Življenjsko zavarovanje za primer smrti

 

Življenjsko zavarovanje za primer smrti zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja. Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato vam z njim ponujamo visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah
 

Zavarovanje je namenjeno pokritju obveznosti, ki bi ob smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja bremenile njene bližnje.

Zavarovanje je lahko vir za pokritje stroškov, ki nastanejo ob smrti zavarovane osebe, za nadomestitev izpada dohodka, za pomoč družini, za varstvo in šolanje otrok ...

Vzajemno zavarovanje dveh oseb

Z isto zavarovalno pogodbo sta lahko zavarovani dve osebi hkrati. V primeru smrti ene od zavarovanih oseb v času plačevanja premije zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto.

Predčasno izplačilo zavarovalne vsote

V primeru diagnoze neozdravljive bolezni, zaradi katere se pričakuje smrt zavarovane osebe v manj kot enem letu od postavitve diagnoze, je možno predčasno izplačilo do 50 % zavarovalne vsote za primer smrti. Po delnem predčasnem izplačilu je oseba oproščena plačevanja nadaljnjih premij. Preostali delež se upravičencu izplača ob smrti zavarovane osebe.

Oprostitev plačevanja premije

Ob prvem pojavu ene od hujših bolezni (srčni infarkt, rak, možganska kap ali ledvična odpoved) pri zavarovani osebi lahko zahtevate začasno oprostitev plačevanja premije. S tem je oseba za obdobje 12 mesecev oproščena plačevanja premije osnovnega zavarovanja in tudi premije dodatnih zavarovanj. Oprostitev plačevanja premije velja za obročno zavarovanje.

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.

Zavarovanje Življenjski slog in premija Izplačila Povzetek Prednosti

Osnovno in dodatna zavarovanja

Življenjsko zavarovanje za primer smrti krije primer smrti zavarovane osebe. S priključitvijo dodatnih zavarovanj povečate svojo finančno varnost in varnost svojih bližnjih.

Osnovno zavarovanje

Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti. Potreba po višini zavarovalnega kritja pa se skozi čas zaradi novih življenjskih situacij lahko spreminja. Zato v primeru pomembnih življenjskih dogodkov, kot so rojstvo otroka, poroka, napredovanje v službi, zaključek šolanja ali študija, najem dolgoročnega kredita za nakup nepremičnine omogočamo povečanje zavarovalne vsote brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe. Zahteva za povečanje zavarovalne vsote mora biti podana v roku treh mesecev od dogodka.

Prvotno dogovorjena zavarovalna vsota se lahko poveča za največ 30 %, vendar ne za več kot za 30.000 EUR ob posameznem dogodku, oziroma za največ 100 %, vendar ne za več kot za 60.000 EUR po vseh dogodkih iz prejšnjega odstavka.

Povečanje zavarovalne vsote je možno tudi v drugih primerih in brez omejitev višine povečanja, kot je sicer opredeljeno v drugem odstavku tega podnaslova. V tem primeru je povečanje zavarovalne vsote možno z ugotavljanjem zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

S povečanjem zavarovalne vsote se ustrezno poveča tudi premija.

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Dodatna zavarovanja

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z obročnim plačevanjem premije lahko priključite dodatna zavarovanja:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje,
 • Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi,
 • Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, pri čemer lahko izbirate med dvema paketoma:
  • Osnovni paket, ki krije prvi pojav ene izmed štirih hujši bolezni,
  • Razširjeni paket, ki krije:
   za odrasle:
   -
   prvi pojav ene izmed 23-ih hujših bolezni in poškodb za zavarovane osebe,
   - Drugo zdravniško mnenje za zavarovane osebe;
   za otroke:
   -
   prvi pojav ene izmed 20-ih hujših bolezni in poškodb za otroke zavarovane osebe,
   - genetsko analizo Triglav DNK za otroke zavarovane osebe;
 • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok,
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco,
 • Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.

 

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z enkratnim plačilom premije lahko priključite le Dodatno nezgodno zavarovanje.

 

Ugoden življenjski slog

Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja. Z za zavarovalnico ugodnim življenjskim slogom bo ugodnejša tudi vaša premija.

