Prilagodljivo, prav za po petdesetem

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše je namenjeno osebam do 80. leta starosti.

Predstavlja kombinacijo nalaganja v sklade in življenjskega zavarovanja za primer smrti z vključenim dodatnim kritjem nezgodne smrti in bolnišničnega zdravljenja zaradi nezgode.

Fleks za starejše vam omogoča:

 • zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto,
 • redno obročno varčevanje že z 20 EUR mesečno, minimalno 6 EUR v posamezni sklad,
 • dodatno vplačevanje v enkratnih zneskih v višini 50 EUR ali več tako ob sklenitvi kot tudi kasneje,
 • izbiro med tremi naložbenimi strategijami: Samostojna izbira skladov, Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Osnovno in dodatna zavarovanja
Investicija
Skladi
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • osebe do 80. leta starosti.

Zavarovanje se sklene brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

OSNOVNO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

V okviru Fleksa za starejše ste zavarovani:

 • za primer smrtii,
 • za primer nezgodne smrtii,
 • nastanitve in zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgodei.

Ob sklenitvi zavarovanja izberete vam ustrezno kombinacijo zavarovalnih vsot in premije iz pripravljene ponudbe ter naložbeno strategijo.

DODATNA ZAVAROVANJA

Dodatno nezgodno zavarovanje starejših

Zavarovanje krije nevarnosti, ki so posledica nezgode, in sicer:

 • trajno izgubo splošne delovne sposobnosti (trajna invalidnost)i,
 • zlom, izpah in opeklinei,
 • fizioterapevtsko zdravljenjei.

Dodatno nezgodno zavarovanje starejših preneha konec koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti.

Za vašo lažjo odločitev smo pripravili pakete zavarovalnih vsot in premij, med katerimi lahko izbirate.


Pregled paketov

Zavarovalna vsota v EUR Mesečna premija glede na pristopno starost zavarovane osebe v EUR
Paketi 100-odstotna trajna invalidnost Nadomestilo za zlom, izpah, opekline Dnevno nadomestilo za fizikalno terapijo 50 do 60 let 61 do 70 let 71 do 80 let
A 10.000 500 - 1,72 1,99 2,54
B 10.000 500 10 4,22 4,79 5,94
C 15.000 1.000 15 6,88 7,84 9,76
D 20.000 1.000 20 8,44 9,58 11,88
E 30.000 1.500 30 12,66 14,37 17,82


Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

Zavarovanje v okviru dogovorjene zavarovalne vsote krije stroške nujnega zdravljenja in povečane stroške prevoza v domovino, ki jih utrpi zavarovana oseba zaradi nepredvidenih bolezni ali nezgod, ki se pojavijo v tujini. Ob tem lahko uporabite telefonsko pomoč oziroma asistenco, ki jo zagotavlja Triglav zdravstvena asistenca.

Zavarovanje lahko sklenete tudi za ostale družinske člane: zakonca ali zunajzakonskega partnerjai in otroke, ki ob sklenitvi dodatnega zavarovanja še niso dopolnili 18. letai. S plačilom premije za štiri osebe je lahko zavarovanih pet ali več družinskih članov.

Ob sklenitvi zavarovanja lahko izbirate med tremi kombinacijami zavarovalnih vsot in premij.


Zavarovalno kritje v EUR
Možne kombinacije Skupna zavarovalna vsota največ do: ... od tega za povrnitev stroškov prevoza največ do: Mesečna premija
Kombinacija A 20.000 5.000 2,43
Kombinacija B 35.000 10.000 3,66
Kombinacija C 50.000 15.000 5,58


MOŽNOSTI ZAVAROVALNIH KRITIJ IN PREMIJ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA

Ob sklenitvi zavarovanja izberete kombinacijo osnovnega zavarovanja in naložbeno strategijo. Osnovnemu zavarovanju lahko po izbiri priključite tudi Dodatno nezgodno zavarovanje starejših in Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco. 

