Zavarovanje odpovedi turističnega potovanja

Zavarovanje krije stroške:
  • odpovedi turističnega potovanja ali
  • letalske karte,
ki jih mora kupec turistične storitve povrniti organizatorju zaradi odpovedi oziroma neudeležbe na potovanju.

Stroški so kriti v primeru:
  • nezgode, smrti  ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovanca,
  • smrti zavarovančevih svojcev, ki zavarovancu onemogoča potovanje,
  • nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovančevih ožjih svojcev, ki zavarovancu zaradi potrebne nege ali hospitalizacije onemogoča potovanje,
  • uradnih pozivov,
  • elementarnih nesreč. 
Zavarovalnica krije v navedenih primerih stroške odpovedi potovanja tudi družinskim članom, ki so navedeni v isti polici.

Prav tako krije zavarovalnica stroške odpovedi potovanja zavarovancu, če se vsi v isti polici navedeni sopotniki niso mogli udeležiti potovanja zaradi zgoraj navedenih vzrokov.

Zavarovanje morate skleniti v roku 24-ih ur od nakupa turističnega aranžmaja oziroma letalske karte.