Prilagodljivo, prav za po petdesetem

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše je namenjeno osebam do 80. leta starosti.

Predstavlja kombinacijo nalaganja v sklade in življenjskega zavarovanja za primer smrti z vključenim dodatnim kritjem nezgodne smrti in bolnišničnega zdravljenja zaradi nezgode.

Fleks za starejše vam omogoča:

 • zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto,
 • redno obročno varčevanje že z 20 EUR mesečno, minimalno 6 EUR v posamezni sklad,
 • dodatno vplačevanje v enkratnih zneskih v višini 50 EUR ali več tako ob sklenitvi kot tudi kasneje,
 • izbiro med tremi naložbenimi strategijami: Samostojna izbira skladov, Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Osnovno in dodatna zavarovanja
Investicija
Skladi
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • osebe do 80. leta starosti.

Zavarovanje se sklene brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

OSNOVNO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

V okviru Fleksa za starejše ste zavarovani:

 • za primer smrtii,
 • za primer nezgodne smrtii,
 • nastanitve in zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgodei.

Ob sklenitvi zavarovanja izberete vam ustrezno kombinacijo zavarovalnih vsot in premije iz pripravljene ponudbe ter naložbeno strategijo.

DODATNA ZAVAROVANJA

Dodatno nezgodno zavarovanje starejših

Zavarovanje krije nevarnosti, ki so posledica nezgode, in sicer:

 • trajno izgubo splošne delovne sposobnosti (trajna invalidnost)i,
 • zlom, izpah in opeklinei,
 • fizioterapevtsko zdravljenjei.

Dodatno nezgodno zavarovanje starejših preneha konec koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti.

Za vašo lažjo odločitev smo pripravili pakete zavarovalnih vsot in premij, med katerimi lahko izbirate.


Pregled paketov

Zavarovalna vsota v EUR Mesečna premija glede na pristopno starost zavarovane osebe v EUR
Paketi 100-odstotna trajna invalidnost Nadomestilo za zlom, izpah, opekline Dnevno nadomestilo za fizikalno terapijo 50 do 60 let 61 do 70 let 71 do 80 let
A 10.000 500 - 1,72 1,99 2,54
B 10.000 500 10 4,22 4,79 5,94
C 15.000 1.000 15 6,88 7,84 9,76
D 20.000 1.000 20 8,44 9,58 11,88
E 30.000 1.500 30 12,66 14,37 17,82


Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

Zavarovanje v okviru dogovorjene zavarovalne vsote krije stroške nujnega zdravljenja in povečane stroške prevoza v domovino, ki jih utrpi zavarovana oseba zaradi nepredvidenih bolezni ali nezgod, ki se pojavijo v tujini. Ob tem lahko uporabite telefonsko pomoč oziroma asistenco, ki jo zagotavlja Triglav zdravstvena asistenca.

Zavarovanje lahko sklenete tudi za ostale družinske člane: zakonca ali zunajzakonskega partnerjai in otroke, ki ob sklenitvi dodatnega zavarovanja še niso dopolnili 18. letai. S plačilom premije za štiri osebe je lahko zavarovanih pet ali več družinskih članov.

Ob sklenitvi zavarovanja lahko izbirate med tremi kombinacijami zavarovalnih vsot in premij.


Zavarovalno kritje v EUR
Možne kombinacije Skupna zavarovalna vsota največ do: ... od tega za povrnitev stroškov prevoza največ do: Mesečna premija
Kombinacija A 20.000 5.000 2,43
Kombinacija B 35.000 10.000 3,66
Kombinacija C 50.000 15.000 5,58


MOŽNOSTI ZAVAROVALNIH KRITIJ IN PREMIJ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA

Ob sklenitvi zavarovanja izberete kombinacijo osnovnega zavarovanja in naložbeno strategijo. Osnovnemu zavarovanju lahko po izbiri priključite tudi Dodatno nezgodno zavarovanje starejših in Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco. 

