Za vožnjo brez skrbi

Zavarovanje je vezano na voznika in ne na vozilo.

Namenjeno je mladim voznikom, ki:

 • imajo manj kot 3 leta vozniških izkušenji ali
 • vozijo s spremljevalcemi skladno z veljavno zakonodajo.


Ker imajo mladi vozniki premalo vozniških izkušenj, predstavljajo večje tveganje za nastanek prometne nesreče. Zato jim zavarovalnice obračunavajo višjo zavarovalno premijo – doplačilo za povečano nevarnost mladega voznika. Brez tega doplačila bi namreč moral mladi voznik (ali lastnik osebnega avtomobila, s katerim je mladi voznik povzročil nesrečo) sam kriti del nastale škode.

Zavarovanje Mladi voznik nadomesti to doplačilo in prinaša 3 pomembne prednosti in koristi:

 • mladi voznik oziroma lastnik osebnega avtomobila, ki ga vozi mladi voznik, v primeru škode, ki bi jo povzročil mladi voznik, ne bo soudeležen pri kritju nastale škode v višini do 30 %;
 • mladi voznik lahko vozi katerikoli osebni avtomobil ne glede na to, pri kateri zavarovalnici v Sloveniji je zavarovan (svoj, očetov, sestrin, prijateljev, najet …, vozniki z manj kot 3 leti vozniških izkušenj tudi služben osebni avtomobil);
 • prihranek pri premiji s popusti: do 20 % z uporabo aplikacije DRAJV, 20 % z uporabo samo enega vozila, 10 % z opravljeno varno vožnjoi ter do 40 % s Triglav kompletom.

Zavarovane nevarnosti in višina kritja

V okviru zavarovanja Mladi voznik lahko sklenete:

 • zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO),i
 • zavarovanje voznika (AO plus)i in
 • zavarovanje avtomobilskega kaska.i


Zavarovalno kritje zavarovanja Mladi voznik za zgoraj našteta zavarovanja velja le, če so ta zavarovanja sklenjena tudi za osebni avtomobil, ki ga vozi mladi voznik. Zavarovanje Mladi voznik namreč predstavlja le dodatno kritje za povečano nevarnost, ki jo zaradi nezadostnih vozniških izkušenj in večjega tveganja za nastanek prometne nesreče predstavlja mladi voznik.


Če avtomobil vozi mladi voznik in povzroči prometno nesrečo, zavarovanje Mladi voznik krije tisti del celotne priznane škode, ki bi jo sicer moral plačati mladi voznik oziroma lastnik avtomobila:

 • zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO): največ do zneska v višini 30 %i celotne materialne in nematerialne škode, ki jo mora Zavarovalnica Triglav ali druga zavarovalnica izplačati tretjim osebam;
 • zavarovanje voznika (AO plus): največ do zneska v višini 30 %i celotne škode, ki jo mora Zavarovalnica Triglav ali druga zavarovalnica izplačati mlademu vozniku oziroma v primeru smrti mladega voznika njegovemu svojcu;
 • zavarovanje avtomobilskega kaska: največ do zneska v višini 30 %i celotne materialne škode na avtomobilu, ki ga je upravljal mladi voznik in jo mora Zavarovalnica Triglav ali druga zavarovalnica izplačati lastniku avtomobila.

Zavarovalna premija

Letna zavarovalna premijai je določena glede na izbrano vrsto zavarovanja:

 • 68,01 EUR – zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)
 •   3,29 EUR – zavarovanje voznika (AO plus)
 • 87,76 EUR – zavarovanje avtomobilskega kaska.


Pri plačilu zavarovalne premije lahko prihranite na več načinov (spodaj navedeni popusti se med seboj ne izključujejo).Aplikacija DRAJV

Naložite si brezplačno mobilno aplikacijo DRAJV, ki spremlja in ocenjuje način vaše vožnje ter vas za to nagradi s popustom v višini do 20 %.

Kako do 20 % popusta z uporabo aplikacije DRAJV?
 • Vsak mesec si za posnetih vsaj 400 km privozite 2 % popusta oziroma 1 % za prevoženih vsaj 200 km. Skupno si lahko privozite največ 20 % popusta na zavarovanje Mladi voznik in na avtomobilska zavarovanja (zavarovanje odgovornosti (AO), zavarovanje voznika (AO plus) in zavarovanje splošnega avtomobilskega kaska).
 • Skupna ocena vaših voženj mora biti vsaj 90 od skupno 100 točk.
 • Kodo za popust lahko zbirate 12 koledarskih mesecev.
 • Ko v aplikaciji zahtevate kodo za popust, lahko začnete s ponovnim zbiranjem voženj za pridobitev nove kode.

10 % popusta za opravljeno varno vožnjo

Popust pri sklenitvi zavarovanja Mladi voznik lahko pridobi mladi voznik z manj kot 3 leti vozniških izkušenj, ki opravlja zakonsko predpisan program dodatnega usposabljanja voznika začetnika v AMZS Centru varne vožnje Vransko.

Do popusta so upravičeni tisti, ki v okviru predpisanega programa opravijo brezplačno dodatno praktično vajo na simulatorju. Pri vaji gre za prikaz in izkušnjo, kako se rešiti iz vozila, ko preseneti nepričakovana situacija in se vozilo prevrne. Simulator omogoča realne občutke v najzahtevnejših razmerah, ko mora voznik v omejenem času, pod stresom, na boku ali na strehi vozila, rešiti svoje in velikokrat tudi sopotnikovo življenje. To je neprecenljiva izkušnja, ki pokaže tudi, kako pomembno vlogo pri tem odigra pravilno pripet varnostni pas.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

Pogosta vprašanja

Ali je zavarovanje Mladi voznik obvezno zavarovanje?

