Brez skrbi pri poslovanju s kartico

Z uporabo kartic ste stalno izpostavljeni nevarnosti kraje in zlorabe kartice.

Velikokrat se zgodi, da nepridipravi skupaj z osebnimi predmeti odvzamejo tudi kartico. Pomislite na vse stroške, ki posledično nastanejo. Sklenite zavarovanje zlorabe plačilnih kartic in si zagotovite dodatno varnost pri poslovanju s kartico, tako doma kot tudi v tujini.

Zavarovanje je vezano na kartico, in sicer tako debetno kot tudi plačilno in kreditno. Lahko so zavarovane kartice, ki jih imate vi, kot tudi tiste, ki jih je banka izdala osebam, ki ste jih vi pooblastili (pooblaščenci).

Letna premijai za zavarovanje vseh vaših plačilnih kartic znaša le 10,19 EUR. Zavarovanje traja eno leto in ga po enem letu lahko obnovite.

Zavarovanje lahko sklenete:

 • preko spleta ali
 • na vaši banki, ki bo namesto vas uredila vse postopke v zvezi z zavarovanjem.

Zavarovalnica krije:

 • škodo na transakcijskem računu, ki nastane zaradi zlorabe izgubljene ali protipravno odvzete kartice (tatvina, vlom ali rop);
 • stroške izdaje nove kartice, v primeru izgube ali protipravnega odvzema kartice;
 • škodo zaradi protipravnega odvzema gotovine, če je do odvzema prišlo v eni uri po opravljenem dvigu na bančnem avtomatu ali v poslovalnici banke;
 • stroške zamenjave ali nakupa osebnih predmetov, če so bili odvzeti skupaj s kartico, in sicer:
  • zamenjave ključev, ključavnic in osebnih dokumentov,
  • nakupa torbe ali denarnice in mobilnega telefona;
 • stroške plačila klicev z mobilnega telefona, če je bil telefon odvzet skupaj s kartico.

Višina zavarovalnih kritij

Vrsta kritja

Vrsta limita

Višina kritja v EUR

a

Zloraba kartice na TRR s strani tretjih oseb v primeru izgube ali protipravnega odvzema

limit na posamezno kartico na škodni dogodek

50

Stroški izdaje novih kartic v primeru izgube ali protipravnega odvzema kartice

limit na posamezno kartico na škodni dogodek

po ceniku banke

b

Protipravni odvzem gotovine

limit za vse škodne dogodke na leto

300

c

Stroški zamenjave ključev in ključavnic v primeru protipravnega odvzema kartice

limit za vse škodne dogodke na leto

200

Stroški zamenjave osebnih dokumentov v primeru protipravnega odvzema kartice

limit za vse škodne dogodke na leto

100

Stroški nakupa nove torbe ali denarnice v primeru protipravnega odvzema kartice

limit za vse škodne dogodke na leto

100

Nakup mobilnega telefona v primeru protipravnega odvzema kartice

limit za vse škodne dogodke na leto

100

d

Stroški klicev mobilnega telefona ali protipravnega odvzema kartice

limit za vse škodne dogodke na leto

100

Pogosta vprašanja

Ali je potrebno skleniti zavarovanje za vsako kartico posebej?

Ne, z enim zavarovanjem lahko zavarujete vse svoje bančne kartice (plačilne in kreditne), tudi tiste, ki jih imate kot pooblaščenec. Če vam na primer ukradejo denarnico in pride do zlorabe na več karticah, vam zavarovanje na vsaki kartici pokrije škodo do višine 50 EUR.

Ali mora biti v primeru kraje obvezno ukradena tudi kartica?

Da. Če je prišlo tudi do protipravnega odvzema (tatvina, kraja ...) kartice hkrati z ostalimi predmeti, se lahko uveljavlja škoda tudi za povračilo stroškov zamenjave osebnih predmetov (ključi, dokumenti, mobilni telefon, torba, denarnica …).

Ali zavarovalnica povrne stroške nakupa osebnih predmetov, če je kartica izgubljena?

Ne. Če je kartica izgubljena, zavarovanje krije samo morebitno zlorabo na transakcijskem računu in stroške izdaje novih kartic. Zavarovalnica krije stroške nakupa osebnih predmetov, če je bila kartica protipravno odvzeta (tatvina, rop, kraja …).

Kaj moram storiti, če mi ukradejo kartico?

Takoj pokličite banko in javite odvzem kartice, da bo banka v skladu s svojimi postopki preprečila zlorabo kartice. Krajo kartice takoj prijavite tudi na najbližji policijski postaji.

Kje lahko uveljavljam škodo?

Škodo lahko prijavite na najbližji poslovalnici vaše banke. Pri prijavi izpolnite obrazec »Prijava zavarovalnega primera«, ki ga dobite na banki, dostopen pa je tudi na naši spletni strani. Zraven predložite tudi morebitno kopijo zapisnika policijske postaje ali potrdila o prijavi kraje oziroma tatvine ter druga ustrezna potrdila, ki so povezana s predmeti, za katera uveljavljate povračilo škode (npr. račun za zamenjavo dokumentov, račun za nakup nove denarnice ...).

Zakaj je krita škoda zaradi zlorabe plačilne kartice samo do 50 EUR?

Zakon o plačilnih sistemih in storitvah (ZPlaSS) določa, da je uporabnik (imetnik) kartice odgovoren do višine 50 EUR, če je prišlo do zlorabe plačilnega instrumenta (kartice), za višjo škodo nad tem zneskom pa je odgovorna banka kot izdajatelj plačilnega instrumenta. Zato vam škodo nad 50 EUR krije banka, razen če je škoda posledica vaše velike malomarnosti ali naklepa.

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}