Vrednosti enot premoženja

Preglednica ETF skladov

COMSTAGE DAX® UCITS ETF

ISIN oznaka LU0378438732
Bloomberg oznaka CBDAX GT
Opis* Comstage DAX® UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti osrednjega nemškega delniškega indeksa DAX® Indexs.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,12% p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev 0,0033% p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05%
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05%
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku

COMSTAGE IBOXX € SOVEREIGNS INFLATION-LINKED EURO-INFLATION UCITS ETF

                                       

ISIN oznaka LU0444607187
Bloomberg oznaka CBOXEINF GT
Opis* ComStage iBoxx € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti indeksa Markit iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR Index, to je indeksa državnih vrednostnih papirjev v evrski valuti, vezanih na inflacijo.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,17% p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev 0,0033% p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05%
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05%
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku

COMSTAGE IBOXX € SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 5-10 UCITS ETF

                                       

ISIN oznaka LU0444606965
Bloomberg oznaka CBOXGS5 GT
Opis* Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti indeksa Markit iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR Index. Indeks sestavljajo nemške državne obveznice z dospelostjo med 5 do 10 let. Posamezna naložba ima največ 30% utež v skladu.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,12% p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev 0,0033% p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05%
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05%
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku

COMSTAGE EURO STOXX 50® UCITS ETF

               

ISIN oznaka LU0378434079
Bloomberg oznaka CBSX5T GT
Opis* ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti evropskega delniškega indeksa EURO STOXX 50® (NR) Index.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,10% p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev 0,0033% p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05%
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05%
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku

COMSTAGE MSCI WORLD UCITS ETF

                           

ISIN oznaka LU0392494562
Bloomberg oznaka CBNDDUWI GT
Opis* ComStage MSCI World UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti svetovnega delniškega indeksa MSCI TRN World Index.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,40% p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev 0,0033% p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05%
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05%
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku

COMSTAGE SHORTDAX® UCITS ETF

                   

ISIN oznaka LU0603940916
Bloomberg oznaka C004 GT
Opis* ComStage ShortDAX® UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti nemškega delniškega indeksa ShortDAX® TR Index. Omenjeni indeks sestavljajo kratke pozicije delnic podjetij nemškega vodilnega delniškega indeksa DAX®, kar pomeni, da vlagatelj dosega pozitivno donosnost v primeru padanja delnic, ki sestavljajo delniški indeks DAX®, in negativno donosnost v primeru rasti delniškega indeksa DAX®.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,30% p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev 0,0033% p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05%
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05%
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku* - Vsi opisani skladi so usklajeni z UCITS III regulativo
** - Upravljavska provizija sklada je zajeta v vrednosti točke premoženja do katere je upravičen upravljavec ETF sklada. Zavarovalnica nima vpliva na višino ali na spremembo te provizije, kakor tudi ne na druge ev. stroške, ki so izključno v domeni upravljavca ETF skladov.
*** - Obračuna se v % od vrednosti sredstev, ki se prenašajo.

Complementary Content
${loading}