Cenovno ugodni paketi z asistenco

Vsako stanovanje je svet v malem. Se v svojem počutite dovolj varno? S pravim zavarovanjem se boste zagotovo bolj.

Priporočamo vam sklenitev paketnega zavarovanja stanovanja. Z njim si boste zagotovili popolno varnost za vas, vaše najbližje ter vaše premoženje. Izbirate lahko med tremi paketi, ki se med seboj razlikujejo po številu zavarovanih nevarnosti in višini kritij - pri izbranih zavarovanih nevarnostih se lahko odločite za višje zavarovalno kritje.

Vsi paketi vključujejo tudi domsko asistenco – ko boste potrebovali pomoč, pokličite 080 28 64 in pomagali vam bomo.

Zavarovanje je namenjeno lastnikom stanovanj v večstanovanjski stavbi.

Zavarovane nevarnosti in zavarovalna kritja po paketih

ZAVAROVANJE ZGRADBE
požar
strela
eksplozija
vihar
toča
udarec zavarovančevega vozila
padec letala
manifestacije in demonstracije
izliv vode
1.530
2.550
(izbirno 5.100)
7.630 (izbirno do dogovorjene ZV)
oplesk in slikarije ter razne vidne zidne, podne in stropne obloge
so sestavni del zgradb
so sestavni del zgradb
so sestavni del zgradb
vlom ali rop
2.550
5.090
10.200
poplava (paket C vključuje tudi izliv meteorne vode s strehe)
5.090
(izbirno 10.180)
15.300 (izbirno do dogovorjene ZV)
razbitje stekla
510
1.020
tatvina in objestna dejanja
260
510
udarec tujega motornega vozila
snežni plaz
zemeljski plaz
teža snega
padec drevesa
izliv vode iz akvarija
izliv vode iz vodne postelje
iztek tekočine ali plina
1.020
stroški projektiranja
5.090
stroški selitve in nadomestnega bivanja
5.090
potres
izbirno
izbirno
izbirno
strojelomno zavarovanje instalacij
izbirno
izbirno
ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PREMIČNINi
požar
strela
eksplozija
vihar
toča
udarec zavarovančevega vozila
padec letala
manifestacije in demonstracije
vlom ali rop
izliv vode
1.020
2.040
(izbirno 4.080)
5.090 (izbirno do dogovorjene ZV)
rop zunaj zavarovančevih prostorov
460
620
1.020
stvari v pomožnih objektih oziroma pomožnih prostorih
2.040
2.550
3.060
poplava (paket C vključuje tudi izliv meteorne vode s strehe)
3.060
(izbirno 6.120)
10.200 (izbirno do dogovorjene ZV)
udarec tujega motornega vozila
snežni plaz
zemeljski plaz
teža snega
padec drevesa
izliv vode iz akvarija
izliv vode iz vodne postelje
iztek tekočine ali plina
770
indirektni udar strele
izbirno
izbirno
izbirno
mehanski lom
izbirno
izbirno
izbirno
potres
izbirno
izbirno
izbirno
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
poškodovanje oseb in stvari
5.090
25.500
50.900
podlimit za škode, ki jih utrpijo gosti
670
670
1.330
podlimit za škode zaradi natega ali zvina vratne, prsne oziroma ledvene hrbtenice
670
670
670
ZAVAROVANJE ASISTENCE
stroški asistenčnega centra
v celoti
v celoti
v celoti
stroški izvajalcev obrtniških storitev
potni stroški in 2,5 ure dela
potni stroški in 2,5 ure dela
potni stroški in 2,5 ure dela
potrošni material
11
11
stroški varovanja doma
do 24 ur
do 24 ur
do 24 ur
stroški prevoza
80
80
80
stroški začasne namestitve
80
80
80
ZAVAROVANJE STROŠKOV ČIŠČENJAi
stroški čiščenja, odvoza ogorin ...
1.530
2.040
2.550
NEZGODNO ZAVAROVANJEi
nezgodna smrt
2.500
2.500
2.500
trajna invalidnost zaradi posledic nezgode
5.000
5.000
5.000
stroški zdravljenja
500
500
500
nadomestilo za bolnišnični dan
5
5
5

LEGENDA:

– Jamstvo zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer je omejeno z višino dogovorjene zavarovalne vsote (zavarovanje zgradb – 356.000 EUR, zavarovanje stanovanjskih premičnin – 61.100 EUR) oziroma je zavarovalna vsota višja, če je to posebej dogovorjeno.

Znesek v EUR – Dodatna omejitev zavarovalnega jamstva (ta se lahko v primeru prevrednotenja zviša).

ZV – Zavarovalna vsota.

 

Tabela je zgolj informativna. Natančen obseg zavarovalnega kritja je razviden iz zavarovalne police, Splošnih pogojev za paketno zavarovanje PG-dom-02 in zavarovalnega obračuna, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.