Pristopna starost zavarovane osebe Osnovno zavarovanje Dodatno nezgodno zavarovanje
ZZVi za primer smrti v EUR ZVi za primer nezgodne  smrti v EUR Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode v EUR Mesečna premijai  v EUR... ...od tega za dodatni kritji EUR Naložbena strategija
finančni cilji glede na dobo varčevanja
Naložbena strategija
finančni cilji glede na starost zavarovalca
Naložbena strategija
aktivni naložbeni paketi
Paket ZV za 100-odstotno trajno invalidnost Nadomestilo za zlom, izpah, opekline Dnevno nadomestilo za fizikalno terapijo mesečna premija
50 do 60 let 1.500 4.000 10 20 1,64 10, 15, 20-letni
agresivna

zmerna

konzervativna

2.000 5.000 10 25 1,90 10, 15, 20-letni A 10.000 500 - 1,72
2.500 6.000 15 30 2,46 10, 15, 20-letni B 10.000 500 10 4,22
3.000 7.000 15 40 2,72 10, 15, 20-letni C 15.000 1.000 15 6,88
3.500 8.000 20 50 3,28 10, 15, 20-letni D 20.000 1.000 20 8,44
4.000 9.000 20 75 3,54 10, 15, 20-letni E 30.000 1.500 30 12,66
4.500 10.000 25 100 4,10 10, 15, 20-letni
61 do 70 let 1.000 3.000 10 20 1,77 10, 15-letni
zmerna

konzervativna

1.500 4.000 10 25 2,16 10, 15-letni A 10.000 500 - 1,99
2.000 5.000 15 30 2,85 10, 15-letni B 10.000 500 10 4,79
2.500 6.000 15 40 3,24 10, 15-letni C 15.000 1.000 15 7,84
3.000 7.000 15 50 3,63 10, 15-letni D 20.000 1.000 20 9,58
3.500 8.000 20 75 4,32 10, 15-letni E 30.000 1.500 30 14,37
4.000 9.000 20 100 4,71 10, 15-letni
71 do 80 let 1.000 3.000 10 20 2,49 -
konzervativna
1.000 3.000 10 25 2,49 - A 10.000 500 - 2,54
1.500 4.000 10 30 3,12 - B 10.000 500 10 5,94
2.000 5.000 10 40 3,75 - C 15.000 1.000 15 9,76
2.000 5.000 10 50 3,75 - D 20.000 1.000 20 11,88
2.500 6.000 15 75 4,68 - E 30.000 1.500 30 17,82
3.000 7.000 15 100 5,31 -
Naložbene strategije

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše vam omogoča izbiro med tremi naložbenimi strategijami. Strategija se lahko v času trajanja zavarovanja spremeni. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje naložbenega portfelja ter kakšen je njegov odnos do naložbenega tveganja.

 • Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV
  vam omogoča, da sami izberete sklade iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Na polici lahko izberete največ tri sklade z minimalno premijo 6 EUR za posamezni sklad. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.
 • Naložbena strategija FINANČNI CILJI
  Gre za strategijo aktivnega upravljanja sredstev, ki vam omogoča sistematično prilagajanje portfelja v času trajanja varčevanja. Z izbiro te strategije upravljanje naložbenega portfelja prepustite finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Prednost strategije Finančni cilji je dinamično prelivanje sredstev med naložbenimi politikami. Tako se postopoma znižuje naložbeno tveganje in varuje že ustvarjene donose vaše naložbe. Vsakih 12 mesecev lahko Zavarovalnica Triglav glede na pričakovano gibanje finančnih trgov izbere nov nabor skladov, ki bodo v prihodnjem investicijskem obdobju (12 mesecev) predvidoma dosegali optimalno donosnost znotraj posamezne naložbene politike.

  Izbirate lahko med dvema oblikama finančnih ciljev:

