Če je premalo padavin

Zavarovanje krije dogovorjeni del škode, ki nastane zaradi meteorološke suše in temelji na vremenskem indeksu in ne na dejanskih škodah na pridelkih.

Za analizo meteorološke suše se uporablja standardizirani padavinski indeks (SPI) ki nam pove, za koliko padavine v izbranem obdobju odstopajo od normalnih (pričakovanih) padavin. O meteorološki suši govorimo, ko je vrednost indeksa SPI negativna.

Do izplačila zavarovalnine pride, ko je vrednost SPI enaka ali nižja od zneska, ki je določen na zavarovalni polici. Standardizirani padavinski indeks lahko spremljate na spletni strani Agencije RS za okolje.

Zavarujte poljščine in trajno travinje

Za spravilo kultur v poletnih mesecih
Za spravilo kultur v jesenskih mesecih

Zavarovanje se sklene:

  • do 20. aprila, in sicer za obdobje 60 dni, od 16. aprila do 15. junija;
  • z indeksom SPI2;
  • za pšenico, ječmen, oves, rž/tritikalo, proso, oljno ogrščico in oljno repico.


Zavarovanje je mogoče skleniti le za površine, ki so zavarovane tudi pred nevarnostjo toče, požara in udarca strele.

Zavarovanje se sklene:

  • do 15. maja, in sicer za obdobje 90 dni, od 16. maja do 15. avgusta;
  • z indeksom SPI3;
  • za koruzo (merkantilna – zrno, za silažo in semensko), ajdo, sojo, sirek za krmo, buče, sončnice za krmo ali zrno in trajno travinje.


Zavarovanje posevkov (poljščin) je mogoče skleniti le za površine, ki so zavarovane pred nevarnostjo toče, požara in udarca strele. Zavarovanje trajnega travinja je mogoče skleniti samostojno.

Oglejte si tudi

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

Ugodnosti

15 % popusta za mlade prevzemnike kmetij

Za vse, ki imate veljaven status mladega prevzemnika kmetije.

Popust za
organizirane skupine

Za člane organiziranih skupin (registrirana kmetijska združenja, zadruge, društva, klubi ...) se lahko prizna popust v višini do 10 %.

Do 10 % popusta
na stalnost

Za vse, ki imate pri nas zavarovanje sklenjeno več zaporednih let.

10 % popusta
na preteklo
brezškodno dogajanje

Za zavarovance, ki v preteklem letu niste imeli škodnih dogodkov.

Plačilo premije
na obroke

Plačilo premije lahko razporedite na več mesečnih obrokov.