Za športnike

Za posameznike in skupine.

Zavarovanje je namenjeno osebam, ki se amatersko ali poklicno ukvarjajo s športom kot registrirani člani športnih društev.

Sklene ga lahko pravna ali fizična oseba. Izbirate lahko med naslednjimi oblikami zavarovanj:

  • nezgodno zavarovanje poklicnihi športnikov;
  • nezgodno zavarovanje amaterskihi športnikov - članov športnih organizacij;
  • zavarovanje udeležencev športnih dirk, tekmovanj in treningov ter
  • zavarovanje udeležencev množičnih rekreativnih prireditev.

Zavarovalna kritja

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

Ugodnosti

Do 10 % popusta
na stalnost

Za vse, ki ste pri nas nezgodno zavarovani več zaporednih let.

Pogosta vprašanja

Ali velja nezgodno zavarovanje tudi v tujini?

Da, kritje velja po celem svetu, razen če na polici ni drugače dogovorjeno.

Kaj pa nezgodno zavarovanje športnikov, tudi tistih bolj ekstremnih? Pod katerimi pogoji se oni zavarujejo?

Registrirani člani športnih organizacij in klubov - tekmovalci, se zavarujejo z dodatnim plačilom premije glede na povečan rizik, ki ga ti športi predstavljajo. Koliko znaša ta povečana premija je odvisno od športa s katerim se posameznik aktivno ukvarja oziroma od razvrstitve tega športa v nevarnostni razred.

Poklicni športniki se zavarujejo po posebni premijski skupini. Glede na nevarnostni razred športa so razdeljeni v pet kategorij.

Na podlagi česa se določi višina zavarovalnine pri nezgodnih zavarovanjih?

Zavarovalnina se določi na podlagi zdravstvene dokumentacije (zdravniških izvidov, fotokopij evidence bolezni pri osebnem zdravniku, fotokopij napotil na preglede – napotnice, dokazil o bivanju v bolnišnici – odpustno pismo) in druge dokumentacije o poteku zdravljenja.

Nezgodno zavarovanje amaterskih in poklicnih športnikov – za kakšno zavarovanje gre?

Praviloma gre za omejeno jamstvo – samo za nezgode pri športu, lahko pa je to razširjeno tudi na neomejeno jamstvo, vendar z višjo premijo še za nezgode izven športa.