Pomislite tudi nase

S sklenitvijo zavarovanja poskrbite za svojo varnost, saj se v primeru hujših posledic izognete odvisnosti od drugih.

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost je primarno namenjeno pokritju izpada dela dohodka v primeru invalidske upokojitve, morebitnih stroškov zdravljenja, prilagoditve bivanjskega okolja in oskrbe v primeru nastopa popolne in trajne delovne nezmožnosti. Hkrati poskrbite za osnovno varnost svojih najdražjih v primeru smrti.

Zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente, zato omogoča visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah. Primerno je za delovno aktivno prebivalstvo.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje?
Osnovno in dodatna zavarovanja
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od dopolnjenega 18. do 55. leta starosti,
 • za takšno zavarovalno dobo, da se zavarovanje izteče najkasneje ob obletnici zavarovanja v koledarskem letu, v katerem zavarovana oseba dopolni 65. leto starosti.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 55 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo.
 • Na višino premije vplivajo še: zavarovalna doba, starost zavarovane osebe, njene kadilske navade, zdravstveno stanje, vrsta dela, ki ga opravlja, in prostočasne dejavnosti, s katerimi se ukvarja.
 • V premiji upoštevan 16,67 % popust na zavarovalno-tehnični rezultat.
 • 10 % popust iz naslova Triglav kompletai.
 • Popust na frekvenco plačevanja, če je ta različna od mesečnei.


Zavarovanje za primer smrti
V primeru smrti zavarovane osebe se upravičencu izplača zavarovalna vsota za primer smrti, ki znaša 10 % zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. V tem primeru zavarovanje preneha.

Popolna trajna nezmožnost za delo
Če zavarovana oseba zaradi bolezni ali nezgode postane popolno trajno delovno nezmožna, se izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer popolne trajne nezmožnosti za deloi.

Omejitve in izključitve jamstva
Zavarovalnina se v skladu z zavarovalnimi pogoji za Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost ne izplača, če zavarovalni primer nastane kot posledica določenih dogodkovi.


DODATNA ZAVAROVANJA

Življenjskemu zavarovanju za delovno nezmožnost lahko priključite:

  IZPLAČILA IZ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA

  Izplačilo v primeru smrti
  V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki znaša 10 % dogovorjene zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. Zavarovanje v tem primeru preneha.

  Izplačilo v primeru popolne trajne nezmožnosti za delo
  Če postane zavarovana oseba zaradi bolezni ali nezgode popolno trajno delovno nezmožna, zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. Zavarovanje v tem primeru preneha.


  IZPLAČILA IZ PRIKLJUČENIH DODATNIH ZAVAROVANJ

  Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem poskrbite za finančno varnost v primeru nastanka nezgode. Vrsto in višino kritij poljubno določite glede na vaše potrebe. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi kritji:

  • nezgodna smrt,
  • trajna invalidnost kot posledica nezgode,
  • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
  • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode,
  • nadomestilo za zlome, izpahe in opekline,
  • mesečna nezgodna renta za invalidnost, pri čemer lahko izbirate med dobo izplačevanja rente (5, 10, 15, 20 in 25 let) ter oblikama:
   • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali
   • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti.


  Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi v primeru poškodbe v okviru zavarovalne vsote krije stroške specialistične obravnave, zahtevnih diagnostičnih postopkov in ambulantne rehabilitacije, ki nastanejo pri izvajalcih zdravstvenih storitev, najavljenih preko Zdravstvene točke®


  Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja, ki ga bodo za določeno zdravstveno stanje zavarovane osebe ali njenih ožjih družinskih članov (partner, otroci) oblikovali neodvisni strokovnjaki ene od svetovno priznanih zdravstvenih ustanov, in sicer na podlagi razpoložljive zdravstvene dokumentacije o določenem zdravstvenem stanju.

  Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost


  Obročno plačevanje premije
  Zavarovalno kritje Popolna trajna nezmožnost za delo, smrt
  Zavarovalec Fizična ali pravna oseba
  Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 55 let
  Zavarovalna doba Najmanj 10 let, vendar ne dlje kot do obletnice zavarovanja v letu, ko zavarovana oseba dopolni 65. leto starosti
  Premija/Zavarovalna vsota (ZV) Minimalna premija in minimalna zavarovalna vsota za popolno trajno nezmožnost za delo Mesečna premija vsaj 10 EUR ali ZV za popolno trajno nezmožnost za delo vsaj 75.000 EUR
  Zavarovalna vsota za primer smrti 10 % ZV za popolno trajno nezmožnost za delo
  Frekvenca plačevanja: mesečna, kvartalna, polletna, letna
  Možne oblike izplačila ZV za popolno trajno nezmožnost za delo V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
  Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote
  Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
  Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
  Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
  Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

  Triglav komplet

  Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
  Več

  5 razlogov za sklenitev

  1 Osebna varnost
  2 Varnost družine
  3 Nizke premije
  4 Visoka finančna varnost
  5 Davčna obravnava
  Koliko bi potrebovali
  vaši najbližji?
  IZRAČUNAJTE
  Koliko bi potrebovali
  vaši najbližji?
  IZRAČUNAJTE

  Pogosta vprašanja

  Komu je zavarovanje namenjeno?

  Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost je namenjeno zaposlenim osebam. S sklenitvijo tega zavarovanja se zavarujejo za primer popolne trajne nezmožnosti za delo in za primer smrti kot posledice nezgode ali bolezni. Zavarovanje je primarno namenjeno pokritju izpada dela dohodka v primeru invalidske upokojitve, stroškov morebitnega zdravljenja, prilagoditve bivanjskega okolja in oskrbe v primeru nastopa popolne in trajne delovne nezmožnosti oziroma stroškov, ki nastanejo ob smrti zavarovane osebe.

  Ali sprememba delovnega mesta vpliva na zavarovanje in višino zavarovalne premije?

  Vrsta dela, ki ga opravlja zavarovana oseba, vpliva na višino zavarovalne premije. V primeru, da zavarovana oseba spremeni vrsto dela je potrebno o tem obvestiti zavarovalnico. Kadar ob tem pride do povečanja ali zmanjšanja nevarnosti, se temu ustrezno prilagodi zavarovalna premija.

  Kaj se zgodi, če v času trajanja zavarovanja ne pride do zavarovalnega primera – popolna trajna delovna nezmožnost ali smrt?

  Zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente, zato pride do izplačila zgolj ob nastopu zavarovalnega primera med trajanjem zavarovanja.

  Kje lahko sklenem zavarovanje?

  Zavarovanje lahko sklenete:


  Z zastopnikom lahko zavarovanje sklenete osebno ali na daljavo. Oglejte si, kako poteka celoten postopek sklenitve na daljavo.  Za več informacij lahko:

  Dokumenti

  Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

  Oglejte si tudi

  Complementary Content
  ${loading}