Če je v tleh premalo vlage

Zavarovanje krije dogovorjeni del škode, ki nastane zaradi pomanjkanja vlage v tleh v primerjavi z dolgoletnim povprečjem.

Vlaga v tleh je eden od osnovnih pogojev za rast rastlin in s tem za doseganje pričakovanega pridelka. V primeru pomanjkanja vlage v tleh zaradi sušnih razmer lahko del izpada pričakovanega pridelka prenesete na zavarovalnico.

Osnova za določitev kategorije suše in posledično dajatve zavarovalnice je pomanjkanje količine vlage v tleh, ki se s pomočjo satelitskih meritev meri dnevno, tudi v primeru oblačnih dni, in izračunava za območje posamezne občine.

Stanje vlage v tleh na svojih poljih lahko dnevno spremljate na https://triglav-svn.opti-crop.com/map (podatke pripravlja podjetje VanderSat v sodelovanju s Swiss RE na podlagi satelitskih meritev, ki jih izvaja NASA).

Zavarujete lahko

Poljščine
Travinje

Zavarovanje se sklene:

  • do 1. junija, in sicer za obdobje od 15. junija do 14. avgusta;
  • za poljščine s spravilom v jesenskem času, kot so koruza (za zrnje, silažo in seme), oljne buče, soja, sladkorna pesa in sončnice (za zrnje in krmo).


Zavarovanje poljščin je mogoče skleniti le za površine, ki so zavarovane pred nevarnostjo toče, požara in udarca strele.

Zavarovanje se sklene:

  • do 1. junija, in sicer za obdobje od 15. junija do 14. avgusta;
  • za travnike, pašnike in DTM.


Zavarovanje travinja je mogoče skleniti samostojno.

Kategorije suše

Obdobje Zgodnje poletje (15. junij–14. julij) Visoko poletje (15. julij–14. avgust)
Kategorije suše Zmerna suša Hujša suša Huda suša Zmerna suša Hujša suša Huda suša
Suša se pojavlja
v povprečju vsakih
6 let 12 let 20 let 6 let 12 let 20 let
Povprečni
primanjkljaj
vlage
od 11 do 16 % od 16 do 22 % nad 22 % od 16 do 28 % od 28 do 42 % nad 42 %

Dajatev zavarovalnice

Dajatev se za vsako opazovalno obdobje določa v odstotkih od dogovorjene zavarovalne vsote glede na kategorijo suše na območju posamezne občine.

Končna dajatev je vsota doseženih odstotkov v obeh opazovalnih obdobjih in lahko skupaj znaša največ 26 % dogovorjene zavarovalne vsote.

Obdobje Zgodnje poletje (15. junij–14. julij) Visoko poletje (15. julij–14. avgust) Skupaj
Kategorije suše Zmerna suša Hujša suša Huda suša Zmerna suša Hujša suša Huda suša
Dajatev
(% od dogovorjene
zavarovalne vsote)
3,0 % 7,0 % 13,0 % 3,0 % 7,0 % 13,0 % Največ 26 %

Pogosta vprašanja

Kakšne so glavne prednosti zavarovanja?

Zavarovanje temelji na merjenju vlage v tleh do globine 40 cm. To je globina, do katere se nahaja večina vseh rastlinskih korenin. Pomanjkanje vlage v tleh je glavni razlog za nastanek suše. Ta način določanja suše se najbolj približa t.i. kmetijski suši, ki se izraža z zmanjšanim pridelkom. Meritve se opravljajo dnevno s sateliti, kar zagotavlja enovit in nepristranski vir podatkov.

Katere informacije dobim z uporabo aplikacije za spremljanje posevkov?

V aplikaciji, ki je na voljo na https://triglav-svn.opti-crop.com/map, boste izvedeli, kakšno je splošno stanje vaših posevkov. V njej lahko označite svoje parcele ali območja in skozi sezono spremljate razvoj svojih posevkov s pomočjo indeksa NDVI (normalized difference vegetation index), ki z barvami prikazuje, ali so rastline zdrave oziroma poškodovane ali bolne. Za vse zavarovance, ki sklenejo zavarovanje suše, pa je omogočen tudi dostop do drugega dela aplikacije, kjer lahko spremljajo razvoj suše po občinah z meritvami vlage v tleh.

Indeks NDVI (normalized difference vegetation index) je grafični indikator, ki se pogosto uporablja pri analizah podatkov, pridobljenih s pomočjo daljinskega zaznavanja (sateliti, droni …). Indeks prikazuje, ali ima območje opazovanja živo, tj. zeleno vegetacijo, ali ne. Zdrava rastlina je intenzivno zelene barve. Poškodovane ali bolne rastline spremenijo barvo v bledo zeleno, rumenkasto ali celo rjavo barvo - indeks NDVI v aplikaciji https://triglav-svn.opti-crop.com/map to na preprost grafični način prikaže z rdečo barvo. Razlogi za to so lahko zelo različni. Je pa to lahko eden od znakov, da moramo ukrepati, če že nismo. Pri uporabi takih orodij velja tudi previdnost. Ni vse, kar indeks prikaže z rdečo barvo, uničeno oziroma poškodovano. Zlasti v primerih žit in koruze lahko to pomeni tudi, da je posevek dozorel.

Parcele imam v različnih občinah. Ali to vpliva na višino premije in dajatev zavarovalnice?

Premija je za vse občine enaka. Dajatev zavarovalnice se glede na kategorijo suše določa enako za vse parcele znotraj ene občine. Dajatve med občinami so lahko različne.

Oglejte si tudi