Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje i.pdpz

1. Osnovni podatki
2. Inf. izračun
3. Prijava
4. Osebni podatki
5. Potrditev
6. Zaključek
1 Osnovni podatki Podatki, ki so potrebni za informativni izračun
2 Izračun Izračun na podlagi vnesenih podatkov
3 Prijava Prijava v spletno poslovalnico i.triglav
4 Osebni podatki Podrobni podatki o zavarovancu in zavarovanju
5 Potrditev Potrditev in podpis pristopne izjave
6 Zaključek Pregled in tisk zavarovalne ponudbe

1 od 6

Osnovni podatki — podatki za informativni izračun


Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se izvaja v skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla preko Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, ki jo sestavljajo kritni skladi: TRIGLAV PDPZ – drzni, TRIGLAV PDPZ – zmerni, TRIGLAV PDPZ – zajamčeni. Kritni skladi se med seboj razlikujejo po naložbenem cilju in naložbeni politiki ter ciljni starostni skupini članov. (več informacij).

Glede na vašo starost vas bomo vključili v kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zajamčeni. S tem se zagotavlja varnost naloženih sredstev v zadnjem obdobju varčevanja pred upokojitvijo.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se izvaja v skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla preko Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, ki jo sestavljajo kritni skladi: TRIGLAV PDPZ – drzni, TRIGLAV PDPZ – zmerni, TRIGLAV PDPZ – zajamčeni. Kritni skladi se med seboj razlikujejo po naložbenem cilju in naložbeni politiki ter ciljni starostni skupini članov. (več informacij).

Izberete lahko kritni sklad, ki ustreza vaši starostni skupini, ali kritni sklad, katerega naložbena politika je manj agresivna.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se izvaja v skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla preko Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, ki jo sestavljajo kritni skladi: TRIGLAV PDPZ – drzni, TRIGLAV PDPZ – zmerni, TRIGLAV PDPZ – zajamčeni. Kritni skladi se med seboj razlikujejo po naložbenem cilju in naložbeni politiki ter ciljni starostni skupini članov. (več informacij).

Izberete lahko kritni sklad, ki ustreza vaši starostni skupini, ali kritni sklad, katerega naložbena politika je manj agresivna.

Želim se vključiti v:


Ko dopolnim mejno starost za posamezni kritni sklad, naj se moja sredstva prenesejo v drug kritni sklad, v katerega se po novem uvrščam na (ustrezno označite):