start portlet menu bar

Iindividualno-prostovoljno-dodatno-pokojninsko-zavarovanje-banner

Display portlet menu
end portlet menu bar

Poskrbite za svoja zlata leta

Z varčevanjem danes nadomestite izpad dohodka po upokojitvi.

Z dodatnim virom dohodka boste po upokojitvi lahko lažje uživali v stvareh, za katere prej niste imeli časa. Zato že danes s Prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjemi poskrbite za lepši jutri.

To je edina oblika varčevanja, pri kateri lahko z vplačili vsako leto uveljavljate davčno olajšavo.

Nekateri že varčujete na ta način, drugi se boste za to še odločili.

Želite skleniti zavarovanje

To je pravilna odločitev. Pravočasno boste poskrbeli za dodaten vir dohodka za čas po upokojitvi.

Individualno Dodatno pokojninsko zavarovanje lahko sklenete pri družbi Triglav Pokojnine.

Nadaljuj na spletni strani družbe Triglav Pokojnine.

Zavarovanje imate že sklenjeno

Vsi, ki imate že sklenjeno individualno PDPZ pri Zavarovalnici Triglav, ste vključeni v enega od pokojninskih načrtov z oznako PN-ZT-02, PN-ZT-04 ali PN-ZT-06.


O ZAVAROVANJU

Individualno PDPZ vključuje zbiranje denarnih sredstev na vašem osebnem računu z namenom, da se vam zagotovi izplačevanje dodatne starostne pokojnine od upokojitve dalje.

Podrobnejše vsebine o:

so vam na voljo na spletni strani družbe Triglav Pokojnine.

Letna poročila kritnih skladov

Arhiv do leta 2021
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Letno poročilo kritnega sklada pokojninskega načrta PN-ZT-01 za leto 2013 2,218 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2013 2,208 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada pokojninskega načrta PN–ZT–01 za leto 2013 517 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2013 487 KB
Letno poročilo kritnega sklada pokojninskega načrta PN-ZT-01 za leto 2014 2,631 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2014 2,631 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada pokojninskega načrta PN–ZT–01 za leto 2014 727 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2014 686 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2015 3,018 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2015 1,625 KB
Letno poročilo Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2016 907 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2016 1,774 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zmerni za leto 2016 1,273 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - drzni za leto 2016 1,330 KB
Povzetek letnih poročil Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2016 1,710 KB
Letno poročilo Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2017 609 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2017 976 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zmerni za leto 2017 997 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - drzni za leto 2017 943 KB
Povzetek letnih poročil Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2017 445 KB
Letno poročilo Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2018 13,177 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2018 52,828 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zmerni za leto 2018 1,521 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - drzni za leto 2018 49,447 KB
Povzetek letnih poročil Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2018 404 KB
Letno poročilo Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2019 740 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zajamčeni za leto 2019 987 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zmerni za leto 2019 949 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – drzni za leto 2019 935 KB
Povzetek letnih poročil Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2019 300 KB
Letno poročilo Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2020 2,615 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zajamčeni za leto 2020 2,869 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zmerni za leto 2020 2,888 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – drzni za leto 2020 2,894 KB
Povzetek letnih poročil Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2020 703 KB

Pravilnik o delu Odbora pokojninskega sklada

Pravilnik o delu Odbora pokojninskega sklada

Člani Odbora pokojninskega sklada:

 • Darinka Kordelc, predstavnica delodajalcev
 • Mira Lah, predstavnica delodajalcev
 • Erika Logar, predstavnica članov
 • Nena Hribar, predstavnica članov
 • Marko Fatur, predstavnik članov
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Pravilnik o delu Odbora pokojninskega sklada 152 KB

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

Pogosta vprašanja

Kje dobim dodatne informacije o zavarovanju?

Dodatne informacije dobite na spletni strani družbe Triglav Pokojnine.

Obvestila

Sprememba Priloge k Pravilom upravljanja (27. 2. 2024)

S 27. 2. 2024 smo izvedli spremembe v Prilogi k Pravilom upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, z oznako PPU-SKS-PDPZ/24-2/1 (v nadaljevanju Priloga), ki je sestavni del Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ z oznako PU-SKS-PDPZ/23-2.

V skladu z zakonskimi zahtevami smo v Prilogi ažurirali članstvo v Odboru Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ. Izvedene spremembe ne vplivajo na vsebino zavarovanja.

