Pravna zaščita zaradi uporabe vozila

Pravna pomoč pride prav v primerih, ko boste zaradi prometne nesreče potrebovali mnenje in zastopanje pravnih strokovnjakov.

Zavarovanje krije vse potrebne stroške zastopanja v kazenskih postopkih in postopkih pred sodnikom za prekrške. Krije tudi vse potrebne stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo v zvezi s prometno nesrečo ter potrebne stroške obrambe pred odškodninskimi zahtevki drugih oseb. Poleg sklenitelja zavarovanja in lastnika vozila so zavarovalne zaščite deležni tudi voznik in potniki v zavarovanem vozilu.
 

PREDNOSTI IN UGODNOSTI

  1. kakovostna ponudba vseh avtomobilskih zavarovanj;
  2. 24-urna pomoč in informacije doma in v tujini;
  3. paketi avtomobilskih zavarovanj - do 17 % paketni popust;
  4. do 5 % popust na stalnost.