start portlet menu bar

Zavarovanje motorja in motornega kolesa | Triglav.si

Display portlet menu
end portlet menu bar

Motor je več kot hobi

Motor je način življenja, pravijo motoristi.

Sklenite zavarovanje za motor, da boste v primeru prometne nesreče varni pred finančno izgubo. Pri izbiri zavarovanj upoštevajte:

 • kakšen motor vozite in koliko je vreden,
 • koliko kilometrov prevozite na leto,
 • kdaj in po kakšnih cestah se vozite z njim,
 • kje ga največkrat parkirate,
 • ali z njim večkrat potujete tudi v tujino, 
 • ali se z vami vozi tudi sopotnik in
 • ali so še kakšne okoliščine, ki vplivajo na vašo varnost, varnost vašega sopotnika in motorja.


Odločite se za pravo zavarovanje motornega kolesa. Če je teh več, se odločite za pravi paket zavarovanj, saj boste tako pri plačilu premije prihranili največ.

Ne pozabite na avtomobilsko asistenco – sklenite jo in kadarkoli boste potrebovali pomoč, doma ali v tujini, nas pokličite na brezplačno številko 080 28 64, iz tujine pa na +386 2 222 28 64. Na voljo smo vam 24 ur na dan.

Odločite se za pravi paket zavarovanj

Avtomobilska odgovornost (AO)
i
Zavarovanje voznika (AO plus)i
i
Splošni kasko
i
Kombinacije delnega kaska:
 • B – požarne nevarnosti in naravne nesrečei
 • D – živali
 • E – steklo
 • J – zunanja svetlobna telesa in ogledala
 • K – krajai
Avtomobilska asistenca Minii
Avtomobilska asistenca Plusi
Avtomobilska asistenca Comforti
Pravna zaščita
Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov
PAKETNI POPUSTi
7 %
10 %
12 %

LEGENDA:

– Že vključeno.
– Izbira po želji.
– Izbira ni možna.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

Ugodnosti

Možnost odkupa
posledic prve škode

Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO), voznika (AO plus) in splošnega kaska, in sicer glede na število prijavljenih škod v preteklih 3 letih.

Do 12 %
paketnega popusta

Popust na vsa avtomobilska zavarovanja za motorje.

Do 55 %
bonusa

Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO), voznika (AO plus) in splošnega kaska.

50 % popusta
za dogovor o nevračilu premije

Popust na vsa avtomobilska zavarovanja za motorje.

20 % popusta
za vgrajeno alarmno napravo

Za vozila z vgrajeno atestirano alarmno napravo pri zavarovanju delne kasko kombinacije K – kraja.

Akcija AvtoMobilno zavarovanje

Ob obnovi obstoječega ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja sklenite še dodatna zavarovanja in prihranite z ugodnostmi.

Triglav komplet bonus –
popust do 50 %

Ob sklenitvi novega zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO) pridobite popust glede na najvišji pridobljen bonus kateregakoli člana vašega Triglav kompleta.

Do 15 % popusta z aplikacijo DRAJV

Z varno vožnjo do dodatnega popusta pri zavarovanju motorja.

Pogosta vprašanja

Avtomobilska odgovornost
Kasko
Nezgoda
Ali je pri prenosu lastništva motorja mogoče prenesti tudi bonifikacijo?

Prenos bonusa je možen zgolj ob prenosu lastninske pravice na motorju na zakonca, vendar darovalec s tem izgubi bonus.

Ali obvezno avtomobilsko zavarovanje krije tudi škodo na mojem motorju?

Obvezno avtomobilsko zavarovanje (zavarovanje avtomobilske odgovornosti) krije premoženjsko (vozila, objekti in osebni predmeti) in nepremoženjsko (telesne poškodbe in smrt) škodo tretjih oseb, škodo na motorju povzročitelja nesreče pa ne. To škodo krije kasko zavarovanje.

Ali se lahko vozim s svojim motorjem tudi, če mi je zavarovanje poteklo?

Iz 2. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu izhaja: Lastnik prometnega sredstva mora zavarovanje, ki je po tem zakonu obvezno, skleniti, preden začne prometno sredstvo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je prometno sredstvo v uporabi. Motor, ki mu je zavarovanje poteklo, se v prometu ne sme uporabljati.

Kaj pomenijo določeni premijski razredi?

Poznamo 20 premijskih razredov, kjer 14. razred predstavlja izhodiščni oziroma začetni premijski razred z 0 % bonusa.

