Prihodnost je v tvojih rokah

Kratkoročno življenjsko in nezgodno zavarovanje za mlade od 18. do 35. leta starosti.

Ali si na poti k finančni samostojnosti in želiš premišljeno načrtovati svojo prihodnost? Nepredvideni dogodki lahko nenadoma povzročijo dodatne stroške in zmanjšanje prihodkov. Odloči se za varnejšo prihodnost. Izberi LAJF.

Zavarovanje LAJF je kombinacija življenjskega in nezgodnega zavarovanja, ki v primeru nezgode ali smrti tebi ali tvojemu bližnjemu pomaga k večji finančni varnosti.

Zavarovanje zagotavlja v primeru:

 • invalidnosti zaradi nezgode izplačilo mesečne nezgodne rente za 10 let,
 • zlomov, izpahov ali opeklin enkratno izplačilo zavarovalne vsote,
 • smrti enkratno izplačilo zavarovalne vsote upravičeni osebi, ki je določena ob sklenitvi zavarovanja.


Zavarovanje skleneš preko spleta za dobo 3 let.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje?
Povzetek

Zavaruješ se lahko, če si zdrav/-a in star/-a med 18 in 35 let.

Pri sklenitvi zavarovanja ne bomo ugotavljali tvojega zdravstvenega stanja. Potrdil/-a boš le izjavo, da si v dobrem zdravstvenem stanju.

LAJF – življenjsko in nezgodno zavarovanje za mlade
Zavarovalno kritje Mesečna nezgodna renta
Zlomi, izpahi in opekline
Smrt
Zavarovalec/zavarovana oseba Fizična oseba
Kdo se lahko zavaruje Zdrave osebe v starosti od 18 do 35 let
Zavarovalna doba 3 leta
Premija Odvisna je od izbranega paketa
Ni odvisna od starosti zavarovanca in je enaka ves čas trajanja zavarovanja
Frekvenca plačevanja: mesečno, letno ali enkratno
Popust na letno in enkratno plačilo
10 % popusta za imetnike Evropske mladinske kartice (EYCA) ali s pridobljeno kodo za popusti
Zavarovalna vsota Odvisna je od izbranega paketa in enaka ves čas trajanja zavarovanja
Upravičenec za primer smrti Določi se ob sklenitvi zavarovanja
Dodatne možnosti v času trajanja zavarovanja Prehod na večji paket, če se premija plačuje mesečno

Paketi zavarovanj in premija

Zavarovanje LAJF je enostavno in fleksibilno, saj lahko:

 • zavarovanje skleneš preko spleta;
 • izbiraš med 3 paketi, ki se med seboj razlikujejo po višini zavarovalnih kritij in premiji;i
 • premijo znižaš za 10 %, če si imetnik/-ca Evropske mladinske kartice (EYCA)i ali si pridobil/-a kodo za popust;i
 • premijo plačuješ mesečno, dodatno jo lahko znižaš, če se odločiš za letno ali enkratnoi plačilo.
Preveri, kaj dobiš v posameznem paketu in koliko bi zanj plačal
Mali
Srednji
Veliki
Mesečna nezgodna renta (doba izplačevanja 10 let)
Zlomi, izpahi in opekline
Smrt
Mesečna premija
Mesečna premija
z 10 % popusta
Mali
Mesečna nezgodna renta
(doba izplačevanja 10 let)
300 EUR
Zlomi, izpahi in opekline 3.000 EUR
Smrt 15.000 EUR
Mesečna premija
5,53 EUR
Mesečna premija
z 10 % popusta
4,99 EUR
Srednji
Mesečna nezgodna renta
(doba izplačevanja 10 let)
600 EUR
Zlomi, izpahi in opekline 6.000 EUR
Smrt 30.000 EUR
Mesečna premija
8,88 EUR
Mesečna premija
z 10 % popusta
7,99 EUR
Veliki
Mesečna nezgodna renta
(doba izplačevanja 10 let)
1.200 EUR
Zlomi, izpahi in opekline 12.000 EUR
Smrt 60.000 EUR
Mesečna premija
14,43 EUR
Mesečna premija
z 10 % popusta
12,99 EUR

Zavarovalna kritja

Mesečna nezgodna renta

Če je na osnovi Tabele invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti ugotovljena 50- ali večodstotna invalidnost, bo zavarovalnica začela izplačevati mesečno nezgodno rento. Doba izplačevanja je 10 let. Z začetkom izplačevanja mesečne nezgodne rente za invalidnost zavarovanje za to kritje preneha.

