Za brezskrbnejše otroštvo in mladost

Nezgodna kritja za otroke in mlade do 26. leta starosti.

Nezgodno zavarovanje otrok in mladih je posebej prilagojeno zavarovanje za otroke in mlade ne glede na to, ali hodijo v vrtec ali šolo, študirajo ali so že zaposleni:

 • velja 24 ur na dan in krije posledice nezgod, ki se pripetijo:
  • doma ali v tujini, v vrtcu ali šoli, v prostem času in tudi med počitnicami;
  • registriranim športnikomi na treningih in tekmovanjih, če je bila plačana dodatna premija;
 • zagotavlja hitro izplačilo zavarovalnine – že pred zaključkom zdravljenja;
 • vnaprej je znana in zagotovljena višina zavarovalnine za poškodbe.


Zavarovanje lahko sklenete:

Paketi zavarovanj in premija

Nezgodno zavarovanje otrok in mladih je enostavno, prilagodljivo in fleksibilno, saj lahko:

 • izbirate med 3 paketi, ki jih lahko sklenete tudi preko spleta;
 • zavarovanje sestavite po svoji meri tako, da bo z obsegom in višino kritij zagotovljena zadostna zaščita v primeru nezgode vašega otroka. Pri tem so vam na voljo naši zavarovalni zastopniki ali svetovalci na prodajnih mestih.


V akcijski paketni ponudbi, ki traja od 1. 6. do 31. 10. 2024, je upoštevan 15-odstotni popust. Premijo lahko dodatno znižate:

 • za 20 %, če boste sklenili zavarovanje za 3 otroke ali več (popust na veliko družino);
 • do 40 %, če ste vključeni v Triglav komplet in sklenete paket Comfort z doplačilom za šport.

Ob sklenitvi zavarovanja in registraciji v digitalno poslovalnico i.triglav izkoristite posebno ugodnost – dvomesečno VOYO naročnino za najbolj priljubljen slovenski video na zahtevo. Kodo za koriščenje ugodnosti boste prejeli na e-naslov.

Višina zavarovalnega kritja in premije v EUR
Mali
Veliki
COMFORT
Težje poškodbe s progresijo (vsak % nad 50 % šteje 5-krat)
Izplačilo pri 100-odstotni stopnji težjih poškodb
Zlomi, izpahi, opekline
in ostale poškodbe
Mesečna nezgodna renta (doba izplačevanja 5 let)
Nadomestilo za bolnišnični dan
Letna premija
Letna premija za registrirane športnike
Višina zavarovalnega kritja in premije v EUR
Mali
Težje poškodbe s progresijo
(vsak % nad 50 % šteje 5-krat)
30.000
Izplačilo pri 100-odstotni stopnji težjih poškodb 90.000
Zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe 2.000
Mesečna nezgodna renta
(doba izplačevanja 5 let)
100
Nadomestilo za bolnišnični dan
Letna premija
26,87 EUR
Letna premija za registrirane športnike
40,33 EUR
Veliki
Težje poškodbe s progresijo
(vsak % nad 50 % šteje 5-krat)
75.000
Izplačilo pri 100-odstotni stopnji težjih poškodb 225.000
Zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe 3.000
Mesečna nezgodna renta
(doba izplačevanja 5 let)
300
Nadomestilo za bolnišnični dan 10
Letna premija
56,78 EUR
Letna premija za registrirane športnike
85,18 EUR
Comfort
Težje poškodbe s progresijo
(vsak % nad 50 % šteje 5-krat)
100.000
Izplačilo pri 100-odstotni stopnji težjih poškodb 300.000
Zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe 6.000
Mesečna nezgodna renta
(doba izplačevanja 5 let)
500
Nadomestilo za bolnišnični dan 20
Letna premija
103,59 EUR
Letna premija za registrirane športnike
155,37 EUR

Zavarovalna kritja in primeri izplačil

Nezgodna smrt

Za kritje nezgodne smrti lahko zavarujete otroka, ki je dopolnil 14. leto starosti. V primeru njegove smrti zaradi nezgode zavarovalnica izplača upravičencu zavarovalno vsoto, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi zavarovanja.

Kritje nezgodne smrti ni vključeno v paketno ponudbo in ga preko spleta ni možno dodati k paketu. Če ga želite skleniti za svojega otroka, lahko to uredite pri zavarovalnem zastopniku ali na prodajnih mestih.

