Podatki o skladih in vrednosti enot premoženja

Podatki o skladih in vrednosti enot premoženja skladov (VEP) v ponudbi naložbenih zavarovanj in kritnih skladov v ponudbi prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav in informativni izračun donosnosti v %.

Posredni in neposredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja posameznega sklada in niso navedeni v zavarovalni pogodbi za sklenjeno zavarovanje, so dostopni v izvlečku prospekta, ki je javno objavljen na spletni strani družbe za upravljanje za vsak izbran sklad.

Povezave do dokumentov:

ETF Skladi - informativni izračun donosnosti v %.

Skladi ETF so na izbiro le v ponudbi Naložbenega življenjskega zavarovanja i.fleks.

 

Informativni izračun donosnosti skladov v %

 

Vrednosti točke naložbenega paketa v okviru Naložbenega življenjskega zavarovanja Ilirika dinamični FLEKS in Naložbenega življenjskega zavarovanja Ilirika Dinamični NŽZ. Informativni izračun donosnosti skladov v %

 

VEP in informativni izračun donosnosti kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - drzni in kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zmerni. Donosnost sklada je v %.

 

Kritni sklad (KS) Datum uvedbe Mesec
VEP
VEP
v EUR
1 mesec 3 meseci 1 leto 5 let od uvedbe KS
TRIGLAV PDPZ - drzni 1.1.2016              
 
TRIGLAV PDPZ - zmerni 1.1.2016              
 

Zajamčena donosnost kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2017 znaša 0,06% na mesečni ravni oziroma 0,71% na letni ravni.

* VEP - vrednost enote premoženja.