Poskrbite za tiste, ki jih imate najraje

S sklenitvijo zavarovanja v primeru vaše smrti zagotovite sredstva za pokritje pogrebnih stroškov ali drugih finančnih obveznosti in poskrbite, da breme ne pade na tiste, ki jih imate najraje.

Življenjsko zavarovanje Jesen življenja je vseživljenjsko in zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja. Omogoča tudi priključitev dodatnih zavarovanj, s katerimi poskrbite za lastno varnost.

Namenjeno je osebam po 65. letu starosti. Sklene se na preprost način – brez ugotavljanja zdravstvenega stanja.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Osnovno in dodatna zavarovanja
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

  • osebe od 65. do 80. leta starosti,
  • ne glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe.

Zavarovanje traja vse življenje. Po koncu koledarskega leta, v katerem dopolnite 90. leto starosti, vam premije ni več potrebno plačevati, kritje za primer smrti pa ostaja v višini dogovorjene zavarovalne vsote.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

  • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti.
  • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrtii. Zavarovanje v tem primeru preneha.


DODATNA ZAVAROVANJA

Dodatno nezgodno zavarovanje starejših

Zavarovanje krije nevarnosti, ki so posledica nezgode, in sicer:

  • trajno izgubo splošne delovne sposobnosti (trajna invalidnost)i,
  • zlom, izpah in opeklinei,
  • fizioterapevtsko zdravljenjei.

Dodatno nezgodno zavarovanje starejših preneha konec koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti.

Za vašo lažjo odločitev smo pripravili pakete zavarovalnih vsot in premij, med katerimi lahko izbirate.

Pregled paketov

Zavarovalna vsota v EUR Mesečna premija glede na pristopno starost zavarovane osebe v EUR
Paketi 100-odstotna trajna invalidnost Nadomestilo za zlom, izpah, opekline Dnevno nadomestilo za fizikalno terapijo 65 do 70 let 71 do 80 let
A 10.000 500 - 1,99 2,54
B 10.000 500 10 4,79 5,94
C 15.000 1.000 15 7,84 9,76
D 20.000 1.000 20 9,58 11,88
E 30.000 1.500 30 14,37 17,82


Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

Zavarovanje v okviru dogovorjene zavarovalne vsote krije stroške nujnega zdravljenja in povečane stroške prevoza v domovino, ki jih utrpi zavarovana oseba zaradi nepredvidenih bolezni ali nezgod, ki se pojavijo v tujini. Ob tem lahko uporabite telefonsko pomoč oziroma asistenco, ki jo zagotavlja Triglav zdravstvena asistenca.

Zavarovanje lahko sklenete tudi za ostale družinske člane: zakonca ali zunajzakonskega partnerjai in otroke, ki ob sklenitvi dodatnega zavarovanja še niso dopolnili 18. letai. S plačilom premije za štiri osebe je lahko zavarovanih pet ali več družinskih članov.

Ob sklenitvi zavarovanja lahko izbirate med tremi kombinacijami zavarovalnih vsot in premij.


Zavarovalno kritje v EUR
Možne kombinacije Skupna zavarovalna vsota največ do: ... od tega za povrnitev stroškov prevoza največ do: Mesečna premija
Kombinacija A 20.000 5.000 2,43
Kombinacija B 35.000 10.000 3,66
Kombinacija C 50.000 15.000 5,58


IZPLAČILO V PRIMERU SMRTI

V  primeru smrti zavarovane osebe po dveh letih trajanja zavarovanja se upravičencu izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer smrti.

Zaradi enostavne sklenitve zavarovanja, ki ne zahteva informacij o zdravstvenem stanju, ima zavarovanje čakalni rok. Izplačila v obdobju čakalnega roka:

  • Prvi dve leti vrnemo premijo: če smrt nastopi v prvih dveh letih, ko še ni kritja z zavarovalno vsoto (čakalni rok), zavarovalnica upravičencu povrne celotno vplačano premijo za osnovno zavarovanje.
  • Takojšnje jamstvo ob nezgodni smrti: v primeru smrti zaradi nezgode prejme upravičenec izplačano celotno zavarovalno vsoto - ne glede na to, koliko časa je minilo od sklenitve zavarovanja (čakalnega roka ni).

Zavarovanje v primeru izplačila zaradi smrti zavarovane osebe preneha.

IZPLAČILO ODKUPNE VREDNOSTI

Na zahtevo zavarovalca zavarovalnica izplača odkupno vrednost zavarovanja, če sta od začetka zavarovanja potekli vsaj dve leti in je plačanih vsaj 24 premij. To možnost izberite le v izrednih primerih, saj z izplačilom odkupne vrednosti zavarovanje preneha.

Življenjsko zavarovanje Jesen življenja


Obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Zavarovanje za primer smrti
Zavarovalec Fizična oseba, ki je hkrati tudi zavarovana oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti od 65 do 80 let
Zavarovalna doba Vseživljenjsko zavarovanje
Način sklenitve zavarovanja Enostavno, brez ugotavljanja zdravstvenega stanja
Zavarovalna vsota Minimalna zavarovalna vsota 500 EUR
Maksimalna zavarovalna vsota 5.000 EUR
Upravičenec za primer smrti Določi se ob sklenitvi; kasneje so mogoče spremembe
Premija Frekvenca plačevanja premije: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Izplačilo zavarovalne vsote V prvih dveh letih trajanja zavarovanja zavarovalnica v primeru naravne smrti izplača 100 % do tedaj vplačanih premij za osnovno zavarovanje.
V primeru smrti zaradi nezgode prejme upravičenec izplačano celotno zavarovalno vsoto - ne glede na to, koliko časa je minilo od sklenitve zavarovanja.
Zavarovalna vsota se izplača v enkratnem znesku v roku dveh delovnih dni.
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja, če so premije plačane za najmanj dve leti
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje starejših
Dodatno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

7 razlogov za sklenitev

1 Varnost najbližjih
2 Osebna varnost
3 Vseživljenjsko zavarovanje
4 Preprost postopek sklenitve in izplačila
5 Zavarovalna vsota po vaši meri
6 Omejena doba plačevanja
7 Takojšnje jamstvo ob nezgodni smrti
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Življenjsko zavarovanje Jesen življenja je namenjeno vsem, ki ne želijo svojcev obremeniti s stroški po svoji smrti (pogrebni stroški, nepokrite finančne obveznosti, zapuščina ipd.).

Ali po poteku zavarovanja dobim še kakšno izplačilo?

Življenjsko zavarovanje Jesen življenja je vseživljenjsko zavarovanje za primer smrti in ne vključuje varčevalne komponente. Zavarovalna vsota se tako v času trajanja zavarovanja izplača le v primeru smrti zavarovane osebe.

V kolikšnem času bo zavarovalnica izvedla izplačilo upravičencem v primeru moje smrti?

Izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti bo izvedeno v dveh delovnih dneh po prejemu prijave in popolne dokumentacije.

Oglejte si tudi