Težje poškodbe

To so poškodbe, ki otroku ali mladostniku pustijo trajne posledice, kot so na primer težje poškodbe glave, hrbtenice, popolna izguba vida na enem ali obeh očesih, izguba prstov itd.

Seznam težjih poškodb in višina nadomestila, ki ga zavarovalnica izplača za posamezno težjo poškodbo, sta navedena v Tabeli težjih poškodb. Višina nadomestila je določena v odstotku od zavarovalne vsote, ki je dogovorjena in zapisana na zavarovalni polici.

Nadomestilo se izplača takoj, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba ali diagnoza, in ni treba čakati na zaključek zdravljenja.


Progresivno izplačilo nadomestila

Pri paketnem zavarovanju zavarovalnica za vsak odstotek težjih poškodb nad 50 % izplača po 5 % dogovorjene zavarovalne vsote za težje poškodbe. Na primer pri 80-odstotni stopnji težjih poškodb znaša izplačilo 200 % zavarovalne vsote: 50 % + 30 x 5 % = 200 %. Maksimalno izplačilo znaša 300 % zavarovalne vsote.

Pri zavarovalnem zastopniku in na prodajnem mestu je pri prosti izbiri kritij možno skleniti kritje za težje poškodbe s stopnjo progresije v višini 3, 4 ali 5 %.

Mesečna nezgodna renta

Vaš otrok je upravičen do mesečne nezgodne rente, če med trajanjem zavarovanja zaradi ene ali več nezgod utrpi 30- ali več kot 30-odstotno stopnjo težjih poškodb po Tabeli težjih poškodb. Mesečna nezgodna renta, ki je sklenjena v okviru paketne ponudbe, se izplačuje 5 let.

Pri zavarovalnem zastopniku in na prodajnem mestu je pri prosti izbiri kritij možno izbrati različne dobe izplačevanja, in sicer 5, 10, 15, 20 ali 25 let.

Zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe

To so poškodbe, ki otroku ali mladostniku večinoma ne pustijo trajnih posledic, ampak le začasno nesposobnost za obiskovanje šole, za športne aktivnosti, gibanje ipd. Takšne poškodbe so na primer zlom podlahtnice, zlom ključnice, zlom stegnenice, izpah ramenskega sklepa, ruptura kolenskih vezi, pretres možganov, izguba stalnega zdravega zoba itd.

Seznam poškodb in višina nadomestila, ki ga zavarovalnica izplača za posamezno poškodbo, sta navedena v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb. Višina nadomestila je določena v odstotku od zavarovalne vsote, ki je dogovorjena in zapisana na zavarovalni polici.

Nadomestilo se:

 • podvoji pri operaciji zaradi zloma ali izpaha;
 • zviša za 30 % pri operaciji po pretrganju mišice, tetive ali vezi;
 • izplača takoj, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba oziroma diagnoza, najkasneje pa v enem letu po nezgodi.
Nadomestilo za bolnišnični dan

Če mora otrok ali mladostnik zaradi zdravljenja posledic nezgode prenočiti v bolnišnici, je upravičen do izplačila nadomestila za bolnišnični dan. Nadomestilo za bolnišnični dan se lahko izplača za največ 365 dni zdravljenja v bolnišnici v 2 letih po nezgodi.

Primeri izplačil zavarovalnine
Zlom roke
Izpah ramenskega sklepa
Težja poškodba glave
Zlom roke (zgornjega dela koželjnice – radiusa), brez operativnega posega
EUR
Letna zavarovalna premijai , Veliki paket
56,78
Zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe
3.000,00
20 % za zlom zgornjega dela koželjnice – radiusa (od zavarovalne vsote 3.000 EUR)
600,00
Skupno izplačilo
600,00
Zlom roke (zgornjega dela koželjnice – radiusa), z operativnim posegom
Letna zavarovalna premijai, Veliki paket
56,78
Zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe
3.000,00
20 % za zlom zgornjega dela koželjnice – radiusa (od zavarovalne vsote 3.000 EUR)
600,00
100 % za operativno zdravljenje (od nadomestila za zlom 600 EUR)
600,00
Skupno izplačilo
1.200,00
Izpah ramenskega sklepa, brez operativnega posega
EUR
Letna zavarovalna premijai , Veliki paket
56,78
Zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe
3.000,00
30 % za izpah ramenskega sklepa (od zavarovalne vsote 3.000 EUR)
900,00
Skupno izplačilo
900,00
Izpah ramenskega sklepa, z operativnih posegom
Letna zavarovalna premijai, Veliki paket
56,78
Zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe
3.000,00
30 % za izpah ramenskega sklepa (od zavarovalne vsote 3.000 EUR)
900,00
100 % za operativno zdravljenje (od nadomestila za zlom 900 EUR)
900,00
Skupno izplačilo
1.800,00
Subduralni intrakranialni hematom – operativno oskrbljen
EUR
Letna zavarovalna premijai, Veliki paket
56,78
Zavarovalna vsota za težje poškodbe
75.000,00
50 % za subduralni intrakranialni hematom – operativno oskrbljen (od zavarovalne vsote 75.000 EUR)
37.500,00
Skupno izplačilo
37.500,00

