Prijava škode po neurjih
Vam je neurje povzročilo škodo? Svetujemo, kako jo lahko hitro in enostavno prijavite.
Prijava škode po neurjih
Vam je neurje povzročilo škodo? Svetujemo, kako jo lahko hitro in enostavno prijavite.

Za varnejši korak v tujini

Zavarovanje za turistična in poslovna potovanja oziroma za bivanje v tujini z namenom študija ali dela v tujini.

Potovanje, dopust ali izlet v tujino je največkrat povezan s prijetnimi doživetji in spomini. Vendar pa vas vedno lahko preseneti vrsta nepredvidljivih dogodkov, ki se jim ne morete izogniti. Sklenite dobro zavarovanje – sklenite zavarovanje potovanj v tujino. Poskrbeli bomo, da vas stroški odpravljanja posledic neljubih dogodkov finančno ne bodo preveč bremenili.

Preverite, katere nevarnosti krije zavarovanje za tujino in v kakšni kombinaciji jih lahko sklenete. Glede na to za koliko časa potujete in s kom potujete, izberite paket z najboljšo garancijo za varno potovanje.

Kadarkoli boste v tujini potrebovali pomoč, nas pokličite na +386 2 222 28 64. Na voljo smo vam 24 ur na dan.

Zavarovanje velja povsod po svetu, razen na ozemlju Slovenije in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

Brezplačna razširitev kritja

Pri vseh zavarovanjih, sklenjenih za namen turističnih potovanj (obstoječa in nova zavarovanja), do preklica veljajo naslednje brezplačne razširitve kritja zavarovanja prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve z njega:

 • kriti so stroški prekinitve potovanja ali podaljšanega bivanja, ki zavarovancu nastanejo zaradi odrejene karantene v tujini, ker je bil v tujini v stiku z nekom, ki je zbolel za koronavirusom, sam pa je zdrav;
 • v primeru sklenjenega družinskega zavarovanja so kriti stroški prekinitve potovanja ali podaljšanega bivanja tudi družinskim članom;i
 • kriti so stroški podaljšanega bivanja do največ 14 dni;
 • višina kritja ostaja enaka za paket C (v višini do 2.800 EUR), kritje pa je dodano tudi v paket A (v višini do 500 EUR) in v paket B (v višini do 1.000 EUR). Pogoj za zavarovalno kritje je veljavno zavarovanje v času nastanka škodnega dogodka.

Paketi zavarovanj

Višina zavarovalnega kritja v EUR
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco: i
 • stroški potrebne zdravniške oskrbe:
do 28.000
do 55.000
do 110.000
  • od tega za stroške prevoza
do 5.500
do 17.000
do 22.000
  • nujni zobozdravstveni posegi
do 170
do 220
do 330
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujinii
do 60 EUR/dan
skupaj največ do 1.100
do 90 EUR/dan
skupaj največ do 1.700
do 110 EUR/dan
skupaj največ do 2.200
Zavarovanje odgovornostii
do 28.000
do 55.000
do 110.000
Zavarovanje prtljage in osebnih stvarii, razen za:
/
do 830
do 1.700
 • denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd.
/
do 280
do 280
  • če pa so v zaklenjenem hranišču
/
do 550
do 550
 • prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine
/
do 280
do 550
Zavarovanje prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve z njegai
do 500
do 1.000
do 2.800
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartici
do 170
do 170
do 170
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentovi
do 60
do 60
do 110
Zavarovanje stroškov zaradi zamude oziroma odpovedi letalskega letai
/
/
do 220

Z doplačilom zavarovalne premije lahko zavarovanje razširite z naslednjimi zavarovalnimi kritji:

 • paket C z višjim kritjem za zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco;i
 • paket C z dodatnim zavarovanjem odpovedi večkratnih potovanj v tujino.i

Zavarovalna premija

Paket Način zavarovanja Čas trajanja zavarovanja v dnevihi
2 3 5 8 15 21 30 60 365* 365i
A posamično / skupinskoi 6,92 8,07 10,96 13,27 19,03 22,49 27,69 41,52 57,68 186,06
družinskoi 8,31 9,69 13,15 15,92 22,84 26,99 33,22 49,83 69,21 223,27
B posamično / skupinskoi 9,34 10,90 14,80 17,91 25,69 30,38 37,39 56,07 77,88 251,21
družinskoi 14,48 16,90 22,94 27,75 39,84 47,08 57,94 86,91 120,71 389,36
C posamično / skupinskoi 12,60 14,70 19,95 24,15 34,64 40,95 50,40 75,58 104,98 338,65
družinskoi 21,42 24,99 33,91 41,06 58,89 69,60 85,66 128,50 178,46 575,70
Zavarovalna premija je v EUR in vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.

Doplačila zavarovalne premije:

Ne prezrite

Pri izbiri letnega zavarovanja bodite pozorni na izbiro pravega zavarovanja, saj ponujamo dve različici zavarovanja, in sicer za:

 • večkratna posamezna potovanja v tujinoi, pri čemer posamezno potovanje traja manj kot 90 dni in
 • posamezno potovanje v tujino, ki traja skupaj več kot 90 dni.


Če želite glede na vaš namen potovanja drugačno kombinacijo zavarovalnih kritij, kot so bila predhodno predstavljena, se obrnite na vašega zavarovalnega zastopnika ali obiščite vam najbližjo poslovalnico Zavarovalnice Triglav.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

Asistenca

V tujini

24-urna pomoč:

 • v slovenskem jeziku,
 • za vas in vaše družinske člane,
 • v primeru nezgode ali bolezni,
 • organizacija zdravljenja,
 • kritje stroškov zdravljenja neposredno pri izvajalcu zdravstvenih storitev.


Če asistenčne pomoči ne boste uporabili ter boste stroške zdravljenja in drugih storitev poravnali sami, lahko povračilo stroškov uveljavljate po vrnitvi v domovino v najbližji poslovalnici Zavarovalnice Triglav. Predložiti morate zavarovalno polico, celotno zdravstveno dokumentacijo in originalne račune, ki jih morate zahtevati ob plačilu storitev.

POKLIČITE ZA POMOČ

+386 2 222 28 64

Prijava škode

Oglejte si tudi

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}