V primeru ponovne setve

Zagotovite si povračilo dogovorjenih stroškov, ki nastanejo zaradi ponovne setve. Zavarovanje lahko sklenete v času od vznika rastline do vključno 15. decembra.

Zavarovanje krije škodo v primeru poškodbe ali uničenja dela ali celotnega posevka zaradi preobilice padavin v jesenskem in zimskem času (poplave, zastajanje vode na njivah ali visoka podtalnica).

Zavarujete lahko ozimne posevke, kot so pšenica, ječmen, , tritikala, pira, oljna ogrščica in oljna repica ter ostale kulture po dogovoru, za katere jamčimo od vznika pa do konca meseca marca.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

Ugodnosti

15 % popusta za mlade prevzemnike kmetij

Za vse, ki imate veljaven status mladega prevzemnika kmetije.

50 % sofinanciranja premije s strani države

Za zavarovanje posevkov in plodov ter ozimnih posevkov.

Popust za
organizirane skupine

Za člane organiziranih skupin (registrirana kmetijska združenja, zadruge, društva, klubi ...) se lahko prizna popust v višini do 10 %.

Do 10 % popusta
na stalnost

Za vse, ki imate pri nas zavarovanje sklenjeno več zaporednih let.

10 % popusta
na preteklo
brezškodno dogajanje

Za zavarovance, ki v preteklem letu niste imeli škodnih dogodkov.

Plačilo premije
na obroke

Plačilo premije lahko razporedite na več mesečnih obrokov.

Pogosta vprašanja

Kako lahko zavarujem pšenico pred preobilico vode v jesenskem in zimskem času?

Nove posevke pšenice oziroma drugih ozimnih posevkov je v jesenskem in zimskem času možno zavarovati pred nevarnostjo poplav ali zastajanja vode, do katerega pride zaradi obilnih jesenskih in zimskih padavin. V primeru škode zavarovanje krije dogovorjene stroške agrotehničnih ukrepov in ponovne setve.

Premija za 1 ha ozimne pšenice na parcelah, ki so od vodotokov oddaljene več kot 500 m, znaša 14 EUR (brez davka od prometa zavarovalnih poslov) oziroma 7,60 EUR z vključenim 8,5-odstotnim davkom od prometa zavarovalnih poslov, če ste upravičenec do sofinanciranja zavarovalne premije s strani države.

Premija za parcele, ki ležijo bližje vodotokov oziroma v območjih s pogostejšimi škodami, znaša 28 EUR (brez davka od prometa zavarovalnih poslov) oziroma 15,20 EUR z vključenim 8,5-odstotnim davkom od prometa zavarovalnih poslov, če ste upravičenec do sofinanciranja zavarovalne premije s strani države.

Ob popolnem uničenju posevka pšenice zaradi poplave oziroma zastajanja vode zavarovalnina znaša do 297,50 EUR/ha.

Oglejte si tudi