  • Finančni cilji glede na starost zavarovalcai,
  • Finančni cilji glede na dobo varčevanjai.
 • Naložbena strategija AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
  Aktivni naložbeni paketi je aktivno upravljana naložbena strategija primerna za tiste, ki želijo upravljanje naložb prepustiti finančnim strokovnjakom. Od naložbene strategije Finančni cilji, ki je prav tako aktivno upravljana, se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki.
  Profili posameznikov, ki se odločajo za vlaganje v sklade so različni. Razlikujejo se po nagnjenosti k naložbenem tveganju in pričakovanjih o potencialnih donosih, zato so na voljo tri različne naložbene politike.
  Za tiste, ki se želijo imeti ves trajanja zavarovanja sredstva v isti naložbeni politiki lahko izbirajo med različnimi naložbenimi politikami, in sicer:
  • Zavarovalci v starosti 50 do 60 let lahko izbirajo med agresivno, zmerno in konzervativno naložbeno politiko,
  • zavarovalci v starosti 61 do 70 let lahko izbirajo med konzervativno in zmerno naložbeno politiko merno naložbeno politiko,
  • zavarovalci v starosti 71 do 80 let se lahko odločijo za konzervativno naložbeno politiko.

Ciljna struktura portfelja skladov in struktura skladov posamezne naložbene politike (košarica skladov) je razvidna iz Tabele petih naložbenih politik.

Tabela petih naložbenih politik za leto 2020
Naložbena politika Nevtralni portfelj i Košarica skladov i Delež sklada
4 Agresivna 100 % delniški Triglav Svetovni razviti trgi 45 %
Triglav Severna Amerika 25 %
Triglav Rastoči trgi 15 %
Triglav Zeleni 10 %
Triglav Hitro rastoča podjetja   5 %
3-4 Zmerno agresivna Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški
Triglav Svetovni razviti trgi 50 %
Triglav Renta 15 %
Triglav Severna Amerika 10 %
Triglav Rastoči trgi 10 %
Triglav Top Brands 10 %
Triglav Obvezniški   5 %
3 Zmerna Največ 60 % delniški,
do 40 % mešani,
do 30 % obvezniški
Triglav Renta 40 %
Triglav Steber Global 25 %
Triglav Obvezniški 20 %
Triglav Svetovni razviti trgi 10 %
Triglav High Yield Bond   5 %
2-3 Zmerno konzervativna Največ 35 % delniški,
do 50 % mešani,
do 30 % obvezniški,
do 10 % denarni
Triglav Renta 60 %
Triglav Obvezniški 25 %
Triglav Steber Global 10 %
Triglav High Yield Bond   5 %
1-2 Konzervativna Do 40 % denarni,
do 40 % obvezniški
in največ 50 % mešani
Triglav Renta 50 %
Triglav Obvezniški 25 %
Triglav Money Market EUR 20 %
Triglav High Yield Bond   5 %

Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem Fleks za starejše zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Fleksibilna izplačila
Do sredstev na naložbenem računu lahko dostopate ves čas trajanja zavarovanja, in sicer v obliki predujma ali odkupa. Pri tem lahko izbirate med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega. Predujem je v primerjavi z odkupom boljša odločitev. V tem primeru se namreč zavarovanje ne prekine.

PREDUJEM
Zavarovalec lahko zahteva izplačilo predujma, če vrednost rednih enot premoženja na naložbenem računu presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EUR. V primeru predujma se zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti zniža za znesek izplačila.

ODKUP
Odkup zavarovanja lahko v skladu s splošnimi pogojih zahtevate po treh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane najmanj za tri leta. V primeru odkupa zavarovanje preneha. Odkup pred iztekom 10-ih let trajanja zavarovanja je neugoden, saj se pri izračunu odkupne vrednosti upošteva odkupni faktor. Poleg tega se poleg izstopnih stroškov in morebitne izstopne provizije upravljavca sklada obračuna še davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %, če izplačilo presega vsoto plačil, pa še davek od dohodka iz življenjskega zavarovanja.

IZSTOP IZ ZAVAROVANJA PO 10-IH LETIH
V tem primeru se izplača odkupna vrednost, ki je enaka višini sredstev na naložbenem računu. Od nje se obračunajo le izstopni stroški ter morebitna izstopna provizija upravljavca sklada.

Izplačila iz zavarovanja

IZPLAČILO V PRIMERU SMRTI
V primeru smrti zavarovane osebe po dveh letih trajanja zavarovanja se upravičencu izplača zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti (ZZV) oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV. V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 90. leto starosti, se upravičencu izplača vrednost sredstev na naložbenem računu. Zaradi enostavne sklenitve zavarovanja, ki ne zahteva informacij o zdravstvenem stanju, je ZZV v prvih dveh letih (čakalni rok) določena kot odkupna vrednost.

