta starosti; zavarovani so lahko do konca koledarskega leta, v katerem so dopolnili 26. leto starosti.

UGODEN ŽIVLJENJSKI SLOG

Življenjski slogi pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja.

Z za zavarovalnico ugodnim življenjskim slogom bo ugodnejša vaša premija.

Seznam poklicev, ki veljajo za večjo nevarnost
Oborožene sile (izjema administrativna dela in nebojne zadolžitve) Ladijska posadka – na krovu (izjema častniški čin)
Delavec z azbestom Zaposleni na naftni ploščadi
Delavec v kemični industriji, ki rokuje z ekplozivi Pilot (izjema piloti pri licencirani letalski družbi)
Cirkuški artist Policist (izjema administrativno delo in prometna policija)
Delavec v premogovništvu in rudarstvu Poklicni potapljač
Član diplomatskega zbora Poklicni športnik
Inženirec, ki dela z eksplozivi Znanstvenik, ki dela na terenu
Inženirec/delavec v proizvodnji eksplozivov Varnostne sile – oborožen stražar
Gasilska brigada Kaskader
Letalec Tehnik in drugi delavec, ki dela na višini več kot 5 metrov
Novinar na terenskem delu v tujini Vojni fotoreporter
Služba gorskega reševanja Delavec v proizvodnji orožja
Seznam tveganih prostočasnih dejavnosti po skupinah
Adrenalinski športi Skakanje s padalom z nizke višine Motošporti Avtomobilske dirke na dirkališču
Bungee skoki Avtomobilske dirke – razno
Kanjoniranje Hitrostne avtomobilske dirke
Zorbing Dirke hoverkraftov
Rafting z desko Motociklistične dirke na dirkališču
Rafting (na divjih vodah) Motociklistične dirke
Športi v zraku Letenje z žirokopterjem Dirke s čolni
Letenje z balonom Drugi športi in dejavnosti Alpinizem
Športno letenje z letalom ali helikopterjem Športno plezanje na drevesa
Jadralno letalstvo Prostovoljno gasilstvo
Letenje z zmajem Dvigovanje uteži / bodybuilding
Zračno deskanje s helikopterjem Urbani športi Cestno deskanje
Letenje z motornim zmajem Navpični tek
Skakanje s padalom Kopensko deskanje
Jadralno padalstvo Raketni skoki
Letenje z motornim padalom Yamakasi
Zračno deskanje Športi na/v vodi Potapljanje
Kolesarstvo BMX Jadranje
Gorsko kolesarjenje Športi z orožjem Lov
Borilni športi Boks Streljanje
Borilne veščine Zimski športi Bob
Športi s konjem Konjske dirke Sani s pasjo vprego
Jahanje – rodeo Skeleton
Kasaške dirke Smučarski skoki

Rafting na snegu


PREMIJA
Premija se lahko plačuje obročno ali v enkratnem zneskui.

IZPLAČILA IZ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha. Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.


IZPLAČILA IZ DODATNIH ZAVAROVANJ

Dodatno nezgodno zavarovanje
V primeru nastanka nezgode zavarovalnica izplača zavarovalne vsote za kritjai, ki so dogovorjena na zavarovalni polici.

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco v okviru zavarovalnih vsot krije stroške nujnega zdravljenja in prevoza v primeru nezgode ali bolezni, ki se pojavi na potovanju v tujini.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti i.življenje


Plačevanje premije


Obročno
Zavarovalno kritje Smrt
Zavarovalec Fizična oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let
Zavarovalna doba 1 do 30 let, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe
Premija Minimalna premija 5 EUR mesečno
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Zavarovalna vsota Minimalna zavarovalna vsota 10.000 EUR
Možne oblike izplačila zavarovalne vsote V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

5 razlogov za sklenitev

1 Enostavna sklenitev
2 Varnost družine
3 Osebna varnost
4 Popust
5 Davčne olajšave
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Življenjsko zavarovanje za primer smrti je namenjeno predvsem pokritju obveznosti, ki bi ob smrti zavarovanca bremenile bližnje. Sklenete ga lahko le prek spleta, z uporabo digitalnega potrdila.

Kolikšno zavarovalno vsoto potrebujem?

V primeru smrti bližnjega naj bi njegovi svojci potrebovali vsaj tri leta, da se »postavijo« na noge. Zato je priporočljiv znesek za nadomestitev izpada dohodka v primeru smrti zavarovane osebe minimalno trikratnik njenih letnih prihodkov. Višina kritja je odvisna od potreb družine, njenih načrtov, najetih kreditov in vsega, kar bi lahko svojce finančno bremenilo v primeru smrti zavarovane osebe.

Kdaj na zdravniški pregled in kdo ga plača?

Zdravniški pregled zavarovane osebe je predviden nad določenimi mejami zavarovalnih vsot, odvisno od starosti zavarovanca. Zdravniški pregled plača zavarovalnica.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi