Vrednosti enot premoženja skladov

Obvestilo:

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev in s tem dovoljenje za uveljavitev določenih sprememb v ponudbi vzajemnih skladov, ki začnejo veljati 14. 11. 2016. Spremembe vplivajo tudi na ponudbo skladov v okviru naložbenih življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d., in sicer se s 14. 11. 2016:

  • uvede nov sklad Triglav Nepremičnine,
  • sklad Triglav EM Bond se preoblikuje v sklad Triglav High Yield Bond (bolj razpršen sklad, ki znižuje naložbeno tveganje),
  • sklada Triglav Energija ter Triglav Surovine in materiali se spojita v nov sklad Triglav Naravni viri (bolj razpršen sklad, ki omogoča širšo izpostavljenost do vseh naravnih virov).

Spremembe ne vplivajo na vrednost sredstev na naložbenih računih obstoječih zavarovalcev. Slednji bodo o spremembah v prihodnjih dneh pisno obveščeni.

 

Več o spremembah si lahko preberete na www.triglavskladi.si.

 

 

Vrednosti enot premoženja skladov v ponudbi naložbenih zavarovanj in kritnih skladov v ponudbi prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav in informativni izračun donosnosti v % 

Posredni in neposredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja posameznega sklada in niso navedeni v zavarovalni pogodbi za sklenjeno zavarovanje, so dostopni v izvlečku prospekta, ki je javno objavljen na spletni strani družbe za upravljanje za vsak izbran sklad.

Povezave do dokumentov:

ETF Skladi - informativni izračun donosnosti v %

Skladi ETF so na izbiro le v ponudbi Naložbenega življenjskega zavarovanja i.fleks.

 

Informativni izračun donosnosti skladov v %

 

Vrednosti točke naložbenega paketa v okviru Naložbenega življenjskega zavarovanja Ilirika dinamični FLEKS in Naložbenega življenjskega zavarovanja Ilirika Dinamični NŽZ. Informativni izračun donosnosti skladov v %

 

VEP in informativni izračun donosnosti kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - drzni in kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zmerni. Donosnost sklada je v %.

 

Kritni sklad (KS) Datum uvedbe Mesec
VEP
VEP
v EUR
1 mesec 3 meseci 1 leto 5 let od uvedbe KS
TRIGLAV PDPZ - drzni 1.1.2016              
 
TRIGLAV PDPZ - zmerni 1.1.2016              
 

Zajamčena donosnost kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2017 znaša 0,06% na mesečni ravni oziroma 0,71% na letni ravni.

* VEP - vrednost enote premoženja.