IZPLAČILO IZ VKLJUČENEGA DODATNEGA KRITJA
V primeru smrti zaradi nezgode se upravičencu izplačata zavarovalna vsota za primer nezgodne in zavarovalna vsota iz osnovnega zavarovanja, kot je opisano v prejšnjem odstavku. V primeru nastanitve in zdravljenja zavarovane osebe v bolnišnici zaradi zdravljenja posledic nezgode se izplača nadomestilo za vsako prenočitev v bolnišnici, vendar največ za 365 dni v dveh letih do dneva nezgode. Dodatno kritje preneha konec koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti.

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše


Obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Osnovno zavarovanje: smrt, nezgodna smrt, dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode
Varčevanje Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.
Način sklenitve zavarovanja Enostavna izbira med paketi zavarovalnih vsot in premij brez ugotavljanja zdravstvenega stanja
Zavarovalec Fizična oseba, ki je hkrati tudi zavarovana oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 50 do 80 let
Zavarovalna doba Odprta zavarovalna doba - ni vnaprej določena
Premija Minimalna premija 20 EUR mesečno
Minimalna premija na sklad 6 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Možnost začetnega in dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja najmanj 50 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategije Samostojna izbira skladov, Finančni cilji, Aktivni naložbeni paketi
Izplačila V primeru smrti: v prvih dveh letih odkupna vrednost; do konca koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti ZZV oziroma vrednost sredstev na naložbenem računu, če ta presega ZZV; po koncu koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti vrednost sredstev na naložbenem računu.
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-ih letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva, če vrednost rednih enot premoženja, ki se v skladu z določili splošnih pogojev lahko izplačajo v obliki predujma, presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EURi
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj dve leti
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po treh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev, če so premije plačane za najmanj tri leta
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje starejših
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

12 razlogov za sklenitev

1 Enostavna sklenitev
2 Fleksibilnost
3 Brez davka
4 Aktivno upravljanje premoženja
5 Dodatno investiranje
6 Ena polica za vse življenje
7 Nizke mesečne premije
8 Zavarovanje in varčevanje
9 Varnost družine
10 Osebna varnost
11 Pestra izbira skladov
12 Donosnost
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Pogosta vprašanja

Kakšne so možnosti izplačila predujma?

Zavarovalec lahko zahteva izplačilo predujma, če vrednost rednih enot premoženja (VEP) na naložbenem računu presega znesek najnižjega izplačila, ki znaša 150,00 EUR. V primeru predujma se v prvih desetih letih od začetka zavarovanja izplača del vrednosti premoženja na naložbenem računu v višini do 90 % vrednosti rednih enot premoženja. Po preteku desetih let od začetka zavarovanja se lahko izplača 100 % vrednosti rednih enot premoženja. Zavarovalnica ne izplača predujma na začetne enote, to so enote, pridobljene na podlagi vplačanih premij za prvih 30 mesecev. Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti se v primeru predujma zniža za znesek izplačila.

Kakšne so možnosti izplačila odkupa?

Zavarovalec lahko v času trajanja zavarovanja zahteva izplačilo odkupne vrednosti police, če so od začetka zavarovanja do odkupa pretekla vsaj tri leta in so premije plačane najmanj za dve leti.

Odkupna vrednost pred iztekom desetih let trajanja zavarovanja je zaradi odkupnih faktorjev nižja od sredstev na naložbenem računu. V primeru izplačila sredstev na naložbenem računu po desetih letih trajanja zavarovanja, se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu, brez upoštevanja odkupnih faktorjev.Jamstvo zavarovalnice preneha ob 24.00 uri na dan izračuna odkupne vrednosti.

V skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se v primeru odkupa zavarovanja pred potekom desetih let od sklenitve zavarovanja obračuna in plača davek v višini 8,5 % od odkupne vrednosti. V primeru odkupa po desetih letih se od odkupne vrednosti davek od prometa zavarovalnih poslov ne obračuna.

