Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke

Za podjetja, ki proizvajajo končne izdelke ali sestavne dele za prodajo na trgu, postaja vedno bolj pomembno tudi zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke.
Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nesreče, do katere je prišlo zaradi napake na zavarovančevih izdelkih.

Zavarovana je odgovornost za škodo zaradi izdelkov, katere posledica so:
  • telesne poškodbe,
  • obolenja ali
  • smrt oseb (poškodovanje oseb) ali
  • poškodbe,
  • uničenje ali
  • izginitev stvari (poškodovanje stvari).
Vzroki za škode izvirajo iz napak v materialu, iz katerega je izdelek izdelan, konstrukcijskih napak ter pomanjkljivosti proizvajalčevih navodil za pravilno uporabo.