Zdravstveno zavarovanje na poslovnih potovanjih v tujini

Zdravstveno zavarovanje na poslovnih potovanjih v tujini je namenjeno podjetjem in podjetnikom, ki želijo zavarovati svoje zaposlene, ki potujejo v tujino.

V primeru nezgode ali bolezni je potrebno takojšnje zdravljenje, ki poteka v tujini. Stroški, ki so povezani z zdravljenjem, so navadno visoki, ponekod v svetu pa ustrezne zdravstvene storitve sploh niso na voljo.

Zdravstveno zavarovanje na poslovnih potovanjih se sklene za dobo enega leta.

Zavarovalec, ki je lahko le pravna oseba, se s sklenitvijo zavarovanja obveže, da bo za zavarovanje plačal premijo, zavarovalnica pa se obveže, da bo krila stroške zdravljenja za posameznega zavarovanca zaradi nepredvidene bolezni ali posledic nezgode, ki se pojavijo ali nastanejo med potovanjem oziroma bivanjem v tujini, kakor tudi povečane stroške prevoza v domovino, ki ga odredi zdravnik.
 


 

Zavarovanec je zavarovan za ne omejeno število potovanj, pri čemer pa posamično potovanje zavarovanca na poslovnih potovanjih v tujino ne sme trajati več kot 60 dni.


Zavarovalno kritje obsega stroške potrebne zdravniške oskrbe ter stroške prevoza zaradi nepredvidenih bolezni ali posledic nesreče oziroma nezgode, ki se pojavijo ali nastanejo med potovanjem ali bivanjem v tujini.

Zavarovalni program
Pri sklepanju zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini zavarovanec lahko izbere:

  • osnovni zavarovalni program,
  • nadstandardni program,
  • nadstandardni + program.

Geografsko območje zavarovanja
Pri sklepanju zdravstvenega zavarovanja na poslovnem potovanju v tujini sklenitelj zavarovanja lahko izbere:
• ožje geografsko območje (ves svet brez ZDA in Kanade) ter
• širše geografsko območje (ves svet).


Tabela zavarovalnih programov

                           

Zavarovalni program Geografsko območje Skupna zavarovalna vsota
Osnovni zavarovalni program ves svet največ do 25.000 EUR odtega za prevozne stroške največ do 5.000 EUR
Nadstandardni program ves svet brez ZDA in Kanade največ do 50.000 EUR odtega za prevozne stroške največ do 7.500 EUR
Nadstandardni program ves svet največ do 50.000 EUR odtega za prevozne stroške največ do 15.000 EUR
Nadstandardni + program ves svet največ do 100.000 EUR odtega za prevozne stroške največ do 20.000 EUR


Letna zavarovalna premija se plača ob sklenitvi zavarovanja v enkratnem znesku. Zavarovalec je dolžan plačati zavarovalno premijo takoj ob prejemu zavarovalne police. Premija mora biti plačana pred odhodom v tujino.
 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco vam poleg finančne varnosti v okviru dogovorjene zavarovalne vsote za kritje stroškov nujnega zdravljenja in stroškov prevoza zaradi bolezni ali nezgode zagotavlja 24-urno pomoč oziroma asistenco. Triglav zdravstvena asistenca vam zagotavlja naslednje oblike pomoči:

  • posreduje vam informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero potujete, in njihovi ustreznosti;
  • vzpostavi stik z vašim lečečim zdravnikom, če je to potrebno;
  • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
  • organizira vaše zdravljenje in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

 

KLICNI CENTER v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku:

TRIGLAV ZDRAVSTVENA ASISTENCA
+ 386 59 09 18 81

Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato v primeru nezgode ali bolezni takoj pokličite asistenčni center. Če pa boste stroške v tujini prevzeli sami, boste povračilo stroškov uveljavljali ob povratku v domovini.
 

KAKO DO POVRAČILA STROŠKOV?

Če asistenčne pomoči ne boste uporabili in boste stroške zdravljenja in drugih storitev poravnali sami, lahko povračilo stroškov uveljavljate po povratku v domovino na najbližji enoti Zavarovalnice Triglav. Predložiti morate zavarovalno polico, celotno zdravstveno dokumentacijo in originalne račune, ki jih morate zahtevati ob plačilu storitev.