Zavarovalnica ima pravico vsakoletno povišati premije do višine porasta indeksa cen življenjskih potrebščin, vendar pa je dolžna povišati vsaj v enakem deležu tudi zavarovalne vsote pri zavarovanju zgradb, stroškov čiščenja in premičnin.

Le najboljša kritja za vaše stanovanje

Zgradba

Zagotovite si:

 • kritje za najpogostejše nevarnosti, kot so požar, strela, eksplozija, vihar, toča, vlom, izliv vode in drugo;
 • z izbiro širšega paketa pa tudi kritje nevarnosti razbitja stekla, poplave, vdora meteorne vode s strehe, teže snega, padca drevesa, snežnega ali zemeljskega plazu, tatvine žlebov in drugo.


Paket lahko razširite tudi na nevarnost potresa in nevarnosti, ki pretijo električnim, vodovodnim, prezračevalnim, ogrevalnim in drugim instalacijam ter napeljavam.

Oprema

Zavarovali boste opremo, stvari za osebno rabo, dragocenosti in druge stvari, ki jih imate v stanovanju ali pomožnih objektih.

Kritje zajema:

 • številne najpogostejše nevarnosti, kot so požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, vlom, rop in drugo;
 • z izbiro širšega paketa pa tudi poplavo, vdor meteorne vode s strehe, težo snega, padec drevesa, snežni ali zemeljski plaz in druge nevarnosti.


Dodatno se lahko odločite za zavarovanje potresa, posledic indirektnega udara strele in poškodb raznih hišnih aparatov in naprav.

Stroški čiščenja

V primeru poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari boste dobili povrnjene nujne stroške čiščenja kraja škode, rušenja poškodovanih in neuporabnih delov, kot tudi stroške odvoza teh stvari do najbližjega kraja, kjer je dovoljeno odlaganje.

Odgovornost

Vsi člani družine, ki živite v istem gospodinjstvu, ste zavarovani pred odškodninskimi zahtevki za škodo, ki jo povzročite tretjim osebam, pa naj bo to pri vsakodnevnih opravilih, športnih aktivnostih, na potovanju doma ali po drugih evropskih državah. Zavarovanje velja tudi za lastnike psov ali drugih domačih živali, ki se večkrat ne vedejo predvidljivo.

Domska asistenca 24 ur na dan

Če boste potrebovali pomoč, pokličite 080 28 64. Organizirali vam bomo pomoč v nujnem primeru, ki zahteva določne obrtniške storitve, storitev varovanja stanovanja, storitev prevoza in začasne namestitve članov gospodinjstva, storitev odpiranja vhodnih vrat, informacije o začasni selitvi, informacije o veterinarskih in drugih storitvah.

Zagotavljamo vam naslednje obrtniške storitve:

 • inštalaterja pri okvarah vodovoda ali kanalizacije, ogrevalnega sistema in klimatske naprave;
 • elektroinštalaterja pri okvarah električne napeljave;
 • krovca pri poškodbah strehe ali ostrešja;
 • mizarja ali ključavničarja pri poškodbah vrat in oken;
 • steklarja pri razbitju zunanjih stekel in
 • čistilnega servisa.
Nezgodno zavarovanje

Za vse zavarovane člane gospodinjstva velja kritje 24 ur na dan ne glede na to, kje se nezgoda pripeti. Krita je nezgodna smrt, trajna invalidnost zaradi nezgode, stroški zdravljenja in nadomestilo za bolnišnični dan, pri čemer otrok, mlajših od 14 let, ni mogoče zavarovati za primer smrti. Osnovnemu zavarovanju lahko priključite tudi dodatno nezgodno zavarovanje ter sebi in vašim družinskim članom tako še povečate kritje.

Ne prezrite

Dodatna zavarovanja
Trajanje zavarovanja
Višina zavarovalnine

Po dogovoru lahko v pakete vključite tudi:

 • potresno zavarovanje,
 • strojelomno zavarovanje instalacij,
 • zavarovanje indirektnega udara strele,
 • zavarovanje mehanskega loma,
 • zavarovanje umetniških in antičnih predmetov ter zbirk za višje zneske in
 • dodatno nezgodno zavarovanje članov gospodinjstva.

Paketno zavarovanje stanovanja boste sklenili za nedoločen čas, kar pomeni, da vam ne bo treba skrbeti, da bi ostali brez zavarovalnega kritja. Vaša edina skrb bo, da boste pravočasno poskrbeli za plačilo zavarovalne premije, ki izhaja iz zavarovalne pogodbe.

Paketno zavarovanje stanovanja krije vse škode do zgornje višine zavarovalnega kritja. Zavarovalnica tako do dogovorjenih zneskov prevzema tudi inflacijska tveganja oziroma tveganja rasti cen gradbenih materialov in storitev.

