S preudarno odločitvijo poskrbite zase in za svoje najbližje

Naj vaše odločitve ne postanejo breme vašim najdražjim.

Najem kredita ali izredni limit lahko svojcem v primeru vaše smrti predstavljata finančno breme. Zato je pomembno, da se ustrezno zavarujete za primer najhujšega.

Razširili smo kritja in ugodnosti