Skladi

Sklad Triglav Svet G80

Triglav Svet G80 je sklad z naložbami v delniške trge po vsem svetu. Združuje možnost doseganja potencialno nadpovprečnih donosov in garancijo, da bo vrednost enote premoženja (VEP) v vsakem trenutku znašala vsaj 80 % najvišje VEP preteklih dvanajstih mesecev.

Datum ustanovitve sklada: 6. 7. 2006

Upravljavec: Commerzbank AG

Sedež: Kaiserplatz, 60261 Frankfurt na Majni, Nemčija

Donose sklada lahko spremljate na spletni strani www.triglav.si/skladi.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Triglav Svet G80 - vložni list 2019 2,357 KB
Preglednica ILSP Certificate 328 KB
Pogoji Global 34 KB
Priloga k pogojem 34 KB
Sklad z zajamčenim donosom TZD1

Sklad z zajamčenim donosom TZD1 je bil v redni ponudbi skladov v okviru naložbenih življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d., do 31.05.2015.

Od 1. 4. 2017 je v aktualni ponudbi skladov v okviru naložbenih življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d., Sklad z zajamčenim donosom TZD5.

Osnovni podatki o skladu TZD1

Datum ustanovitve sklada: 1. 12. 2004
Upravljavec: Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sedež: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Uspešnost sklada
Vrednost enote premoženja Sklada z zajamčenim donosom TZD1 narašča po stopnji zajamčene donosnosti 2,5 % letno.

Udeležba pri dobičku
Sredstva Sklada z zajamčenim donosom TZD1 so udeležena tudi pri vsakoletnem dobičku, ki se ustvari z njihovim upravljanjem. Vsakoletni delež udeležbe pri dobičku se pretvori v dodatne enote premoženja sklada TZD1. Enote premoženja iz naslova udeležbe se ob nastopu zavarovalnega primera izplačajo skupaj z izplačilom enot premoženja sklada TZD1.

Naložbena politika
Zavarovalnica sredstva sklada TZD1 vlaga pretežno v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

Stroški
Upravljavec sklada ne obračunava posrednih oziroma neposrednih stroškov, ki bi zmanjševali vrednost enot premoženja in v zavarovalni pogodbi niso razkriti.

Sklad z zajamčenim donosom TZD2

Sklad z zajamčenim donosom TZD2 je bil na voljo zavarovalcem, ki so na podlagi doživetega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav sklenili novo naložbeno življenjsko zavarovanje do 31. 5. 2015 in kot začetno vplačilo v Sklad z zajamčenim donosom TZD2 vplačali del zavarovalne vsote ali celotno zavarovalno vsoto za doživetje doživetega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

Od 1. 4. 2017 je zavarovalcem, ki bodo na podlagi doživetega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav sklenili novo naložbeno življenjsko zavarovanje in kot začetno vplačilo v sklad z zajamčenim donosom vplačali del zavarovalne vsote ali celotno zavarovalno vsoto za doživetje doživetega zavarovanja, na voljo Sklad z zajamčenim donosom TZD6.

Osnovni podatki o skladu TZD2
Datum ustanovitve sklada: 1. 4. 2014
Upravljavec: Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sedež: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Uspešnost sklada
Vrednost enote premoženja Sklada z zajamčenim donosom TZD2 narašča po stopnji zajamčene donosnosti 2,75 % letno.

Udeležba pri dobičku
Sredstva Sklada z zajamčenim donosom TZD2 so udeležena tudi pri vsakoletnem dobičku, ki se ustvari z njihovim upravljanjem. Vsakoletni delež udeležbe pri dobičku se pretvori v dodatne enote premoženja sklada TZD2. Enote premoženja iz naslova udeležbe se ob nastopu zavarovalnega primera izplačajo skupaj z izplačilom enot premoženja sklada TZD2.

Naložbena politika
Zavarovalnica sredstva sklada TZD2 vlaga pretežno v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

Stroški
Upravljavec sklada ne obračunava posrednih oziroma neposrednih stroškov, ki bi zmanjševali vrednost enot premoženja in v zavarovalni pogodbi niso razkriti.

Sklad z zajamčenim donosom TZD3

Sklad z zajamčenim donosom TZD3 je bil v redni ponudbi skladov v okviru naložbenih življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d., do 31. 3. 2017.

Od 1. 4. 2017 je v aktualni ponudbi skladov v okviru naložbenih življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d., Sklad z zajamčenim donosom TZD5.

