AO plus – zavarovanje voznika

Ker zavarovanje avtomobilske odgovornosti - AO krije le škodo, povzročeno drugim udeležencem prometne nesreče, vam priporočamo, da sklenete tudi zavarovanje voznika povzročitelja nesreče za primer telesnih poškodb ali smrti – AO plus.
 

Z zavarovanjem voznika za škodo zaradi telesnih poškodb – AO plus zavarovalnica povrne pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči utrpi voznik zavarovanega motornega vozila v primeru, ko je za nezgodo odgovoren sam. Če se voznik v primeru nezgode smrtno ponesreči, zavarovalnica povrne škodo njegovim svojcem.
 

PREDNOSTI IN UGODNOSTI

  1. kakovostna ponudba vseh avtomobilskih zavarovanj;
  2. 24-urna pomoč in informacije doma in v tujini;
  3. paketi avtomobilskih zavarovanj - do 17 % paketni popust;
  4. do 5 % popust na stalnost.