Zavarujte najboljšega prijatelja

S sklenitvijo pravega zavarovanja boste zmanjšali finančno breme, ki nastane v primeru neljubih dogodkov in stroškov v zvezi s psom.

Zavarujete lahko vse zdrave pse z rodovnikom ali brez njega, mešance, lovske psei in pse za posebne namene.

Zavarovanje za psa se razlikuje glede na starost:

 • klasično – za pse od 18. meseca do izpolnjenega 14. leta starosti,
 • vseživljenjsko – za pse od 3. meseca starosti do pogina oziroma neboleče usmrtitve zaradi bolezni ali nezgode (prvo zavarovanje mora biti sklenjeno do 18. meseca starosti psa).


Poleg temeljnega zavarovanja za primer pogina ali usmrtitve zaradi bolezni ali nezgode, lahko sklenete tudi zdravstveno zavarovanje za psa in druga dodatna zavarovanja.

Dodatna zavarovanja

Zavarovanje stroškov zdravljenja psa

Višina premije je odvisna od vrste zavarovanja, obsega zavarovalnega kritja in izbrane višine dajatve zavarovalnice v zavarovalnem letu (letni agregat).

Soudeležba zavarovanca pri stroških zdravljenja znaša:

 • 25 % – vseživljenjsko zavarovanje,
 • 40 % – klasično zavarovanje.

Izbor zavarovanj stroškov zdravljenja

Standard Več

Zavarovanje krije stroške:

 • pregleda psa,
 • veterinarskega posega,
 • zdravil,
 • zdravljenje porodnih komplikacij,
 • izdaje recepta,
 • kontrolnega pregleda …
Standard + Več

Poleg STANDARD kritij so vključeni še stroški veterinarskih posegov na:

 • hrbtenici,
 • komolčnem in kolenskem sklepu ter
 • kolkih.
Nadstandard Več

Poleg STANDARD + kritij so vključeni še stroški:

 • zdravljenja s kemoterapijo in matičnimi celicami;
 • dopolnilnega zdravljenja, kot so fizioterapija, akupunktura, akupresura in masaža ter
 • pridobitve drugega strokovnega mnenja.

Paketi za kritje stroškov zdravljenja pri vseživljenjskem zavarovanju

Zdravstveni pregled psai
25
Diagnostične storitvei
25
Zdravstveni posegi
25
Zdravilai
25
Porodi
25
Kontrolei
25
Izdaja receptai
25
Ortopedijai
100
Zdravila za ortopedijoi
100
Kemoterapijai
200
Zdravljenje z matičnimi celicamii
200
Dopolnilna zdravljenjai
200
Pridobitev drugega strokovnega mnenjai
200
Letni agregat v EURi
od 1.000 do 2.000
od 1.000 do 2.000
3.000
Soudeležba zavarovancai
25 %
25 %
25 %

LEGENDA:

- Že vključeno v paket.
- Izbira ni možna.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

Ugodnosti

Mesečna
premija

Možnost plačila mesečne premije pri zavarovanju psov.

Do 10 % popusta
na stalnost

Za vse, ki imate pri nas zavarovanje sklenjeno več zaporednih let.

Popust za organizirane skupine

Za člane organiziranih skupin (klubi, društva …) se lahko prizna popust v višini do 10 % na zavarovanje psov.

Popust za novo zavarovanje

Do 20 % popusta na novo vseživljenjsko zavarovanje psa.

Pogosta vprašanja

Imam starejšega psa (5 let) in bi ga želel zavarovati za primer pogina oziroma usmrtitve ter stroškov zdravljenja. Kakšna bi bila premija?

Če psa zavarujemo za zavarovalno vsoto 700 EUR, bi bila v tem primeru mesečna zavarovalna premijai (brez popustov) 17,13 EUR:

 • za zavarovanje starejšega psa z zavarovalno vsoto 700 EUR, znaša letna zavarovalna premijai 49,37 EUR;
 • za standardno zavarovanje stroškov zdravljenaj (O1), z letnim agregatom za zdravljenje 2.000 EUR in s 40-odstotno soudležbo lastnika pri vsakem škodnem dogodku, znaša letna zavarovalna premijai 156,24 EUR.
Kaj krije zavarovanje stroškov zdravljenja?

Zavarovanje nudi tri obsege zavarovalnega kritja, in sicer Standard, Standard+ in Nadstandard. Zavarovanje krije stroške, ki nastanejo pri zdravljenju: pregled psa, zdravljenje, operacija, stroški porabljenih zdravil in fizioterapija.  

Zavarovati želim mladega psa za primer pogina ter stroškov zdravljenja. Kolikšna bi bila premija?

Če vašega psa zavarujemo za zavarovalno vsoto 700 EUR, bi bila mesečna zavarovalna premijai (brez popustov) za vseživljenjsko zavarovanje 13,20 EUR:

 • za zavarovanje mlajšega psa z zavarovalno vsoto 700 EUR, znaša letna zavarovalna premijai 45,57 EUR;
 • za standardno zavarovanje stroškov zdravljenaj (O1), z letnim agregatom za zdravljenje 1.000 EUR in s 25-odstotno soudležbo lastnika pri vsakem škodnem dogodku, znaša letna zavarovalna premijai 112,84 EUR.