Ostali dokumenti, ki urejajo individualno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, se ne spremenijo.

Sprememba Priloge k Pravilom upravljanja (13. 2. 2024)

S 13. 2. 2024 smo izvedli spremembe v Prilogi k Pravilom upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, z oznako PPU-SKS-PDPZ/24-2 (v nadaljevanju Priloga), ki je sestavni del Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ z oznako PU-SKS-PDPZ/23-2.

V skladu z zakonskimi zahtevami smo v Prilogi ažurirali članstvo v Odboru Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ in Nadzornem svetu. Izvedene spremembe ne vplivajo na vsebino zavarovanja.

Ostali dokumenti, ki urejajo individualno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, se ne spremenijo.

Sprememba Priloge k Pravilom upravljanja (6. 9. 2023)

S 6. 9. 2023 smo izvedli spremembe v Prilogi k Pravilom upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, z oznako PPU-SKS-PDPZ/23-9 (v nadaljevanju Priloga), ki je sestavni del Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ z oznako PU-SKS-PDPZ/23-2.

V skladu z zakonskimi zahtevami smo v Prilogi ažurirali članstvo v Upravi in Nadzornem svetu. Izvedene spremembe ne vplivajo na vsebino zavarovanja.

Ostali dokumenti, ki urejajo individualno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, se ne spremenijo.

Sprememba Pravil upravljanja in Priloge k Pravilom upravljanja (1. 2. 2023)

S 1. 2. 2023 smo, na podlagi soglasja zakonodajalca, izvedli določene spremembe v:

 • Pravilih upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ in
 • Prilogi k Pravilom upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ.

Spremembe se nanašajo na novo povezano osebo, ki upravlja odprte investicijske sklade, postopek prenosa na zahtevo člana in nekaj redakcijskih popravkov – več informacij.

Skladno z navedenim, od 1. 2. 2023 dalje vaše zavarovanje urejajo novi dokumenti.

Za dodatna pojasnila nam lahko pišete na info@triglav.si.

Sprememba Pravil upravljanja in Izjav o naložbeni politiki (1. 1. 2022)

S 1. 1. 2022 smo, na podlagi soglasja zakonodajalca, izvedli določene spremembe v:

 • Pravilih upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ in
 • Izjavah o naložbeni politiki vsakega od kritnih skladov, ki sestavljajo Skupino kritnih skladov TRIGLAV PDPZ.

Popravki navedenih dokumentov so posledica uskladitve z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, zlasti novelo ZPIZ-2G) in drugih sprememb – več informacij.

Skladno z navedenim, od 1. 1. 2022 dalje vaše zavarovanje urejajo novi dokumenti.

Za dodatna pojasnila nam lahko pišete na info@triglav.si.

Sprememba pokojninskih načrtov (1. 7. 2021)

S 1. 7. 2021 smo, na podlagi soglasja zakonodajalca, izvedli določene spremembe v pokojninskih načrtih PN-ZT-02, PN-ZT-04 in PN-ZT-06.

Spremembe so posledica manjših redakcijskih popravkov in uskladitve z:

 • Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, zlasti novelo ZPIZ-2G),
 • Uredbo o varstvu podatkov,
 • Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1),
 • regulativo s področja omejevalnih ukrepov in
 • davčno zakonodajo.

Skladno z navedenim, od 1. 7. 2021 dalje vaše zavarovanje ureja spremenjen pokojninski načrt.

V zvezi s spremembami, ki jih uvajamo pri vašem zavarovanju, smo vam poslali pisno obvestilo, v katerem so novosti podrobneje predstavljene. Če želite dodatna pojasnila, nam lahko pišete na info@triglav.si.

Sprememba Priloge k Pravilom upravljanja (1. 1. 2021)

S 1. 1. 2021 uvajamo novo Prilogo k Pravilom upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ z oznako PPU-SKS-PDPZ/21-1 (v nadaljevanju »Priloga«), ki je sestavni del Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ z oznako PU-SKS-PDPZ/16-1.

V skladu z zakonskimi zahtevami smo v Prilogi ažurirali članstvo v Upravi, Nadzornem svetu, Odboru pokojninskega sklada in korigirali vsebino skrbniških ter administrativnih storitev. Izvedene spremembe ne vplivajo na vsebino zavarovanja.

Ostali dokumenti, ki urejajo individualno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, se ne spremenijo.

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}