Prilagodljivo, prav za otroke

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke je dolgoročno zavarovanje in nalaganje v sklade v korist otroka.

Zavarovana oseba osnovnega življenjskega zavarovanja je odrasla oseba. Zavarovalec je otrok, ki je na polici zavarovan z Dodatnim nezgodnim zavarovanjem otrok.

Gre za prvo polico, ki je v celoti namenjena otroku. S sklenitvijo zavarovanja vašim najmlajšim zagotovite potrebno finančno varnost v času odraščanja in dobro popotnico za obdobje, ko bodo odrasli.

Ključna prednost zavarovanja je odprta zavarovalna dobai.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje?
Osnovno in dodatna zavarovanja
Investicija
Skladi
Izplačila
Povzetek

7 razlogov za sklenitev

Pogosta vprašanja

Sklenitev zavarovanja
Med trajanjem zavarovanja
Izplačila

Oglejte si tudi