Za zlata leta
Individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Varčujte za dodatno pokojnino, s katero boste nadomestili izpad dohodka po upokojitvi. Z vplačili pridobite dohodninsko olajšavo.
Za finančno brezskrbnost
Rentno zavarovanje s plačilom enkratne premije
Zavarovanje je namenjeno vsem, ki si želijo z vplačilom enkratne premije zagotoviti izplačevanje mesečne rente.

Za uresničitev želja v jeseni življenja

Poskrbite za svojo finančno varnost po upokojitvi.

Redna starostna pokojnina najverjetneje ne bo dovolj za uresničitev vseh vaših želja.

Zato poskrbite za svojo finančno varnost v jeseni življenja in nadomestite izpad dohodka ob upokojitvi s sklenitvijo pokojninskega zavarovanja.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

Pogosta vprašanja

Kako se vključim v pokojninski načrt Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja?

Hkrati ste lahko vključeni v en pokojninski načrt individualnega in en pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja. V individualno zavarovanje se vključite z oddajo pristopne izjave pri zavarovalnici. Predhodno se seznanite z dokumentacijo, ki ureja tovrstno zavarovanje.

Kakšna je razlika med dodatno starostno pokojnino in pokojninsko rento?

Dodatna starostna pokojnina je osnovno zavarovalno kritje, ki izhaja iz vključitve v Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Pokojninska renta je oblika izplačila po uveljavitvi pravice do izplačila iz naslova dodatne starostne pokojnine ali predčasne dodatne starostne pokojnine.

Kaj vpliva na višino pokojninske rente?

Osnova za določitev višine pokojninske rente so zbrana sredstva na vašem osebnem računu, upoštevata se vrsta rente in starost vas kot upravičenca ob uveljavitvi pravice. Pokojninska renta se izplačuje od dogovorjenega dne, za dogovorjeno obdobje in v višini, določeni z zavarovalno pogodbo. Ker izplačilo sodi med dohodke iz delovnega razmerja, se ob izplačilu pokojninske rente obračuna akontacija dohodnine. Stopnja akontacije znaša 25 %, pri čemer se v davčno osnovo všteva le polovica pokojninske rente.

Kako se izplačujejo privarčevana sredstva?

Pokojninska renta se prične izplačevati po uveljavitvi koriščenja pravic iz Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izplačevanje pokojninskih rent in dodatne družinske pokojnine je urejeno v pokojninskem načrtu za izplačevanje rent iz Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Pokojninska renta se praviloma izplačuje mesečno, razen če je izplačilo manjše od 30 EUR. V tem primeru se pokojninska renta izplačuje z drugačno frekvenco. Izplačilo se izvede do 10. delovnega dne v mesecu zapadlosti.

Kaj se zgodi s privarčevanimi sredstvi, če umrem, preden se upokojim?

Zavarovalnica bo odkupno vrednost sredstev, zbranih na vašem računu v mesecu pred vašo smrtjo, zmanjšano za izstopne stroške in akontacijo dohodnine, izplačala osebi, ki ste jo ob sklenitvi zavarovanja navedli na polici kot upravičenca za primer smrti. Poleg tega bo zavarovalnica upravičencu za dodatno družinsko pokojnino (ki je lahko druga oseba kot upravičenec za primer smrti) izplačala dodatno družinsko pokojnino v višini 20 % vrednosti sredstev, zbranih na vašem osebnem računu. Če zbrana sredstva ne presegajo 5.000 EUR, se zavarovalnina lahko izplača v enkratnem znesku. Če bi bila vaša smrt posledica nezgode, se upravičencu za dodatno družinsko pokojnino izplača še zavarovalnina v višini 100 % vrednosti sredstev na vašem osebnem računu.