Vsako leto brez škode pridobimo en premijski razred, medtem ko v primeru posamezne škode izgubimo tri premijske razrede. Bonus pridobivamo po 5 % na razred, medtem ko se malus zvišuje hitreje in 20. premijski razred pomeni že 200 % temeljne premije. Prvi premijski razred predstavlja 55 % bonus.

Premijski razredi z odstotki izhodiščne premije so prikazanai v spodnji tabeli:

Premijski razred
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
Odstotki izhodiščne zavarovalne premije
45
 
45
 
45
 
50
 
55
 
60
 
65
 
70
 
75
 
80
 
85
 
90
 
95
 
100
 
110
 
120
 
135
 
150
 
170
 
200

Zakaj mi priporočate Mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila?

Mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila (zelena karta) je v državah sistema zelene karte pomemben dokument, s katerim vozniki, v primeru policijske kontrole, enostavno izkazujejo veljavnost zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO), zaradi poenotene oblike pa je lažja tudi izmenjava podatkov v primeru prometne nesreče.

Na njej so navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec nesreče potrebuje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka na pristojni zavarovalnici.

Ali je pri prenosu lastništva motorja mogoče prenesti tudi bonifikacijo?

Prenos bonusa je možen zgolj ob prenosu lastninske pravice na motorju na zakonca, vendar darovalec s tem izgubi bonus.

Ali mi omogočate deponiranje kasko zavarovanja motorja?

Deponira oziroma ohranja se lahko samo pridobljena bonifikacija. Zavarovanec lahko pridobljeni bonus prenese na zavarovanje drugega motorja v roku treh let.

Kaj je odbitna franšiza?

Odbitna franšiza je lastna udeležba zavarovanca pri škodi. Pri odbitni franšizi zavarovalnica pri škodah, ki presegajo franšizni znesek, izplača samo presežek nad franšiznim zneskom.

Komu priporočate kasko?

Zavarovanje avtomobilskega kaska priporočamo vsem, ki želijo v največji možni meri zavarovati svoj motor. S tem zavarovanjem boste deležni povračila tudi za škodo na svojem motorju, če je do škode prišlo zaradi vaše krivde ali pa je vzrok naravna nesreča. Zavarovanje avtomobilskega kaska vključuje vrsto kritij nevarnosti, zato se pred sklenitvijo posvetujte z zavarovalnim zastopnikom, ki vam bo svetoval najprimernejšo kombinacijo kritij, ki jih ponuja to zavarovanje.

Kaj so težje poškodbe?

To so poškodbe, ki zavarovancu pustijo trajno invalidnost. V Tabeli težjih poškodb so odstotki nadomestila za posamezno poškodbo eksplicitno določeni – za ugotovitev stopnje invalidnosti in s tem višine izplačila ni potrebno opraviti zdravniškega pregleda pri zdravniku. Nadomestilo po Tabeli težjih poškodb se izplača na osnovi zdravniškega izvida iz katerega je razvidna poškodba oziroma diagnoza. To izplačilo se lahko izvede že v času, ko zdravljenje še ni zaključeno.

Katere so bistvene prednosti zavarovanja?

Zavarovanje je pregledno in enostavno:

 • v Tabeli težjih poškodb in Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv je višina nadomestila za posamezno poškodbo v naprej določena in zavarovanec bo lahko ob nezgodi že sam okvirno predvidel, kolikšna bo višina izplačila ob določeni poškodbi;
 • za rešitev zavarovalnega primera ni potrebno pridobiti veliko zdravstvene in ostale dokumentacije, npr. potrdila o upravičeni zadržanosti od dela. Prehodna nesposobnost za delo namreč ni pogoj za izplačilo zavarovalnine;
 • izplačilo se lahko izvede hitro – lahko že na osnovi prvega izvida, iz katerega je razvidna diagnoza oziroma poškodba. Za izplačilo ni potrebno čakati zaključka zdravljenja;
 • za ugotavljanje višine nadomestila zdravniški pregledi zavarovancev niso potrebni.
Na podlagi česa se določi višina zavarovalnine?

Zavarovalnina se določi na podlagi predložene zdravstvene dokumentacije. V večini primerov zadostuje že prvi izvid iz katerega je razvidna diagnoza oziroma poškodba. V teh primerih za izplačilo zavarovalnine ni potrebno čakati zaključka zdravljenja.

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}