Višina zavarovalnih kritij večini lastnikov etažne lastnine in opreme v njej zagotavlja ustrezno varnost. Zato vam ob sklenitvi zavarovanja ni treba razmišljati, kakšna je vrednost stanovanja in opreme. Zadostuje le ugotovitev, da je zgornja meja zavarovalnega kritja, ki ga ponuja zavarovalnica, dovolj visoka. Če je prenizka, se lahko dogovorite za višje zavarovalno kritje.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

Asistenca

Pri vas doma

24-urna pomoč za vas in vaše najbližje:

 • hitra pomoč in reševanje škode,
 • organizacija in kritje stroškov obrtniških storitev,
 • varovanje doma,
 • prevoz in začasna namestitev zavarovancev,
 • odpiranje vhodnih vrat,
 • nasveti in koristne informacije.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

080 28 64

Prijava škode

10 razlogov za sklenitev

1 Cenovno ugoden paket zavarovanj
2 Triglav komplet popust
3 Odlična zavarovalna kritja za primerno ceno
4 Asistenčna pomoč – 24 ur na dan na 080 28 64
5 Povračilo škode na novo vrednost brez odbitka amortizacije
6 Hitro reševanje škodnih primerov - prijava na 080 555 555 ali preko spleta
7 Nezgodno zavarovanje za člane gospodinjstva
8 Plačilo na do 12 obrokov
9 Enostaven način obnove zavarovanja
10 Preglednost sklenjenih zavarovanj - ena zavarovalna polica in eni zavarovalni pogoji

Pogosta vprašanja

Kaj mi nudi domska asistenca?

Zavarovanje domske asistence je v obsegu paketnega zavarovanja A, B ali C.

Zavarovalnica s tem zavarovanjem organizira pomoč v nujnem primeru, ki zahteva določene obrtniške storitve, storitev varovanja doma, storitev prevoza in začasne namestitve, storitev odpiranja vhodnih vrat, informacije o začasni selitvi, informacije o veterinarskih storitvah, informacije o storitvah drugih strokovnjakov in posredovanje informacij zavarovancu oziroma upravičencem informacij o postopku reševanja posledic nujnega primera. Stroški asistenčnega centra so kriti s tem zavarovanjem.

Zavarovanje domske asistence v enem zavarovalnem letu zagotavlja storitve za največ šest nujnih primerov.

Zavarovalnica pri obrtniških storitvah, kjer zagotavlja pomoč v nujnem primeru, krije potne stroške izvajalca storitve v celoti in njegovi prvi dve delovni uri in pol, ne krije pa materiala. V primeru sklenitve paketa B ali C krije zavarovanje tudi potrošni material (kot na primer razna tesnila, spojke …) do višine 11 EUR po asistenčnem primeru.

Zavarovalnica krije stroške nadzora za največ 24 ur. Kadar je varovanje doma potrebno zaradi vloma, zavarovalnica zagotovi varovanje najdlje do prihoda mizarja, ki ga napoti zavarovalnica, ali do odklonitve namestitve začasne zapore doma, bodisi mizarju bodisi zavarovalnici.

Zavarovalnica krije stroške prevoza od doma do mesta začasne nastanitve največ v višini do 80 EUR (vključno z DDV) in stroške začasne namestitve v višini do 80 EUR (vključno z DDV) za vsakega upravičenca.

Kaj pomeni zavarovanje na novo vrednost pri paketnem zavarovanju doma?

Paketno zavarovanje doma je sklenjeno na novo vrednost. V primeru uničenja zgradbe in/ali stanovanjskih premičnin bo zavarovalnica povrnila znesek, ki je enak novi vrednosti zavarovanih predmetov. Izjema je le zavarovanje tatvine na zgradbo pritrjenih elementov in objestnih dejanj ter dodatno zavarovanje indirektnega udara strele, mehanskega loma, strojeloma instalacij in zavarovanje stvari v pomožnih prostorih/zgradbah, za katere je zavarovanje sklenjeno na dejansko (sedanjo) vrednost.

Na smučanju v Avstriji sem se zaletel v domačina. Ta je vložil odškodninski zahtevek za telesne poškodbe. Ali paketno zavarovanje doma krije tudi takšne primere?

Da, paketno zavarovanje doma vključuje tudi zavarovanje odgovornosti na območju Evrope.

Zakaj za zavarovanje hiše ali stanovanja priporočate sklenitev zavarovanja v paketu?

S paketnim zavarovanjem boste poskrbeli za najboljšo možno zaščito vašega doma, saj smo v pakete vključili najpogostejše nevarnosti, ki nas vsakodnevno ogrožajo: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, poplava, vlom ali rop, razbitje stekla idr. V pakete je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti (za področje celotne Evrope), asistenca na domu in nezgodno zavarovanje vseh družinskih članov.

Paketno zavarovanje je tudi cenejše, kot če bi vsa zavarovanja sklenili posamično, ter pomeni razbremenitev pred tveganji, povezanimi z napačnimi odločitvami pri sklepanju zavarovanj.