Dejavniki, ki jih upoštevamo v okviru življenjskega sloga, so:

 • indeks telesne mase (ITM),
 • poklic, ki ga zavarovana oseba opravlja (Seznam poklicev, ki veljajo za večjo nevarnost),
 • prostočasne dejavnosti, s katerimi se zavarovana oseba ukvarja (Seznam tveganih prostočasnih dejavnosti po skupinah),
 • katerekoli druge prostočasne (športne) dejavnosti, s katerimi se zavarovana oseba ukvarja ter pri tem izpolnjuje katerega izmed spodnjih pogojev:
  • udeleževanje tekmovanj v ekstremni vzdržljivosti,
  • dirkanje,
  • trenerstvo,
  • udeleževanje športnih dejavnosti izven Evrope.

Ugoden življenjski slog za zavarovalnico pomeni: ustrezen ITM in odsotnost preostalih dejavnikov.

Seznam poklicev, ki veljajo za večjo nevarnost

Seznam poklicev, ki veljajo za večjo nevarnost
Oborožene sile (izjema administrativna dela in nebojne zadolžitve) Ladijska posadka – na krovu (izjema častniški čin)
Delavec z azbestom Zaposleni na naftni ploščadi
Delavec v kemični industriji, ki rokuje z ekplozivi Pilot (izjema piloti pri licencirani letalski družbi)
Cirkuški artist Policist (izjema administrativno delo in prometna policija)
Delavec v premogovništvu in rudarstvu Poklicni potapljač
Član diplomatskega zbora Poklicni športnik
Inženirec, ki dela z eksplozivi Znanstvenik, ki dela na terenu
Inženirec/delavec v proizvodnji eksplozivov Varnostne sile – oborožen stražar
Gasilska brigada Kaskader
Letalec Tehnik in drugi delavec, ki dela na višini več kot 5 metrov
Novinar na terenskem delu v tujini Vojni fotoreporter
Služba gorskega reševanja Delavec v proizvodnji orožja

Seznam tveganih prostočasnih dejavnosti po skupinah

Seznam tveganih prostočasnih dejavnosti po skupinah
Adrenalinski športi Skakanje s padalom z nizke višine Motošporti Avtomobilske dirke na dirkališču
Bungee skoki Avtomobilske dirke – razno
Kanjoniranje Hitrostne avtomobilske dirke
Zorbing Dirke hoverkraftov
Rafting z desko Motociklistične dirke na dirkališču
Rafting (na divjih vodah) Motociklistične dirke
Športi v zraku Letenje z žirokopterjem Dirke s čolni
Letenje z balonom Drugi športi in dejavnosti Alpinizem
Športno letenje z letalom ali helikopterjem Športno plezanje na drevesa
Jadralno letalstvo Prostovoljno gasilstvo
Letenje z zmajem Dvigovanje uteži / bodybuilding
Zračno deskanje s helikopterjem Urbani športi: Cestno deskanje
Letenje z motornim zmajem Navpični tek
Skakanje s padalom Kopensko deskanje
Jadralno padalstvo Raketni skoki
Letenje z motornim padalom Yamakasi
Zračno deskanje Športi na/v vodi: Potapljanje
Kolesarstvo BMX Jadranje
Gorsko kolesarjenje Športi z orožjem Lov
Borilni športi: Boks Streljanje
Borilne veščine Zimski športi: Bob
Športi s konjem Konjske dirke Sani s pasjo vprego
Jahanje – rodeo Skeleton
Kasaške dirke Smučarski skoki
  Rafting na snegu

Premija

Premija se lahko plačuje obročno ali v enkratnem znesku. Minimalna mesečna premija znaša 5 EUR, minimalna enkratna premija pa 500 EUR. Minimalna zavarovalna vsota je 10.000 EUR.

Premija se obračuna s popustom. Višina premije ob sklenitvi zavarovanja je določena glede na predvideni zavarovalno-tehnični rezultat življenjskih zavarovanj za primer smrti. Ob boljšem dejanskem rezultatu se lahko premija že ob sklenitvi obračuna s popustom ali pa se v času trajanja zavarovanja spremeni.