Ugodnosti

20 % popusta za
veliko družino

Za nezgodno zavarovanje otrok in mladih, če hkrati zavarujete vsaj 3 otroke, ki so člani iste družine.

Do 40 % Triglav komplet popusta

Za člane Triglav kompleta pri sklenitvi paketa Comfort z doplačilom za šport pri nezgodnem zavarovanju otrok in mladih. 

Pogosta vprašanja

O obsegu kritja
Sklepanje in plačilo
Kaj storiti ob nezgodi?
Ali je odsotnost otroka ali mladostnika od pouka pogoj za izplačilo zavarovalnine?

Ne. Odsotnost od pouka ni pogoj za izplačilo zavarovalnine. Nadomestilo za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe se izplača na osnovi zdravstvene dokumentacije, iz katere je razvidna poškodba oziroma diagnoza, neodvisno od tega, ali je bil otrok ali mladostnik odsoten od pouka ali ne.

Ali lahko zavarovanje sklenem tako, da kritja in višino zavarovalnih vsot določim sam?

Lahko. Zavarovanje s prosto izbiro kritij lahko sklenete pri zavarovalnih zastopnikih in na prodajnih mestih.

Ali lahko zavarujem otroka za primer nezgodne smrti?

Lahko, in sicer pri zavarovalnih zastopnikih ali na prodajnih mestih, kjer se lahko dogovorite za zavarovalna kritja in njihov obseg po svoji meri. Kritje nezgodne smrti ni vključeno v pakete zavarovanj, ki jih je mogoče skleniti tudi preko spleta.

Za primer nezgodne smrti lahko zavarujete otroke, ki so že dopolnili 14. leto starosti.

Kako zavarovati otroka ali mladostnika, ki je aktiven športnik?

Če je otrok ali mladostnik registriran športniki, ima polno kritje le, če ima sklenjeno zavarovanje z doplačilom za šport in rizične dejavnosti. Če tega doplačila ni, se nezgode, ki jih otrok ali mladostnik utrpi pri športnem udejstvovanju (treningi in tekmovanja), izplačajo v omejenem obsegu v višini 66 % zavarovalne vsote.

Ali lahko sklenem zavarovanje tudi kadarkoli med letom?

Da, zavarovanje ni vezano na trajanje šolskega ali študijskega leta in ga lahko sklenete kadarkoli med letom.

Do kdaj traja zavarovanje? Kdaj in kako ga lahko prekinem?

Če je na zavarovalni polici naveden le začetek zavarovanja, čas trajanja ni določen. Veljavnost zavarovalnega kritja se nadaljuje iz leta v leto. Pred potekom zavarovalnega leta vam bomo poslali obračun za plačilo zavarovalne premije za naslednje zavarovalno leto. Tako zavarovanje traja, dokler ga ena od pogodbenih strank pisno ne odpove. Zavarovanja v prvem letu trajanja ni možno prekiniti. Lahko ga prekinete ob poteku prvega leta. V tem primeru morate odstopno izjavo podati pred iztekom prvega leta. Po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja lahko kadarkoli odstopite od zavarovalne pogodbe. Zavarovanje v tem primeru preneha ob izteku meseca, v katerem boste podali odstopno izjavo. Zavarovalnica vam bo vrnila neizkoriščen del premije, če v tekočem zavarovalnem letu iz zavarovanja ni bila izplačana nobena škoda. Pisno odstopno izjavo lahko posredujete preko sporočila v digitalni poslovalnici i.triglav, na e-naslov info@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

V primeru sklenitve enoletne zavarovalne police zavarovanje preneha veljati z datumom, ki je naveden na polici.

