Prilagodljivo za vse
Fleksi
Zavarovanja iz skupine Fleksi združujejo dolgoročno varčevanje v skladih in življenjsko zavarovanje z odprto zavarovalno dobo.
Preudarna odločitev
Zavarovanja, ki jih ponujajo banke
Kombinacija varčevanja v skladih in življenjskega zavarovanja z odprto zavarovalno dobo.

Kombinacija varčevanja in življenjskega zavarovanja za vas in vaše bližnje

Povežite življenjsko zavarovanje za primer smrti z varčevanjem in naložbami.

Naložbena zavarovanja so namenjena vsem, ki želite finančno zaščititi svoje bližnje in sebe ter hkrati varčevati. Prilagojena so vašim ciljem, izbirate pa jih lahko tudi glede na svojo starost.

Večini zavarovanj lahko priključite dodatna zavarovanja.

Pogosta vprašanja

Katere so glavne značilnosti naložbenih življenjskih zavarovanj?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih zavarovalne dobe ni treba vnaprej določiti (je odprta), torej lahko zavarovanje traja do konca življenja. Prav tako ni vnaprej določena višina sredstev, ki bodo izplačana ob prekinitvi zavarovanja. Zavarovalec namreč varčevalni del premije usmeri v sklade, višina izplačila pa je odvisna od vrednosti sredstev na naložbenem računu ob uveljavitvi zahtevka za izplačilo. Zajamčena – torej vnaprej določena – je le zavarovalna vsota za primer smrti, ki se izplača v primeru smrti zavarovane osebe. Če stanje sredstev na računu presega zajamčeno zavarovalno vsoto, se izplača stanje sredstev. S tem zavarovanjem zavarovalec prevzema neko naložbeno tveganje.

Za koliko časa naj sklenem zavarovanje?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih zavarovalne dobe ni treba vnaprej opredeliti. Za prekinitev zavarovanja se lahko odločite kadarkoli, svetujemo pa, da zavarovanje traja vsaj 10 let. To je namreč ugodno z davčnega vidika. Poleg tega se po tem obdobju ob izplačilu ne upoštevajo več odkupni faktorji. Z daljšanjem dobe varčevanja v skladih se zmanjšuje naložbeno tveganje in povečuje možnost doseganja pričakovanih donosov. Pri Življenjskem zavarovanju z varčevanjem svetujemo, da se doba določi glede na čas, v katerem želite doseči določen finančni cilj. Zaradi istega razloga kot pri naložbenih življenjskih zavarovanjih svetujemo sklenitev vsaj za 10 let.

Kam se nalagajo vplačana sredstva? Ali je naložba varna?

Pri Življenjskem zavarovanju z varčevanjem, pri katerem je zavarovalna vsota določena z zavarovalno pogodbo in zato ne prevzemate naložbenega tveganja, je poudarek na varnosti naloženih sredstev. Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih gre za varčevanje v skladih. Naložbeno tveganje je na strani vas kot zavarovalca. Skladi se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki in s tem tudi po stopnji naložbenega tveganja ter pričakovanih donosih. Katere sklade boste izbrali, je odvisno od vašega odnosa do naložbenega tveganja in pričakovanih donosov. Če niste naklonjeni prevzemanju naložbenega tveganja, lahko izberete manj tvegane sklade ali sklad z zajamčenim donosom, pri katerem je donosnost v določeni višini zajamčena – naložbeno tveganje prevzemate le za donos nad zajamčenim. Izberete pa lahko tudi naložbeno strategijo Finančni cilji ter upravljanje naložbenega portfelja prepustite zavarovalnici in upravljavcu sklada.

Na kakšne donose lahko računam?

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem je soudeleženo pri vsakoletnem pozitivnem rezultatu, ki je ustvarjen z upravljanjem portfelja teh zavarovanj. Delež udeležbe posameznega zavarovanja pri dobičku se pretvori v dodatno zavarovalno vsoto, ki se izplača skupaj z zavarovalno vsoto ob nastopu zavarovalnega primera. O teh pripisih vas pisno obvestimo. Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih je donosnost odvisna od gibanja vrednosti enote premoženja posameznega sklada. Če niste naklonjeni prevzemanju naložbenega tveganja, je na voljo izbira sklada z zajamčenim donosom. Pri tem skladu je donosnost v določeni višini zajamčena, pričakovani donosi pa so majhni. V tem primeru prevzemate naložbeno tveganje le za donos nad zajamčenim.

Kako lahko dostopam do privarčevanih sredstev? Kaj se zgodi, če ne morem plačevati?

Pri Življenjskem zavarovanju z varčevanjem je predvideno izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote skupaj s pripisanimi dobički ob poteku zavarovalne dobe. Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih se za izstop iz zavarovanja odločite glede na svoje potrebe. Pri izstopu iz zavarovanja po preteku 10 let od začetka se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu, zmanjšana za izstopne stroške. V primeru izstopa iz zavarovanja pred iztekom 10 let trajanja zavarovanja se pri izračunu odkupne vrednosti upoštevajo odkupni faktorji, obračunajo pa se tudi davčne obveznosti in stroški. Do sredstev lahko dostopate tudi v obliki predujma ali odkupa, ko so izpolnjeni pogoji, zapisani v zavarovalnih pogojih.

Complementary Content
${loading}