Osnovni podatki o skladu TZD3
Datum ustanovitve sklada: 1. 6. 2015
Upravljavec: Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sedež: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Komu je sklad namenjen
Če se bolj nagibate k varnejši naložbi, lahko s priključitvijo Sklada z zajamčenim donosom TZD3 k izbranemu naložbenemu življenjskemu zavarovanju znižate naložbeno tveganje. Pri tem skladu namreč ne prevzemate naložbenega tveganja, saj je njegov letni donos zagotovljen.

Uspešnost sklada
Vrednost enote premoženja Sklada z zajamčenim donosom TZD3 narašča po stopnji zajamčene donosnosti 1,5 % letno.

Udeležba pri dobičku
Sredstva Sklada z zajamčenim donosom TZD3 so udeležena tudi pri vsakoletnem dobičku, ki se ustvari z njihovim upravljanjem. Vsakoletni delež udeležbe pri dobičku se pretvori v dodatne enote premoženja sklada TZD3. Enote premoženja iz naslova udeležbe se ob nastopu zavarovalnega primera izplačajo skupaj z izplačilom enot premoženja sklada TZD3.

Naložbena politika
Zavarovalnica sredstva sklada TZD3 vlaga pretežno v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

Stroški
Upravljavec sklada ne obračunava posrednih oziroma neposrednih stroškov, ki bi zmanjševali vrednost enot premoženja in v zavarovalni pogodbi niso razkriti.

Sklad z zajamčenim donosom TZD4

Sklad z zajamčenim donosom TZD4 je bil na voljo zavarovalcem, ki so na podlagi doživetega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav sklenili novo naložbeno življenjsko zavarovanje do 31. 3. 2017 in kot začetno vplačilo v Sklad z zajamčenim donosom TZD4 vplačali del zavarovalne vsote ali celotno zavarovalno vsoto za doživetje doživetega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

Od 1. 4. 2017 je zavarovalcem, ki bodo na podlagi doživetega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav sklenili novo naložbeno življenjsko zavarovanje in kot začetno vplačilo v sklad z zajamčenim donosom vplačali del zavarovalne vsote ali celotno zavarovalno vsoto za doživetje doživetega zavarovanja, na voljo Sklad z zajamčenim donosom TZD6.

Osnovni podatki o skladu TZD4
Datum ustanovitve sklada: 1. 6. 2015
Upravljavec: Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sedež: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Komu je sklad namenjen
Če se bolj nagibate k varnejši naložbi, lahko s priključitvijo Sklada z zajamčenim donosom TZD4 k izbranemu naložbenemu življenjskemu zavarovanju znižate naložbeno tveganje. Pri tem skladu namreč ne prevzemate naložbenega tveganja, saj je njegov letni donos zagotovljen.

Uspešnost sklada
Vrednost enote premoženja Sklada z zajamčenim donosom TZD4 narašča po stopnji zajamčene donosnosti 1,5 % letno.

Udeležba pri dobičku
Sredstva Sklada z zajamčenim donosom TZD4 so udeležena tudi pri vsakoletnem dobičku, ki se ustvari z njihovim upravljanjem. Vsakoletni delež udeležbe pri dobičku se pretvori v dodatne enote premoženja sklada TZD4. Enote premoženja iz naslova udeležbe se ob nastopu zavarovalnega primera izplačajo skupaj z izplačilom enot premoženja sklada TZD4.

Naložbena politika
Zavarovalnica sredstva sklada TZD4 vlaga pretežno v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

Stroški
Upravljavec sklada ne obračunava posrednih oziroma neposrednih stroškov, ki bi zmanjševali vrednost enot premoženja in v zavarovalni pogodbi niso razkriti.

Sklad z zajamčenim donosom TZD5

Sklad z zajamčenim donosom TZD5 je bil v redni ponudbi skladov v okviru naložbenih življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d., do 30.11.2019.

Osnovni podatki o skladu TZD5
Datum ustanovitve sklada: 1. 4. 2017
Upravljavec: Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sedež: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Uspešnost sklada

Vrednost enote premoženja Sklada z zajamčenim donosom TZD5 narašča po stopnji zajamčene donosnosti 0,75 % letno.

Udeležba pri dobičku

Sredstva Sklada z zajamčenim donosom TZD5 so udeležena tudi pri vsakoletnem dobičku, ki se ustvari z njihovim upravljanjem. Vsakoletni delež udeležbe pri dobičku se pretvori v dodatne enote premoženja sklada TZD5. Enote premoženja iz naslova udeležbe se ob nastopu zavarovalnega primera izplačajo skupaj z izplačilom enot premoženja sklada TZD5.