Pristopna starost zavarovane osebe Osnovno zavarovanje Dodatno nezgodno zavarovanje
ZZVi za primer smrti v EUR ZVi za primer nezgodne  smrti v EUR Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode v EUR Mesečna premijai  v EUR... ...od tega za dodatni kritji EUR Naložbena strategija
finančni cilji glede na dobo varčevanja
Naložbena strategija
finančni cilji glede na starost zavarovalca
Naložbena strategija
aktivni naložbeni paketi
Paket ZV za 100-odstotno trajno invalidnost Nadomestilo za zlom, izpah, opekline Dnevno nadomestilo za fizikalno terapijo mesečna premija
50 do 60 let 1.500 4.000 10 20 1,64 10, 15, 20-letni
agresivna

zmerna

konzervativna

2.000 5.000 10 25 1,90 10, 15, 20-letni A 10.000 500 - 1,72
2.500 6.000 15 30 2,46 10, 15, 20-letni B 10.000 500 10 4,22
3.000 7.000 15 40 2,72 10, 15, 20-letni C 15.000 1.000 15 6,88
3.500 8.000 20 50 3,28 10, 15, 20-letni D 20.000 1.000 20 8,44
4.000 9.000 20 75 3,54 10, 15, 20-letni E 30.000 1.500 30 12,66
4.500 10.000 25 100 4,10 10, 15, 20-letni
61 do 70 let 1.000 3.000 10 20 1,77 10, 15-letni
zmerna

konzervativna

1.500 4.000 10 25 2,16 10, 15-letni A 10.000 500 - 1,99
2.000 5.000 15 30 2,85 10, 15-letni B 10.000 500 10 4,79
2.500 6.000 15 40 3,24 10, 15-letni C 15.000 1.000 15 7,84
3.000 7.000 15 50 3,63 10, 15-letni D 20.000 1.000 20 9,58
3.500 8.000 20 75 4,32 10, 15-letni E 30.000 1.500 30 14,37
4.000 9.000 20 100 4,71 10, 15-letni
71 do 80 let 1.000 3.000 10 20 2,49 -
konzervativna
1.000 3.000 10 25 2,49 - A 10.000 500 - 2,54
1.500 4.000 10 30 3,12 - B 10.000 500 10 5,94
2.000 5.000 10 40 3,75 - C 15.000 1.000 15 9,76
2.000 5.000 10 50 3,75 - D 20.000 1.000 20 11,88
2.500 6.000 15 75 4,68 - E 30.000 1.500 30 17,82
3.000 7.000 15 100 5,31 -
Naložbene strategije

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše vam omogoča izbiro med tremi naložbenimi strategijami. Strategija se lahko v času trajanja zavarovanja spremeni. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje naložbenega portfelja ter kakšen je njegov odnos do naložbenega tveganja.

 • Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV
  vam omogoča, da sami izberete sklade iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Na polici lahko izberete največ tri sklade z minimalno premijo 6 EUR za posamezni sklad. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.
 • Naložbena strategija FINANČNI CILJI
  Gre za strategijo aktivnega upravljanja sredstev, ki vam omogoča sistematično prilagajanje portfelja v času trajanja varčevanja. Z izbiro te strategije upravljanje naložbenega portfelja prepustite finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Prednost strategije Finančni cilji je dinamično prelivanje sredstev med naložbenimi politikami. Tako se postopoma znižuje naložbeno tveganje in varuje že ustvarjene donose vaše naložbe. Vsakih 12 mesecev lahko Zavarovalnica Triglav glede na pričakovano gibanje finančnih trgov izbere nov nabor skladov, ki bodo v prihodnjem investicijskem obdobju (12 mesecev) predvidoma dosegali optimalno donosnost znotraj posamezne naložbene politike.

