Za brezskrbno mobilnost

Zavarovanje za primer vaše odgovornosti in nezgode, asistenčna pomoč ter kasko.

Hiter življenjski tempo nam narekuje tudi drugačno mobilnost, ne le za preživljanje prostega časa, ampak tudi za vsakodnevne opravke. Za hitro premagovanje razdalj namreč vse večkrat uporabljamo tudi mikro prevozna sredstvai, kot so kolo, električno kolo, električni skiro, segway, električni skuter in invalidski voziček.

Zato tudi pri uporabi teh prevoznih sredstev poskrbite za varno mobilnost za primer:

 • povzročitve škode drugim osebam in njihovim stvarem,
 • če se med vožnjo poškodujete in
 • če boste potrebovali asistenčno pomoč. V nujnem primeru nas pokličite in pomagali vam bomo – klic iz Slovenije na 080 28 64, klic iz tujine na +386 2 222 28 64.

Zavarovalno kritje lahko razširite tudi s kasko zavarovanjem za primer, če se poškoduje ali uniči vaše mikro prevozno sredstvo.

Zavarovanje lahko sklenete lastniki kot vozniki mikro prevoznih sredstev, ki jih po zakonu ni treba registrirati.

Paketi zavarovanj

Osnovni
Kasko

Osnovni paket vključuje:

 • zavarovanje odgovornosti voznika – lastnika mikro prevoznega sredstva,
 • asistenčne storitve za mikro prevozno sredstvo in njegovega voznika – lastnika mikro prevoznega sredstva,
 • nezgodo in asistenco po poškodbi.


Letna premijai znaša:

 • za kolo: 57,59 EUR,
 • za drugo mikro prevozno sredstvo: 61,91 EUR.

Kasko paket vključuje:

 • zavarovanje odgovornosti voznika – lastnika mikro prevoznega sredstva,
 • asistenčne storitve za mikro prevozno sredstvo in njegovega voznika – lastnika mikro prevoznega sredstva,
 • nezgodo in asistenco po poškodbi,
 • kasko zavarovanje mikro prevoznega sredstva.


Letna premijai znaša:

 • za kolo: 57,59 EUR + 4,1 % od vrednosti (novega) kolesa,
 • za drugo mikro prevozno sredstvo: 61,91 EUR + 4,5 % od vrednosti (novega) mikro prevoznega sredstva.

Če ste kupili novo mikro prevozno sredstvo, lahko kasko paket sklenete v roku 7 dni od dneva nakupa. Če mikro prevozno sredstvo ni novo, lahko kasko paket sklenete le, če ga pregleda pooblaščena oseba zavarovalnice. Več informacij dobite na 080 555 555.

Kaj krijejo posamezna zavarovanja?

Zavarovanje
odgovornosti
Asistenčne
storitve
Nezgoda in asistenca
po poškodbi
Kasko
zavarovanje

 • Zavarovanje velja za območje Evrope.
 • Višina kritja je do 54.000 EUR.
 • Krita je škoda, ki jo lastnik (zavarovanec, naveden na polici) in voznik mikro prevoznega sredstva (navedeno na polici) povzroči tretjim osebam ali stvarem tretjih oseb.
 • Soudeležba zavarovanca pri škodi znaša 10 % od škode, minimalno 100 EUR, največ 1.000 EUR.

Organizacija in kritje stroškov:

 • pomoči doma in na cesti ter prevoz mikro prevoznega sredstva;
 • prevoza zavarovanca, namestitev v hotelu in posredovanje informacij.

Asistenčne storitve so zagotovljene na območju Slovenije vsak dan od 6. ure zjutraj do 23. ure zvečer, doplačilo za razširitev območja na Avstrijo, Italijo, Hrvaško in Madžarsko znaša 7,23 EUR.i

Za pomoč pokličite na brezplačno številko 080 28 64, iz tujine na +386 2 222 28 64.

Velja za zavarovance od 14. do 75. leta starosti in vsebuje kritja za:

 • nezgodno smrt – 10.800 EUR,
 • težje poškodbe – 10.800 EUR,
 • zlome, izpahe, opekline in poškodbe mehkih tkiv – 1.080 EUR ter
 • asistenco po poškodbi (specialistični pregledi, diagnostika in ambulantna rehabilitacija) – 3.230 EUR, od tega za ambulantno rehabilitacijo 650 EUR.

Zavarovanje velja samo za nezgode in poškodbe, ki se zavarovancu pripetijo pri vožnji in upravljanju mikro prevoznega sredstva, ki je na polici navedeno s serijsko številko.

Zavarovanje velja na območju Evrope.

Zavarovanje asistence po poškodbi krije stroške obravnave pri izvajalcih zdravstvenih storitev v Sloveniji. V primeru poškodbe nas pokličite:

Pomagali vam bomo z informacijami in organizirali termin pri ustreznem izvajalcu zdravstvenih storitev.

Zavarovanje krije poškodovanje ali uničenje zavarovančevega mikro prevoznega sredstva zaradi prometne nesreče (ko je mikro prevozno sredstvo udeleženo v prometni nesreči ali zaradi prometne nesreče z vozilom, na ali v katerem je mikro prevozno sredstvo) in posledice vlomske tatvine, ropa, kraje, požara, toče, strele, eksplozije, viharja, manifestacije in demonstracije, padca letala in potresa.

