Vrednosti enot premoženja

Preglednica skladov ETF

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

ISIN oznaka IE00BYX2JD69
Bloomberg oznaka 2B7K GY Equity
Opis* iShares MSCI World SRI UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem na Irskem. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti svetovnega delniškega indeksa MSCI World SRI Index, katerega sestavljajo delnice podjetij, ki pomembno upoštevajo okoljski, socialni in upravljalski vidik (ESG) pri svojem poslovanju.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,20 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v angleškem jeziku


AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB - UCITS ETF DR - EUR

ISIN oznaka LU1681042609
Bloomberg oznaka CEUG GY Equity
Opis* AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB - UCITS ETF DR - EUR je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti evropskega delniškega indeksa MSCI Europe ESG Broad CTB Select, katerega sestavljajo delnice delnice velikih in srednjih podjetij, ki pomembno upoštevajo okoljski, socialni in upravljalski vidik (ESG) pri svojem poslovanju, izključuje pa delnice podjetij z negativnim učinkom na okolje in družbo.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,15 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v angleškem jeziku


Invesco S&P500 ESG UCITS ETF

ISIN oznaka IE00BKS7L097
Bloomberg oznaka 5ESG GY Equity
Opis* Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF je kotriajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem na Irskem. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti ameriškega delniškega indeksa S&P 500 ESG Index, katerega sestavljajo delnice podjetij, ki pomembno upoštevajo okoljski, socialni in upravljalski vidik (ESG) pri svojem poslovanju, pri čemer pa indeks ohranja enako zastopanost posameznih inudstij, kot so zastopane v splošnem indeksu S&P 500.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,09 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v angleškem jeziku


Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

ISIN oznaka LU1829221024
Bloomberg oznaka LYMS GY Equity
Opis* Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti ameriškega delniškega indeksa Nasdaq-100 Net Total Return Index.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,22 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v angleškem jeziku


iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)

ISIN oznaka DE000A0Q4R69
Bloomberg oznaka EXIA GY Equity
Opis* iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Nemčiji. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti nemškega delniškega indeksa DAX ESG Target Net return index, katerega sestavljajo delnice podjetij, ki pomembno upoštevajo okoljski, socialni in upravljalski vidik (ESG) pri svojem poslovanju.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,12 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v angleškem jeziku


AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR

ISIN oznaka LU2109787551
Bloomberg oznaka SADM GY Equity
Opis* AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS UCITS ETF DR je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti delniškega indeksa MSCI Emerging ESG LEADERS 5% Issuer Capped Net Total Return Index, katerega sestavljajo delnice podjetij iz 26 držav razvijajočih se trgov, ki pomembno upoštevajo okoljski, socialni in upravljalski vidik (ESG) ter nizko ogljično izpostavljenost pri svojem poslovanju.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,18 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v angleškem jeziku


iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

ISIN oznaka IE00B0M62X26
Bloomberg oznaka IBCI GY Equity
Opis* iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem na Irskem. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti indeksa Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index, denominiranega v EUR. Indeks sestavljajo obveznice držav članic evroombočja z bonitetno oceno naložbenega razreda, katerih kuponska obrestna mera je vezana na inflacijo. Vključene so samo obveznice v evrski valuti.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,09 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v angleškem jeziku


AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

ISIN oznaka FR0010754200
Bloomberg oznaka C3M FP Equity
Opis* AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Franciji. Cilj sklada je zasledovanje donosnosti indeksa EuroMTS Government Bill index, kateri meri donosnost kratkoročnih zakladnih menic držav evroobmočja z dospelostjo med 0 in 6 meseci.
Država, v kateri kotira sklad Francija
Upravljavska provizija sklada** 0,14 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza EN - Paris
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v angleškem jeziku


Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB - Acc

ISIN oznaka LU1829219127
Bloomberg oznaka CRP FP Equity
Opis* Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB - Acc je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Lukseburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti indeksa Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index, katerega sestavljajo obveznice z visoko bonitetno oceno (ang. investment grade), denominirane v evrih, in katerih izdajatelji pomembno upoštevajo okoljski, socialni in upravljalski vidik (ESG) pri svojem poslovanju.
Država, v kateri kotira sklad Francija
Upravljavska provizija sklada** 0,14 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza EN - Paris
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v angleškem jeziku


iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

ISIN oznaka IE00BJK55C48
Bloomberg oznaka AYE2 GY Equity
Opis* iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem na Irskem. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti indeksa visoko donosnih podjetniških obveznic Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond index, katerih izdajatelji pomembno upoštevajo tudi okoljski, socialni in upravljalski vidik (ESG) pri svojem poslovanju.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,25 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v angleškem jeziku* - Vsi opisani skladi so usklajeni z UCITS III regulativo
** - Upravljavska provizija sklada je zajeta v vrednosti točke premoženja do katere je upravičen upravljavec ETF sklada. Zavarovalnica nima vpliva na višino ali na spremembo te provizije, kakor tudi ne na druge ev. stroške, ki so izključno v domeni upravljavca ETF skladov.
*** - Obračuna se v % od vrednosti sredstev, ki se prenašajo.
**** - Stroški hrambe vrednostnih papirjev se mesečno obračunajo pri Naložbenem življenjskem zavarovanju i.fleks od vrednosti premoženja, vezanega na posamezni ETF sklad.

Complementary Content
${loading}