  Izbirate lahko med dvema oblikama finančnih ciljev:

  • Finančni cilji glede na starost zavarovalcai,
  • Finančni cilji glede na dobo varčevanjai.
 • Naložbena strategija AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
  Aktivni naložbeni paketi je aktivno upravljana naložbena strategija primerna za tiste, ki želijo upravljanje naložb prepustiti finančnim strokovnjakom. Od naložbene strategije Finančni cilji, ki je prav tako aktivno upravljana, se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki.
  Profili posameznikov, ki se odločajo za vlaganje v sklade so različni. Razlikujejo se po nagnjenosti k naložbenem tveganju in pričakovanjih o potencialnih donosih, zato so na voljo tri različne naložbene politike.
  Za tiste, ki se želijo imeti ves trajanja zavarovanja sredstva v isti naložbeni politiki lahko izbirajo med različnimi naložbenimi politikami, in sicer:
  • Zavarovalci v starosti 50 do 60 let lahko izbirajo med agresivno, zmerno in konzervativno naložbeno politiko,
  • zavarovalci v starosti 61 do 70 let lahko izbirajo med konzervativno in zmerno naložbeno politiko merno naložbeno politiko,
  • zavarovalci v starosti 71 do 80 let se lahko odločijo za konzervativno naložbeno politiko.

Ciljna struktura portfelja skladov in struktura skladov posamezne naložbene politike (košarica skladov) je razvidna iz Tabele petih naložbenih politik.

Tabela petih naložbenih politik za leto 2020
Naložbena politika Nevtralni portfelj i Košarica skladov i Delež sklada
4 Agresivna 100 % delniški Triglav Svetovni razviti trgi 45 %
Triglav Severna Amerika 25 %
Triglav Rastoči trgi 15 %
Triglav Zeleni 10 %
Triglav Hitro rastoča podjetja   5 %
3-4 Zmerno agresivna Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški
Triglav Svetovni razviti trgi 50 %
Triglav Renta 15 %
Triglav Severna Amerika 10 %
Triglav Rastoči trgi 10 %
Triglav Top Brands 10 %
Triglav Obvezniški   5 %
3 Zmerna Največ 60 % delniški,
do 40 % mešani,
do 30 % obvezniški
Triglav Renta 40 %
Triglav Steber Global 25 %
Triglav Obvezniški 20 %
Triglav Svetovni razviti trgi 10 %
Triglav High Yield Bond   5 %
2-3 Zmerno konzervativna Največ 35 % delniški,
do 50 % mešani,
do 30 % obvezniški,
do 10 % denarni
Triglav Renta 60 %
Triglav Obvezniški 25 %
Triglav Steber Global 10 %
Triglav High Yield Bond   5 %
1-2 Konzervativna Do 40 % denarni,
do 40 % obvezniški
in največ 50 % mešani
Triglav Renta 50 %
Triglav Obvezniški 25 %
Triglav Money Market EUR 20 %
Triglav High Yield Bond   5 %

Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem Fleks za starejše zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Fleksibilna izplačila
Do sredstev na naložbenem računu lahko dostopate ves čas trajanja zavarovanja, in sicer v obliki predujma ali odkupa. Pri tem lahko izbirate med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega. Predujem je v primerjavi z odkupom boljša odločitev. V tem primeru se namreč zavarovanje ne prekine.

PREDUJEM
Zavarovalec lahko zahteva izplačilo predujma, če vrednost rednih enot premoženja na naložbenem računu presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EUR. V primeru predujma se zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti zniža za znesek izplačila.

ODKUP
Odkup zavarovanja lahko v skladu s splošnimi pogojih zahtevate po treh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane najmanj za tri leta. V primeru odkupa zavarovanje preneha. Odkup pred iztekom 10-ih let trajanja zavarovanja je neugoden, saj se pri izračunu odkupne vrednosti upošteva odkupni faktor. Poleg tega se poleg izstopnih stroškov in morebitne izstopne provizije upravljavca sklada obračuna še davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %, če izplačilo presega vsoto plačil, pa še davek od dohodka iz življenjskega zavarovanja.

IZSTOP IZ ZAVAROVANJA PO 10-IH LETIH
V tem primeru se izplača odkupna vrednost, ki je enaka višini sredstev na naložbenem računu. Od nje se obračunajo le izstopni stroški ter morebitna izstopna provizija upravljavca sklada.

