start portlet menu bar

zivljenjsko-zavarovanje-z-delnim-povracilom-premije-banner

Display portlet menu
end portlet menu bar

Poskrbite za svoje najdražje in varno varčujte

S sklenitvijo zavarovanja svojim najdražjim zagotovite finančno varnost, če se vam zgodi najhujše, ob tem pa varno varčujete.

Življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije zagotavlja izplačilo:

 • dogovorjene zavarovalne vsote v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja ali
 • dela premije v višini 30 % plačanih premij za osnovno zavarovanje ob poteku zavarovanja skupaj z morebitno udeležbo na dobičku, če se zavarovanje izteče brez škodnega dogodka.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje?
Osnovno in dodatna zavarovanja
Življenjski slog in premija
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 18. do 65. leta starosti,
 • osebe, ki ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti.
 • Ob nastopu nove življenjske situacijei lahko povečate zavarovalno vsotoi.
 • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha.
 • Če zavarovanje izteče brez škodnega dogodka, se ob poteku zavarovanja izplača 30 % plačane premije osnovnega zavarovanja. Izplačilo se lahko poveča za pripis morebitnega dobička.


DODATNA ZAVAROVANJA

Življenjskemu zavarovanju z delnim povračilom premije lahko priključite dodatna zavarovanja:

Glede na zdravstveno stanje, indeks telesne mase, poklic zavarovane osebe in morebitno ukvarjanje s tveganimi prostočasnimi aktivnostmi zavarovane osebe razdelimo v tri razrede:

 • kadilci,
 • nekadilci,
 • nekadilci z ugodnim življenjskim slogom po kriterijih zavarovalnice.


UGODEN ŽIVLJENJSKI SLOG
Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja.

Z za zavarovalnico ugodnim življenjskim slogom bo ugodnejša vaša premija.

IZPLAČILA IZ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA
V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha. Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem ali kombinacijo obojega.

Če zavarovanje izteče brez škodnega dogodka, se ob poteku zavarovanja izplača 30 % plačane premije osnovnega zavarovanja skupaj z morebitnim pripisom dobička.

Odkup
Odkup zavarovanja je možen po dveh letih trajanja zavarovanja. Odkupna vrednost zavarovanja znaša 30 % plačane premije osnovnega zavarovanja. Pri odkupu pred iztekom 10-ih let trajanja zavarovanja se obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%.


IZPLAČILA IZ DODATNIH ZAVAROVANJ
Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.

Življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije
Zavarovalno kritje Smrt
Delno povračilo premije
Zavarovalec Fizična ali pravna oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti od 18 do 65 let
Zavarovalna doba 10 do 30 let, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe
Minimalna premija 15 EUR mesečno
Frekvenca plačevanja Mesečna, kvartalna, polletna, letna
Možne oblike izplačila zavarovalne vsote V enkratnem znesku; obročno, del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote
Odkup
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost
Dodatno zavarovanje za hude bolezni
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

5 razlogov za sklenitev

1 Finančna varnost družine
2 Varno varčevanje
3 Osebna varnost z dodatnimi zavarovanji
4 Predčasno izplačilo odkupne vrednosti
5 Davčne olajšave
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
IZRAČUNAJTE
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
IZRAČUNAJTE

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije je namenjeno pokritju obveznosti, ki bi ob smrti zavarovane osebe bremenile bližnje. Hkrati omogoča varno varčevanje za morebitne nakupe v prihodnosti. Ob poteku zavarovanja namreč zavarovalnica izplača 30 % vplačane premije osnovnega zavarovanja, skupaj z morebitnim dobičkom, če zavarovana oseba preživi dogovorjeno dobo zavarovanja.

Kdaj na zdravniški pregled in kdo ga plača?

Zdravniški pregled zavarovane osebe je predviden nad določenimi mejami zavarovalnih vsot, odvisno od starosti zavarovane osebe. Zdravniški pregled plača zavarovalnica.

Kje lahko sklenem to zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete pri zavarovalnem zastopniku ali posredniku Zavarovalnice Triglav in v poslovalnicah Nove KBM d.d.

Informacije v zvezi z želenim zavarovanjem lahko preberete v dokumentih, ki predstavljajo to zavarovanje ali v poslovalnicah:

Kolikšno zavarovalno vsoto potrebujem?

V primeru smrti bližnjega naj bi njegovi svojci potrebovali vsaj tri leta, da se »postavijo« na noge. Zato je priporočljiv znesek za nadomestitev izpada dohodka v primeru smrti zavarovane osebe minimalno trikratnik njenih letnih prihodkov. Višina kritja je odvisna od potreb družine, njenih načrtov, najetih kreditov in vsega, kar bi lahko svojce finančno bremenilo v primeru smrti zavarovane osebe.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}