Pomembna prednost, ki jo v primeru nezgodne rente nudimo, je, da se mesečna nezgodna renta za invalidnost ugotavlja po več škodnih dogodkih v okviru ene zavarovalne pogodbe. Navedeno pomeni, da si upravičen/-a do mesečne nezgodne rente za invalidnost, ko sešteveki vseh invalidnosti v okviru ene zavarovalne pogodbe doseže ali preseže dogovorjeni odstotek invalidnosti.

Zlomi, izpahi in opekline

Če zaradi nezgode utrpiš zlom, izpah ali opekline, ti zavarovalnica izplača enkratno nadomestilo v višini odstotka od zavarovalne vsote, ki je določen v Tabeli zlomov, izpahov in opeklin. Če gre za odlom ali pok kosti, ti zavarovalnica izplača polovico nadomestila, ki je določeno za zlom kosti.

Skupno nadomestilo za zlome, izpahe in opekline zaradi ene nezgode ne more preseči 100 % zavarovalne vsote za to kritje.

Smrt

Če med trajanjem zavarovanja umreš, zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto upravičencu, ki ga določiš ob sklenitvi zavarovanja in je naveden na zavarovalni polici.

Pri tem za prve 3 mesecei po sklenitvi zavarovanja velja omejitev. Dogovorjena zavarovalna vsota se v primeru smrti v tem obdobju upravičencu izplača le, če je smrt posledica nezgode.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

Pogosta vprašanja

Zakaj ponujate samo kratkoročno zavarovanje za 3 leta?

Življenjska zavarovanja so dolgoročna zavarovanja. Mladi, ki so šele na začetku ali na pol poti do finančne samostojnosti, večinoma ne želijo sklepati dolgoročnih zavarovanj, saj zaradi finančnega položaja njihova prihodnost ni povsem predvidljiva.

Zato smo za mlade, ki se želite zaščititi za primer, če se vam zgodi kaj nepredvidenega (na primer nezgoda ali celo smrt), pripravili kratkoročno zavarovanje, ki združuje nezgodno in življenjsko zavarovanje ter ne pogojuje sklenitve z dolgoročno zavezo z zavarovalnico.

Zavarovanje skleneš za obdobje 3 let z možnostjo podaljšanja.

Če želiš skleniti dolgoročno zavarovanje, se lahko odločiš za Življenjsko zavarovanje za primer smrti.

Kdaj zavarovanje začne veljati in do kdaj traja?

Zavarovanje začne veljati z datumom, ki je na polici naveden kot začetek zavarovanja, in sicer za kritje:

 • mesečne nezgodne rente,
 • zlomov, izpahov in opeklin in
 • smrti.

Jamstvo za primer smrti začne veljati 3 mesece po začetku veljavnosti zavarovanja, vendar pa velja, da si že v obdobju prvih 3 mesecev zavarovan/-a za primer smrti, ki je posledica nezgode.

Zavarovanje preneha veljati:

 • s potekom, ki je določen na zavarovalni polici,
 • v primeru smrti ali
 • v primeru neplačila premije (po neplačanem opominu).
Kritje za primer smrti bi želel skleniti za 100.000 EUR, vendar noben paket tega ne omogoča. Kaj lahko storim?

Življenjsko zavarovanje LAJF lahko skleneš le v okviru predstavljenih paketov, kjer je najvišja zavarovalna vsota za primer smrti 60.000 EUR. Če želiš višje kritje za primer smrti, potem ti priporočamo sklenitev Življenjskega zavarovanja za primer smrti, ki ga lahko skleneš tudi preko spleta.

Za dodatne informacije nam piši na info@triglav.si ali pokliči na 080 555 555.

Ali se lahko med trajanjem zavarovanja odločim za zamenjavo paketa?

Da, če premijo plačuješ mesečno, lahko izbereš paket z višjimi kritji od obstoječega.

Za dodatne informacije nam piši na info@triglav.si ali pokliči na 080 555 555.

Ali je izplačilo za primer smrti obdavčeno z dohodnino?

Ne, izplačilo za primer smrti ni obdavčeno z dohodnino.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglej si tudi

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}