Kaj moram narediti, če želim spremeniti višino zavarovalnih vsot oziroma dodati novo kritje?

V tem primeru prekinete obstoječo polico in sklenete novo, in sicer z novo izbrano višino zavarovalnih vsot oziroma dodanim novim kritjem. To lahko storite pri zavarovalnem zastopniku ali na prodajnem mestu.

Če pa boste novo zavarovanje sklenili preko spleta, potem nam pisno zahtevo za prekinitev obstoječega zavarovanja lahko posredujete preko sporočila v digitalni poslovalnici i.triglav, na e-naslov info@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

Med trajanjem nezgodnega zavarovanja se je otrok začel ukvarjati s športom. Ali lahko k polici priključim tudi kritje rizika športa?

K že veljavni polici nezgodnega zavarovanja otrok ali mladih razširitve kritja za rizik športa ni možno dodati. Če ga želite skleniti, potem obstoječo polico prekinite in sklenite novo z razširitvijo kritja za riziko športa. To lahko storite pri zavarovalnem zastopniku ali na prodajnem mestu.

Če pa boste novo zavarovanje sklenili preko spleta, potem nam pisno zahtevo za prekinitev obstoječega zavarovanja lahko posredujete preko sporočila v digitalni poslovalnici i.triglav, na e-naslov info@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

Preko spleta sem sklenil nezgodno zavarovanje za otroka, vendar nisem prejel elektronskega sporočila z dokumenti o sklenjenem zavarovanju (polica, račun)?

Predlagamo vam, da nas čim prej obvestite na naš elektronski naslov info@triglav.si ali nas pokličete na brezplačno številko 080 555 555.

Sklenil sem zavarovanje brez poteka? Kaj to pomeni?

Zavarovanje brez poteka pomeni, da se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto. Tako zavarovanje se avtomatsko obnavlja, kar pomeni, da boste pred zapadlostjo premije v prihodnjem letu s strani zavarovalnice prejeli obračun in račun za plačilo letne premije. S plačilom premije si boste na enostaven način zagotovili podaljšanje zavarovalnega kritja.

Zavarovanje brez poteka torej traja, dokler ga ena od pogodbenih strank pisno ne odpove. Zavarovalec lahko po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja brez poteka kadarkoli odstopi od zavarovalne pogodbe. V tem primeru zavarovanje preneha ob izteku meseca, v katerem je podal odstopno izjavo. Zavarovalnica vam bo vrnila neizkoriščen del premije, če v tekočem zavarovalnem letu iz zavarovanja ni bila izplačana nobena škoda.

Stara sem 26 let. Prejela sem obvestilo o prenehanju nezgodnega zavarovanja. Na kakšen način se lahko zavarujem po prenehanju tega zavarovanja?

Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih se lahko zavarujejo mladi do 26. leta starosti. Zavarovanje preneha ob izteku zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni 26. leto starosti.

Svetujemo vam, da ste zavarovani tudi v prihodnje:

Kaj moram storiti, če se moj otrok ali mladostnik poškoduje?

Če se otrok ali mladostnik poškoduje, uredite naslednje:

 • najprej obiščite zdravnika in se glede zdravljenja ravnajte po njegovih navodilih;
 • shranite zdravstveno in ostalo dokumentacijo, ki jo boste prejeli v postopku zdravljenja;
 • zavarovalnici prijavite nezgodo takoj, ko vam oziroma vašemu otroku zdravstveno stanje to omogoča;
 • v prijavi nezgode boste zavarovalnici podali vsa potrebna dokazila, ki jih bo zavarovalnica zahtevala za rešitev zavarovalnega primera.
Kako lahko prijavim nezgodo?

Za prijavo nezgode:


Nezgodo lahko prijavite:

Kdaj lahko prijavim nezgodo?

Nezgodno lahko prijavite že v času zdravljenja. Za prijavo nezgode zadostuje že prvi izvid, iz katerega je razvidna poškodba oziroma diagnoza in ni treba čakati zaključka zdravljenja.

Nezgodo je treba prijaviti najkasneje pred potekom 3 let od nezgodnega dogodka.

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}