Naložbena politika

Zavarovalnica sredstva sklada TZD5 vlaga pretežno v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

Stroški

Upravljavec sklada ne obračunava posrednih oziroma neposrednih stroškov, ki bi zmanjševali vrednost enot premoženja in v zavarovalni pogodbi niso razkriti.

Sklad z zajamčenim donosom TZD6

Sklad z zajamčenim donosom TZD6 je bil na voljo zavarovalcem, ki so na podlagi doživetega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav sklenili novo naložbeno življenjsko zavarovanje do 30. 11. 2019 in kot začetno vplačilo v Sklad z zajamčenim donosom TZD6 vplačali del zavarovalne vsote ali celotno zavarovalno vsoto za doživetje doživetega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

Osnovni podatki o skladu TZD6
Datum ustanovitve sklada: 1. 4. 2017
Upravljavec: Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sedež: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Uspešnost sklada
Vrednost enote premoženja Sklada z zajamčenim donosom TZD6 narašča po stopnji zajamčene donosnosti 0,75 % letno.

Udeležba pri dobičku
Sredstva Sklada z zajamčenim donosom TZD6 so udeležena tudi pri vsakoletnem dobičku, ki se ustvari z njihovim upravljanjem. Vsakoletni delež udeležbe pri dobičku se pretvori v dodatne enote premoženja sklada TZD6. Enote premoženja iz naslova udeležbe se ob nastopu zavarovalnega primera izplačajo skupaj z izplačilom enot premoženja sklada TZD6.

Naložbena politika
Zavarovalnica sredstva sklada TZD6 vlaga pretežno v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

Stroški
Upravljavec sklada ne obračunava posrednih oziroma neposrednih stroškov, ki bi zmanjševali vrednost enot premoženja in v zavarovalni pogodbi niso razkriti.

Sklad z zajamčenim donosom TZD7

Sklad z zajamčenim donosom TZD7 je bil na voljo le zavarovalcem Enkratnega naložbenega življenjskega zavarovanja Abagarant, Enkratnega naložbenega zavarovanja GB Življenje +, Enkratnega naložbenega življenjskega zavarovanja z delnim jamstvom Preudarna naložba in Enkratnega naložbenega življenjskega zavarovanja z delnim jamstvom GB Življenje +, ki so zavarovanje sklenili do vključno 14. 7. 2021.

Osnovni podatki o skladu TZD7
Datum ustanovitve sklada: 1. 2. 2018
Upravljavec: Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sedež: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Uspešnost sklada
Vrednost enote premoženja Sklada z zajamčenim donosom TZD7 narašča po stopnji zajamčene donosnosti 0,75 % letno. Za donos sklada jamči Zavarovalnica Triglav, d.d. Pri tem skladu ne prevzemate naložbenega tveganja, saj je njegov letni donos zagotovljen.

Naložbena politika
Zavarovalnica sredstva sklada TZD7 vlaga pretežno v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

Stroški
Upravljavec sklada ne obračunava posrednih oziroma neposrednih stroškov, ki bi zmanjševali vrednost enot premoženja in v zavarovalni pogodbi niso razkriti.

Sklad z zajamčenim donosom TZD8

Sklad z zajamčenim donosom TZD8 je bil na voljo le zavarovalcem Enkratnega naložbenega življenjskega zavarovanja z delnim jamstvom Preudarna naložba in Enkratnega naložbenega življenjskega zavarovanja z delnim jamstvom GB Življenje + Zavarovalnice Triglav, ki so zavarovanje sklenili do vključno 31. 12. 2021.

Osnovni podatki o skladu TZD8
Datum ustanovitve sklada: 15. 7. 2021
Upravljavec: Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sedež: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Uspešnost sklada
Vrednost enote premoženja Sklada z zajamčenim donosom TZD8 narašča po stopnji zajamčene donosnosti 0,20 % letno. Za donos sklada jamči Zavarovalnica Triglav, d.d. Pri tem skladu ne prevzemate naložbenega tveganja, saj je njegov letni donos zagotovljen.

Naložbena politika
Zavarovalnica sredstva sklada TZD8 vlaga pretežno v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

Stroški
Upravljavec sklada ne obračunava posrednih oziroma neposrednih stroškov, ki bi zmanjševali vrednost enot premoženja in v zavarovalni pogodbi niso razkriti.

Complementary Content
${loading}