Izplačila iz osnovnega in dodatnih zavarovanj

Z izplačili iz osnovnega Življenjskega zavarovanja za primer smrti in dodatnih zavarovanj poskrbite za svojo finančno varnost in varnost svojih bližnjih.

Izplačila iz osnovnega zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha.
Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem ali kombinacijo obojega.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj

Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem poskrbite za finančno varnost v primeru nastanka nezgode. Vrsto in višino kritij poljubno določite glede na vaše potrebe. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi kritji:

 • nezgodna smrt,
 • trajna invalidnost kot posledica nezgode,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode,
 • nadomestilo za zlome, izpahe in opekline,
 • mesečna nezgodna renta za invalidnost, pri čemer lahko izbirate med dobo izplačevanja rente (5, 10, 15, 20 in 25 let) ter oblikama:

  • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali
  • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti.

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi v primeru poškodbe v okviru zavarovalne vsote krije stroške specialistične obravnave, zahtevnih diagnostičnih postopkov in ambulantne rehabilitacije, ki nastanejo pri izvajalcih zdravstvenih storitev, najavljenih preko Zdravstvene točke®.

 

Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb izplača zavarovalno vsoto glede na izbrano različico tega dodatnega zavarovanja (Osnovni ali Razširjeni paket), in sicer ob pojavu hujše bolezni ali poškodbe.

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok izplača:

 • zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti otrok, starih od 15 do 28 let,
 • zavarovalno vsoto za trajno invalidnost zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo za čas zdravljenja,
 • nadomestilo za bolnišnični dan,
 • dodatek za bolnišnični dan v tujini zaradi posledic nezgode.

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco v okviru zavarovalnih vsot krije stroške nujnega zdravljenja in prevoza v primeru nezgode ali bolezni, ki se pojavi na potovanju v tujini.
 

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja, ki ga bodo za določeno zdravstveno stanje zavarovane osebe ali njenih ožjih družinskih članov (partner, otroci) oblikovali neodvisni strokovnjaki ene od svetovno priznanih zdravstvenih ustanov, in sicer na podlagi razpoložljive zdravstvene dokumentacije o določenem zdravstvenem stanju. Več o zavarovanju si lahko preberete na www.triglav.si/mso.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti je zavarovanje za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja. Zavarovanje je namenjeno predvsem pokritju obveznosti, ki bi v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja bremenile njene bližnje. Življenjsko zavarovanje za primer smrti obstaja v dveh različicah: premija se plačuje obročno ali v enkratnem znesku. Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato je cenovno zelo ugodno.

 

Življenjsko zavarovanje za primer smrti
    Plačevanje premije
Obročno Enkratno
Zavarovalno kritje Smrt
Zavarovalec Fizična ali pravna oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let
Zavarovalna doba 1 do 25 let, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe
Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici
Premija Minimalna premija 5 EUR mesečno 500 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Zavarovalna vsota Minimalna zavarovalna vsota 10.000 EUR 10.000 EUR
Možne oblike izplačila zavarovalne vsote V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote
Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsote
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

Prednosti in koristi Življenjskega zavarovanja za primer smrti

 

Varnost družine: S tem zavarovanjem poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih, tudi če se vam zgodi najhujše. 

Povečana osebna varnost: Z izbiro dodatnih zavarovanj povečate svojo varnost oziroma finančno varnost družine.

Popust: Premija se obračuna s popustom. Ob boljšem dejanskem rezultatu se lahko premija že ob sklenitvi obračuna s popustom ali pa se v času trajanja zavarovanja spremeni.

Davčne olajšave: Pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno razmerje ni krajše od desetih let, zavarovalnica od plačane premije ne obračuna 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov. Obračuna ga le v primeru, da traja zavarovanje manj kot 10 let. Poleg tega dohodek, ki se zaradi smrti zavarovane osebe izplača iz življenjskega zavarovanja, sklenjenega za primer smrti, ni obdavčen z dohodnino. Pri obračunu davčnih obveznostih se upošteva vsakokrat veljavna zakonodaja. 

Dodatne vsebine

Vprašajmo življenje.

Zaradi tistih, ki jih imamo radi. Zgodba družine Čolić.

Vi sprašujete, Triglavani odgovarjajo

Življenjska zavarovanja