Zavarovalnica v skladu z Zakonom o dohodnini ob izplačilu odkupne vrednosti obračuna tudi davek iz naslova dohodka iz življenjskega zavarovanja po 27,5 % davčni stopnji. Davčna osnova je razlika med prejetim izplačilom in vsoto vplačil. Davek od dohodka iz življenjskih zavarovanj se ne obračuna, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let in sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred desetimi leti in v primeru smrti zavarovane osebe.

Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

V primeru, da vam trenutna finančna situacija ne omogoča plačevanja premije ter sta od začetka zavarovanja potekli vsaj dve leti in so premije plačane najmanj za dve leti, vam zavarovalnica skladno s pogoji ponuja možnost:

 • mirovanje plačevanja premije,
 • kapitalizacijo zavarovanja.


Mirovanje plačevanja premije
Zavarovalec lahko v času trajanja zavarovanja zahteva mirovanje za dobo največ 12 mesecev. Po preteku mirovanja bo zavarovalnica pričela ponovno obračunavati zavarovalno premijo.

Kapitalizacija zavarovanja
V primeru, da želite prekinitev plačevanja premije za obdobje daljše od 12 mesecev, imate možnost kapitalizacije zavarovanja. To pomeni, da se vaše zavarovanje pretvori v zavarovanje brez nadaljnjega plačevanja premije. Premije se po izvedeni kapitalizaciji police ne odtegujejo več.

V času mirovanja oziroma kapitalizacije je zavarovana oseba zavarovana za primer smrti v višini vrednosti premoženja na naložbenem računu, jamstva za dodatna zavarovanja v tem obdobju prenehajo. S posebnim dogovorom se lahko z zavarovalnico dogovorite tudi za znižanje zavarovalne premije.

Kje najdem vrednosti enot premoženja (VEP) skladov?

Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si/skladi vam je omogočen vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov v ponudbi ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.

Katera dodatna zavarovanja lahko priključim k Naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks za starejše?

Naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks za starejše je v osnovi že priključeno tudi kritje za primer nezgodne smrti ter za primer dnevnega nadomestila za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode.

Dodatno lahko temu zavarovanju priključite še:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje starejših, ki krije naslednje nevarnosti kot posledice nezgode: trajna izguba splošne delovne sposobnosti, zlom, izpah in opekline ter fizioterapevtsko zdravljenje,
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco, ki ga lahko sklenete tudi za družinske člane.
Razlika med odkupno vrednostjo in vrednostjo na naložbenem računu

Odkup je prekinitev življenjskega zavarovanja, ki ima za posledico izplačilo odkupne vrednosti oziroma privarčevanih sredstev, znižanih za stroške zavarovalnice.

Pred potekom 10ih let od začetka trajanja zavarovanja se izplača odkupna vrednost. Odkupna vrednost začetne enote premoženja je enaka produktu VEP posameznega sklada z odkupnim faktorjem, ki je razviden iz tabele odkupnih faktorjev. Odkupna vrednost rednih enot premoženja je enaka VEP posameznega sklada. Vrednost premoženja na naložbenem računu predstavljajo privarčevana sredstva, ki se izplačajo po preteku 10ih let od začetka trajanja zavarovanja oziroma kadarkoli kasneje, ko zavarovalec zahteva izplačilo vseh sredstev. Z izplačilom se zavarovanje prekine.

V skladu z zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se v primeru odkupa zavarovanja pred potekom desetih let od sklenitve zavarovanja obračuna in plača davek v višini 8,5 % od odkupne vrednosti. V primeru odkupa po desetih letih se od odkupne vrednosti davek od prometa zavarovalnih poslov ne obračuna.

Kakšne davčne obveznosti nastanejo ob izplačilu Naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks za starejše?

Pri Naložbenem življenjskem zavarovanju Fleks za starejše lahko nastopata dve vrsti davčnih obveznosti: davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % ter davek iz naslova dohodka iz življenjskih zavarovanj v višini 27,5 %.

Davek od prometa zavarovalnih poslov
V skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno razmerje ni krajše od desetih let, od odkupne vrednosti ne obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) v višini 8,5 %. Zavarovalnica ga obračuna le v primeru, če pride do odkupa pred potekom desetih let.