Ne. Je pa priporočljivo. S tem zavarovanjem se mladi voznik izogne soudeležbi pri škodi, če bi povzročil prometno nesrečo s katerimkoli osebnim avtomobilom.

Ali kritje iz zavarovanja Mladi voznik velja, če mladi voznik v tujini najame avtomobil in z njim povzroči prometno nesrečo?

Ne. Kritje velja le za osebne avtomobile, ki so zavarovani pri zavarovalnicah v Sloveniji.

Kakšna je razlika med mladim voznikom in voznikom začetnikom?

Zavarovalnice izraz mladi voznik uporabljajo za voznika, ne glede na starost, ki:

 • ima manj kot 3 leta vozniških izkušenji ali
 • vozi s spremljevalcemi skladno z veljavno zakonodajo.


Voznik začetnik je izraz, ki ga opredeljuje slovenska zakonodaja. To je voznik, ki:

 • še ni dopolnil 21 let oziroma
 • ima vozniško dovoljenje manj kot 2 leti.

Voznik začetnik mora v 6 mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov. V času vožnje v cestnem prometu voznik začetnik v organizmu ne sme imeti alkohola. Zanj veljajo tudi drugačna pravila glede kazenskih točk.

Kdo lahko sklene zavarovanje Mladi voznik?

Zavarovanje lahko sklene mladi voznik ali njegovi starši. Pomembno je, da je na polici naveden tudi mladi voznik.

Na polici za zavarovanje Mladi voznik imam sklenjen tudi kasko, sestrin avtomobil, ki ga občasno vozim, pa ne. Ali bo zavarovalnica krila škodo na njenem avtomobilu, če škodo med vožnjo povzročim jaz?

Ne, ker osnovno zavarovanje za sestrin avtomobil ne vključuje zavarovanja avtomobilskega kaska.

Sem mladi voznik. Kupil bom manjši rabljen avtomobil. Ali je dovolj, če sklenem le zavarovanje Mladi voznik?

Ne. Skleniti morate 2 polici. Najprej morate skleniti ustrezno zavarovanje za avtomobil. Ker to zavarovanje ne zagotavlja kritja za mladega voznika, priporočamo, da sklenete tudi zavarovanje Mladi voznik. Z njim se izognete temu, da bi vi sami morali kriti del (do 30 %) škode, ki bi nastala, če bi povzročili prometno nesrečo. Namesto vas bo v tem primeru ta del škode krila zavarovalnica. Zavarovalno kritje zavarovanja Mladi voznik bo veljalo le za zavarovanja, ki bodo navedena tako na polici za mladega voznika kot tudi na polici za avtomobil, ki ga boste kupili in vozili.

Z zavarovanjem Mladi voznik si hkrati zagotovite, da boste lahko vozili tudi druge avtomobile, na primer od staršev, starih staršev, prijateljev … Vendar tudi v tem primeru velja, da bo zavarovalno kritje zavarovanja Mladi voznik veljalo le za zavarovanja, ki bodo navedena tako na polici za mladega voznika kot tudi na osnovnih policah za avtomobile, ki jih boste vozili.

Sklenjeno imam zavarovanje Mladi voznik. Ali to zavarovanje krije morebitno škodo v prometni nesreči, ki bi jo jaz povzročil z bratovim avtomobilom v Italiji?

Da. Zavarovanje Mladi voznik velja na enakem območju, kot velja zavarovanje za bratov avtomobil. Natančen obseg območja veljavnosti zavarovanja je opisan v Splošnih pogojih za zavarovanje mladega voznika.

Vendar bo zavarovalno kritje zavarovanja Mladi voznik veljalo le za zavarovanja, ki so navedena tako na vaši polici za mladega voznika kot tudi na osnovni polici bratovega avtomobila.

Sklenjeno imam zavarovanje Mladi voznik. Občasno vozim očetov, mamin in sestrin avtomobil. Ali začnem bonus pridobivati že z vožnjo njihovih avtomobilov, če ne povzročim prometne nesreče?

Ne. Bonus boste lahko začeli pridobivati, ko boste imeli svoj avtomobil in boste imeli zanj sklenjeno najmanj zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Če boste imeli sklenjeno tudi zavarovanje Mladi voznik, boste lahko koristili prednosti, ki jih to zavarovanje prinaša.

Sklenjeno imam zavarovanje Mladi voznik. Z očetovim avtomobilom sem povzročil prometno nesrečo. Zakaj zavarovalnica ni povrnila celotne škode na očetovem avtomobilu, čeprav ima oče sklenjeno tudi kasko zavarovanje?

Če mladi voznik povzroči prometno nesrečo in nastane škoda tudi na avtomobilu, ki ga je vozil, bo zavarovalnica škodo na tem avtomobilu v celoti plačala le, če je zavarovanje avtomobilskega kaska sklenjeno za ta avtomobil in hkrati tudi v okviru zavarovanja Mladi voznik. Če zavarovanje avtomobilskega kaska ni sklenjeno hkrati na obeh policah, potem del (do 30 %) nastale škode na tem avtomobilu krije lastnik avtomobila.

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}