Izplačila iz zavarovanja

IZPLAČILO V PRIMERU SMRTI
V primeru smrti zavarovane osebe po dveh letih trajanja zavarovanja se upravičencu izplača zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti (ZZV) oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV. V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 90. leto starosti, se upravičencu izplača vrednost sredstev na naložbenem računu. Zaradi enostavne sklenitve zavarovanja, ki ne zahteva informacij o zdravstvenem stanju, je ZZV v prvih dveh letih (čakalni rok) določena kot odkupna vrednost.

IZPLAČILO IZ VKLJUČENEGA DODATNEGA KRITJA
V primeru smrti zaradi nezgode se upravičencu izplačata zavarovalna vsota za primer nezgodne in zavarovalna vsota iz osnovnega zavarovanja, kot je opisano v prejšnjem odstavku. V primeru nastanitve in zdravljenja zavarovane osebe v bolnišnici zaradi zdravljenja posledic nezgode se izplača nadomestilo za vsako prenočitev v bolnišnici, vendar največ za 365 dni v dveh letih do dneva nezgode. Dodatno kritje preneha konec koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti.

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše


Obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Osnovno zavarovanje: smrt, nezgodna smrt, dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode
Varčevanje Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.
Način sklenitve zavarovanja Enostavna izbira med paketi zavarovalnih vsot in premij brez ugotavljanja zdravstvenega stanja
Zavarovalec Fizična oseba, ki je hkrati tudi zavarovana oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 50 do 80 let
Zavarovalna doba Odprta zavarovalna doba - ni vnaprej določena
Premija Minimalna premija 20 EUR mesečno
Minimalna premija na sklad 6 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Možnost začetnega in dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja najmanj 50 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategije Samostojna izbira skladov, Finančni cilji, Aktivni naložbeni paketi
Izplačila V primeru smrti: v prvih dveh letih odkupna vrednost; do konca koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti ZZV oziroma vrednost sredstev na naložbenem računu, če ta presega ZZV; po koncu koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti vrednost sredstev na naložbenem računu.
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-ih letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva, če vrednost rednih enot premoženja, ki se v skladu z določili splošnih pogojev lahko izplačajo v obliki predujma, presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EURi
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj dve leti
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po treh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev, če so premije plačane za najmanj tri leta
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje starejših
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

12 razlogov za sklenitev

1 Enostavna sklenitev
2 Fleksibilnost
3 Brez davka
4 Aktivno upravljanje premoženja
5 Dodatno investiranje
6 Ena polica za vse življenje
7 Nizke mesečne premije
8 Zavarovanje in varčevanje
9 Varnost družine
10 Osebna varnost
11 Pestra izbira skladov
12 Donosnost
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje lahko sklenejo osebe od izpolnjenega 50. do 80. leta starosti.

Kako do privarčevanih sredstev pred iztekom zavarovanja?

Na vašo zahtevo se vam lahko skladno s pogoji vnaprej izplača predujem. Odkup lahko zahtevate po določenem času trajanja zavarovanja. V kolikor so od začetka zavarovanja minila vsaj tri leta in so bile za to obdobje poravnane tudi vse premije je mogoče zahtevati izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja.

Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

V primeru, da vam trenutna finančna situacija ne omogoča plačevanja premije, vam zavarovalnica skladno s pogoji ponuja možnost:

 • mirovanje plačevanja premije,
 • kapitalizacijo zavarovanja.

S posebnim dogovorom se lahko z zavarovalnico dogovorite tudi za znižanje zavarovalne premije.

Kje najdem vrednosti enot premoženja (VEP) skladov?

Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si/skladi vam je omogočen vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov v ponudbi ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.

Razlika med odkupno vrednostjo in vrednostjo na naložbenem računu

Vrednost premoženja na naložbenem računu predstavljajo privarčevana sredstva, ki se lahko izplačajo po preteku 10 let od začetka trajanja zavarovanja oz. kadarkoli kasneje, ko zavarovalec zahteva izplačilo vseh sredstev. Pred potekom 10 let od začetka trajanja zavarovanja pa se kakršnakoli izplačila izvajajo na osnovi odkupne vrednosti zavarovanja.

Oglejte si tudi