Ne ogrozite finančne varnosti vaše družine

S sklenitvijo Skupinskega življenjskega zavarovanja limitojemalcev zavarujete finančno nestabilnost svoje družine v primeru, da se vam zgodi najhujše.

Zavarovanje lahko sklenete na v poslovalnicah Abanke d.d., ki je blagovna znamka Nove KBM d.d., ob podpisu pogodbe o prekoračitvi stanja na osebnem računu (izredni limit).

Zavarovanje se sklene za čas odobrenega izrednega limita, torej lahko traja 6 ali 12 mesecev. Zavarovalna vsota je enaka znesku odobrenega izrednega limita.

Zavarovalnica bo ob morebitni smrti limitojemalca banki poravnala neodplačan izredni limit. Razliko do zavarovalne vsote pa izplačala upravičencem, ki jih je limitojemalec določil ob sklenitvi zavarovanja.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Premija
Preprosto do zavarovanja
Dodatne informacije

Zavarovati je mogoče osebe, ki:

  • so imetniki osebnega računa Aračun, Aračun Senior, Akeš ali Premium, za katerega se odobri izredni limit,
  • s podpisom pristopne izjave izrazijo željo po zavarovanju,
  • so zdrave osebe, od izpolnjenega 18. do 70. leta starosti,
  • ob izteku zavarovanja niso starejše od 71 let.

Zavarovalne premije so nizke. Njihova višina je odvisna od zneska odobrenega izrednega limita, dobe trajanja zavarovanja in starosti limitojemalca.

Plača se v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja.

Sklenitev zavarovanja je preprosta, saj ima banka že večino vaših podatkov.

Zavarovanje sklenete s podpisom pristopne izjave, ki vključuje tudi izjavo o vašem dobrem zdravstvenem stanju in pooblastilo banki, da lahko za znesek zavarovalne premije obremeni vaš osebni račun in izvede nakazilo na račun zavarovalnice.

Več o zavarovanju lahko preberete v splošnih zavarovalnih pogojih za Skupinsko življenjsko zavarovanje limitojemalcev, informacije pa so na voljo tudi na spletnih straneh www.abanka.si. Pokličete lahko tudi na brezplačno telefonsko številko 080 1 360.

3 razlogi za sklenitev

1 Varnost družine
2 Ugodne premije
3 Sklenitev na banki
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Skupinsko življenjsko zavarovanje limitojemalcev je namenjeno osebam v starosti 18 do 70 let, ki imajo pri Abanki d.d. osebni račun za katerega je odobren izredni limit ter se želijo zavarovati za primer smrti, da neodplačane obveznosti ne bodo bremenile njihovih najbližjih.

Kdo je lahko upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote?

Do izplačila v višini neodplačanega izrednega limita je upravičenec banka. V primeru pozitivne razlike med zavarovalno vsoto in višino neodplačanega izrednega limita, se ta nakaže upravičencu, določenem na ponudbi.

Koliko časa lahko traja zavarovanje?

Zavarovalna doba se ujema z dobo, določeno na bančni pogodbi, ki ureja izredni limit. Zavarovanje se lahko sklene za takšno zavarovalno dobo, da zavarovana oseba ob izteku zavarovanja ni starejša od 71 let.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi