Sklad z zajamčenim donosom TZD7

Sklad TZD7 je na voljo le zavarovalcem Enkratnega naložbenega življenjskega zavarovanja Abagarant in Enkratnega naložbenega zavarovanja GB Življenje + Zavarovalnice Triglav.

 

Osnovni podatki o skladu TZD7

Datum ustanovitve sklada: 1. 2. 2018
Upravljavec: Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sedež: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

 

Uspešnost sklada

Vrednost enote premoženja Sklada z zajamčenim donosom TZD7 narašča po stopnji zajamčene donosnosti 0,75 % letno. Za donos sklada jamči Zavarovalnica Triglav, d.d. Pri tem skladu ne prevzemate naložbenega tveganja, saj je njegov letni donos zagotovljen.

 

Naložbena politika

Zavarovalnica sredstva sklada TZD7 vlaga pretežno v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

 

Stroški

Upravljavec sklada ne obračunava posrednih oziroma neposrednih stroškov, ki bi zmanjševali vrednost enot premoženja in v zavarovalni pogodbi niso razkriti.