Cenovno ugoden paket zavarovanj

Poskrbite za varnost vašega vikenda. V Sloveniji in na Hrvaškem.

Z eno zavarovalno polico poskrbite za zavarovanje:

 • vikend hiše ali vikend stanovanja,
 • pomožnih gradbenih objektov (garaže, nadstreška, vrtne lope …),
 • stanovanjskih premičnin,
 • odgovornosti za hišno in zemljiško posest zavarovanca,
 • domske asistence za vikende v Sloveniji in
 • stroškov čiščenja.

Zavarovane nevarnosti in zavarovalna kritja po paketih

ZAVAROVANJE ZGRADBE
požar
strela
eksplozija
vihar
toča
udarec zavarovančevega motornega vozila
padec letala
manifestacije in demonstracije
izliv vode
2.550
(izbirno 5.100)
2.550
(izbirno 5.100)
2.550
(izbirno 5.100)
2.550
(izbirno 5.100)
poplava
5.090
(izbirno 10.180)
5.090
(izbirno 10.180)
5.090
(izbirno 10.180)
5.090
(izbirno 10.180)
vdor meteorne vode s strehe
5.090
(izbirno 10.180)
5.090
(izbirno 10.180)
5.090
(izbirno 10.180)
5.090
(izbirno 10.180)
snežni plaz
padec drevesa
razbitje stekla
510
510
510
510
udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca
vlom ali rop
5.090
5.090
5.090
5.090
potres
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
strojelomno zavarovanje instalacij
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PREMIČNINi
požar
strela
eksplozija
vihar
toča
udarec zavarovančevega motornega vozila
padec letala
manifestacije in demonstracije
izliv vode
2.040
(izbirno 4.080)
2.040
(izbirno 4.080)
2.040
(izbirno 4.080)
2.040
(izbirno 4.080)
poplava
3.060
(izbirno 6.120)
3.060
(izbirno 6.120)
3.060
(izbirno 6.120)
3.060
(izbirno 6.120)
vdor meteorne vode s strehe
3.060
(izbirno 6.120)
3.060
(izbirno 6.120)
3.060
(izbirno 6.120)
3.060
(izbirno 6.120)
snežni plaz
padec drevesa
udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca
vlom ali rop (podlimiti)
potres
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
indirektni udar strele
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
mehanski lom
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
poškodovanje oseb in stvari
25.500
25.500
25.500
25.500
podlimit za škode, ki jih utrpijo gosti
670
670
670
670
podlimit za škode zaradi natega ali zvina vratne, prsne oziroma ledvene hrbtenice
670
670
670
670
ZAVAROVANJE ASISTENCE
stroški asistenčnega centra
v celoti
v celoti
stroški izvajalcev obrtniških storitev
potni stroški in 2,5 ure dela
potni stroški in 2,5 ure dela
potrošni material
11
11
stroški varovanja doma
do 24 ur
do 24 ur
stroški prevoza
80
80
stroški začasne namestitve
80
80
ZAVAROVANJE STROŠKOV ČIŠČENJAi
stroški čiščenja kraja škode, odvoz ogorin, ruševin, naplavin
10.200
2.040
10.200
2.040

LEGENDA:

– Jamstvo zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer je omejeno z višino dogovorjene zavarovalne vsote (zavarovanje zgradb – 356.000 EUR, zavarovanje stanovanjskih premičnin – 61.100 EUR) oziroma je zavarovalna vsota višja, če je to posebej dogovorjeno.

Znesek v EUR – Dodatna omejitev zavarovalnega jamstva (ta se lahko v primeru prevrednotenja zviša).

 

Tabela je zgolj informativna. Natančen obseg zavarovalnega kritja je razviden iz zavarovalne police, Splošnih pogojev za paketno zavarovanje PG-vik-01, PG-vik-02, PG-vik-t01, PG-vik-t02 in zavarovalnega obračuna, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.

Zavarovalnica ima pravico vsakoletno povišati premije do višine porasta indeksa cen življenjskih potrebščin, vendar pa je dolžna povišati vsaj v enakem deležu tudi zavarovalne vsote pri zavarovanju zgradb, stroškov čiščenja in premičnin.

 

Ne prezrite

Najpomembnejša kritja
Domska asistenca v Sloveniji
Dodatna zavarovanja

Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila, izliva vode, poplave, vdora meteorne vode s strehe, snežnega plazu, padca drevesa, razbitja stekla, udarca motornega vozila, ki ni last zavarovanca, ter škodo, ki pri vlomu ali ropu nastane na stanovanjski hiši ali stanovanju ter na pomožnih gradbenih objektih.

Zavarovanje je, razen nekaterih izjem, sklenjeno na novo vrednost.

V paketno zavarovanje vikenda v Sloveniji je vključeno tudi kritje domske asistence, ki vas lahko reši iz neljube situacije.

Dosegljivi smo 24 ur na dan na brezplačni številki 080 28 64. V nujnem primeru nas pokličite in s pomočjo pooblaščenih izvajalcev asistenčnih storitev vam bomo pomagali.

V paket lahko dodatno vključite tudi zavarovanja, ki krijejo posledice:

 • potresa,
 • indirektnega udara strele,
 • poškodb raznih hišnih aparatov in naprav,
 • poškodb električnih, vodovodnih, prezračevalnih, ogrevalnih in drugim instalacij ter napeljav.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

Asistenca

Na vašem vikendu

24-urna pomoč za vas in vaše najbližje:

 • v Sloveniji,
 • hitra pomoč in reševanje škode,
 • organizacija in kritje stroškov obrtniških storitev,
 • varovanje vikenda,
 • prevoz in začasna namestitev zavarovancev,
 • odpiranje vhodnih vrat,
 • nasveti in koristne informacije.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

080 28 64

Prijava škode

5 razlogov za sklenitev

1 Triglav komplet popust
2 Odlična zavarovalna kritja za primerno ceno
3 Asistenčna pomoč v Sloveniji – 24 ur na dan na 080 28 64
4 Hitra rešitev škode – prijava na 080 555 555 ali preko spleta
5 Plačilo na do 12 obrokov