Vaša soudeležba pri škodi znaša 50 EUR.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

Asistenca

Na cesti in doma

Med 6. uro zjutraj in 23. uro zvečer:

 • hitra pomoč in reševanje škode,
 • organizacija pomoči na cesti ali doma,
 • prevoz mikro prevoznega sredstva in zavarovanca,
 • namestitev v hotelu,
 • nasveti in koristne informacije,
 • v Sloveniji (možna je razširitev kritja na Avstrijo, Italijo, Hrvaško in Madžarsko).

BREZPLAČNA ŠTEVILKA ZA KLIC IZ SLOVENIJE:

080 28 64

ZA KLIC IZ TUJINE:

+386 2 222 28 64

Prijava škode

Pogosta vprašanja

Ali asistenca nudi tudi prevoz do doma ali začasne namestitve?

Zavarovalnica v asistenčnem primeru, ko mikro prevoznega sredstva ni mogoče popraviti na kraju asistenčnega primera, organizira prevoz zavarovanca do najbližjega pooblaščenega servisa, bivališča, namembnega kraja ali hotela. Prevoz se organizira z enim od naslednjih prevoznih sredstev: z vozilom izvajalca asistenčne storitve, javnim prevoznim sredstvom ali taksijem.

Ali je možna asistenca tudi izven urejenih poti?

Zavarovalnica ne zagotavlja storitve in ne krije stroškov, če je asistenčni primer nastal na območjih, ki niso dostopna s cestnim vozilom izvajalca asistenčnih storitev.

Ali kasko zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane pri padcu s kolesom, električnim kolesom, električnim skirojem ali drugim mikro prevoznim sredstvom?

Da, kasko zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane pri padcu s katerimkoli mikro prevoznim sredstvom.

Kdaj in kje so na voljo asistenčne storitve?

Asistenčne storitve so vam na voljo med 6. uro zjutraj in 23. uro zvečer po vsej Sloveniji, in sicer na območjih, ki so dostopna s cestnim vozilom izvajalca asistenčnih storitev. Lahko pa ob sklenitvi zavarovanja izberete tudi razširjeno območje, ki poleg Slovenije pokriva še Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko.

Ali lahko Asistenčni center pokličem tudi zaradi počene pnevmatike na kolesu?

Asistenčni center vam pomaga tudi v takšnih primerih. Pri tem zavarovalnica krije stroške prihoda izvajalca storitve ter stroške za storitev, opravljeno v eni uri, ne krije pa stroškov materiala in rezervnih delov.

Ali lahko pokličem asistenco tudi, če mi na pol poti do cilja zmanjka baterije na električnem skiroju?

Seveda. Zavarovalnica vam v tem primeru nudi pomoč in organizira prevoz za vas ter vaš električni skiro.

Ali zavarovanje krije odgovornost za povzročeno škodo tretjim osebam v primeru, da prometno nesrečo povzročim z električnim kolesom ali električnim skirojem?

Da, zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo, ki jo s posestjo in uporabo električnega kolesa ali električnega skiroja povzročite tretjim osebam in zanjo odgovarjate po zakonu.

Ali lahko sklenem kasko zavarovanje za električni skiro?

Da, v okviru zavarovanja mikro mobilnosti, lahko sklenete kasko zavarovanje za mikro prevozna sredstva, kot so električni skiroji in električna kolesa. V tem primeru zavarovalnica krije škodo na mikro prevoznem sredstvu, ki je posledica prometne nesreče, požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacij in demonstracij, vlomske tatvine, ropa ali kraje ter potresa na območju Evrope.

Katera prevozna sredstva lahko zavarujem z zavarovanjem mikro mobilnosti?

S tem zavarovanjem lahko zavarujete mikro prevozna sredstva, kot so na primer kolo, električno kolo, električni skiro, segway, električni skuter in invalidski voziček oziroma druga kopenska prevozna sredstva na motorni pogon za prevoz oseb, ki so v lasti zavarovanca in katerih hitrost ne presega 25 km/h, največja širina ne presega 80 cm in masa ne presega 550 kg.

Pri padcu s kolesom sem utrpel zlom komolca. Kakšno izplačilo lahko pričakujem iz naslova nezgodnega zavarovanja in asistence po poškodbi?

V Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv je za zlom komolčnega sklepa predvideno nadomestilo v višini 35 % od zavarovalne vsote, ki je na polici določena za zlome, izpahe, opekline in poškodbe mehkih tkiv. V primeru, da znaša zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in poškodbe mehkih tkiv 2.000 EUR, bi izplačilo za takšno poškodbo znašalo 700 EUR.

Zavarovanje asistence po poškodbi vam omogoča tudi hitro pomoč in rehabilitacijo, saj krije stroške specialističnih pregledov, zahtevnega diagnostičnega postopka in ambulantne rehabilitacije s kritjem do višine zavarovalne vsote, ki znaša 3.000 EUR, od tega za stroške ambulantne rehabilitacije 600 EUR.
Do kdaj traja zavarovanje? Kdaj in kako ga lahko prekinem?

Če je na zavarovalni polici naveden le začetek zavarovanja, čas trajanja ni določen. Veljavnost zavarovalnega kritja se nadaljuje iz leta v leto. Pred potekom zavarovalnega leta vam bomo poslali obračun za plačilo zavarovalne premije za naslednje zavarovalno leto. Tako zavarovanje traja, dokler ga ena od pogodbenih strank pisno ne odpove.

Če želite zavarovanje odpovedati, to storite s pisno odstopno izjavo, ki mora biti podana vsaj 3 mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta. V tem primeru bo zavarovanje prenehalo veljati s potekom tekočega zavarovalnega leta. Pisno odstopno izjavo lahko posredujete preko sporočila v digitalni poslovalnici i.triglav, na e-naslov info@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}