Za vozila na kredit ali lizing

Izognite se finančni izgubi, ki bi nastala v primeru popolne škode ali kraje vozila.

V primeru popolne škode ("totalke") ali tatvine vozila se lahko zgodi, da kljub avtomobilskemu zavarovanju še vedno utrpite določeno finančno izgubo – s sklenitvijo GAP zavarovanja se ji lahko izognete.

Zavarovanje krije finančno izgubo za vozila, kupljena na kredit ali lizing, ki jo utrpi zavarovanec v primeru popolne škode (»totalke«) ali tatvine kljub izplačani zavarovalnini iz avtomobilskega zavarovanja.

O zavarovanju

Višina kritja
finančne izgube
Katera vozila
lahko zavarujete?
Kdaj nastopi
zavarovalni primer?
GAP v okviru avtomobilskih zavarovanj

Zavarovalno kritje

NOVA VOZILA

Če nastane zavarovalni primer:

  • v prvih dveh letih zavarovanja, je krita razlika med ocenjeno vrednostjo vozila na dan škodnega dogodka in nakupno ceno vozila (GAP+);
  • po dveh letih od pričetka zavarovanja, je krita razlika med ocenjeno vrednostjo vozila na dan škodnega dogodka in vsoto preostanka dolga ter amortiziranega lastnega dela kupnine (pologa).


RABLJENA VOZILA

Krita je razlika med ocenjeno vrednostjo vozila na dan škodnega dogodka in vsoto preostanka dolga ter amortiziranega lastnega dela kupnine (pologa).


GAP zavarovanje:

  • krije tudi morebitno odbitno franšizo zavarovanja avtomobilskega kaska in
  • ne vpliva na višino izplačane zavarovalnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti ali zavarovanja avtomobilskega kaska.

 

Pogosta vprašanja