Davek iz naslova dohodka iz življenjskih zavarovanj
V skladu z Zakonom o dohodnini ob izplačilu odkupne vrednosti zavarovalnica obračuna davek iz naslova dohodka iz življenjskega zavarovanja po 27,5 % davčni stopnji. Davčna osnova je razlika med prejetim izplačilom in vsoto vplačil. Davek je dokončen in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Davek od dohodka življenjskih zavarovanj se ne obračuna če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let in sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred desetimi leti in v primeru smrti zavarovane osebe.

Kakšen je postopek spremembe skladov na polici?

Zavarovalec lahko v primeru naložbene strategije - Samostojna izbira skladov v okviru veljavne ponudbe zavarovalnice zahteva, da se vsa sredstva ali določen odstotek sredstev na naložbenem računu veže na vrednost enote premoženja drugega sklada, če je od začetka zavarovanja preteklo vsaj šest mesecev. Prenos sredstev se opravi na obračunski dan, to je zadnji delovni dan po prejemu popolne zahteve, ki mora biti vročena zavarovalnici vsaj 8 dni pred koncem meseca. V nasprotnem primeru se prenos sredstev opravi na obračunski dan naslednjega meseca po prejemu zahteve.

Med trajanjem zavarovanja lahko zavarovalec zahteva tudi spremembo razdelitve bodoče zavarovalne premije med izbrane sklade iz ponudbe zavarovalnice. Zavarovalec uveljavlja spremembo razdelitve premije na podlagi pisne zahteve, ki jo predloži zavarovalnici.

Zavarovalec pa lahko poleg samostojne izbire skladov med trajanjem zavarovanja izbira še med naložbenima strategijama – Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi. V slednjih strategijah zavarovalec prepusti skrb za naložbeni portfelj zavarovalnici, ki v skladu z izbranim Finančnim ciljem oziroma Aktivno naložbeno politiko enkrat letno prilagodi nabor skladov.

Kakšen je postopek spremembe zavarovalca na polici?

Sprememba zavarovalca na polici Naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks za starejše ni možna.

Kako uredim spremembo naslova in priimka na polici?

Zahtevek za spremembo osebnih podatkov lahko zavarovalec poda preko digitalne poslovalnice i.triglav, ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav, d.d. ali pri zavarovalnem zastopniku. V primeru osebne vložitve zahtevka je potrebno izvesti identifikacijo osebe, ki podaja zahtevek in sicer na podlagi predložitve osebnega dokumenta.

Razlaga obračunskih dni

Zavarovalnica preračuna znesek predujma oz. odkupa na obračunski dan po prejemu popolne dokumentacije. Ob vložitvi zahtevka imate na izbiro dve možnosti, in sicer, da je obračunski dan:

 • drugi delovni dan po vložitvi popolnega zahtevka pri zavarovalnici,
 • tak, kot ga določajo zavarovalni pogoji, to je zadnji delovni dan v mesecu prejema popolne dokumentacije.
Odstop od pogodbe

Zavarovalec lahko v skladu s pogoji odstopi od zavarovalne pogodbe v roku 30 dni od prejema zavarovalne police. Zavarovalnica je upravičena obračunati dejanske stroške, povezane z odstopom od pogodbe, v višini, kot so določeni v veljavnem ceniku na dan sklenitve pogodbe. Pisna izjava o odstopu mora vsebovati številko zavarovalne pogodbe in podpis zavarovalca. Zavarovalnica vrne vse do tedaj vplačane premije. Pisna izjava o odstopu mora vsebovati številko zavarovalne pogodbe in podpis zavarovalca. Zavarovalnica vrne vse do tedaj vplačane premije.

Kakšen je postopek izplačila zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe?

Za ureditev izplačila za primer smrti se mora upravičenec, določen na zavarovalni polici, osebno oglasiti na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav, d.d. Ob izpolnjevanju prijave zavarovalnega primera za smrt zavarovane osebe je potrebno predložiti osebni dokument, davčno številko, bančno kartico upravičenca, Izpisek iz matičnega registra o smrti zavarovane osebe in zavarovalno polico, v kolikor upravičenec z njo razpolaga. S prijavo smrti se preneha s plačevanjem zavarovalne premije, polica se zaključi.

Oglejte si tudi