Prijava škode po neurjih

Trenutno intenzivno poteka prijava škodnih primerov in popis škode na terenu po neurjih s točo in vetrom ter poplavah, ki so to poletje prizadeli celotno Slovenijo.

Škodo lahko najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo, kot je zapisano v nadaljevanju tega obvestila.

Za prijavo škode sicer velja tridnevni rok po njenem nastanku, vendar ne hitite. Počakajte, da se razmere umirijo, saj bomo upoštevali tudi kasnejše prijave.


Prijava škode na vozilih


Škodo, ki so vam jo neurja povzročila na vozilu, lahko (pred)prijavite:

Če boste škodo (pred)prijavili na daljavo, vas bodo naši predstavniki poklicali v nekaj dneh in se z vami dogovorili o nadaljnjem poteku reševanja škodnih zahtevkov.


Prijava škode na nepremičninah


Škodo, ki so vam jo neurja povzročila na nepremičninah (na hiši, v stanovanju ...), lahko prijavite:


Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka se lahko vedno obrnete tudi na svojega zastopnika ali obiščete naše najbližje predstavništvo oziroma območno enoto.

Zavedamo se, kako pomembno je, da nastalo škodo čim prej sanirate, zato si bomo prizadevali, da vaš zahtevek čim prej obravnavamo. Vendar prosimo za razumevanje, saj bomo zaradi močno povečanega števila prijav potrebovali več časa.

Navodila za hitrejše reševanje škode na vozilih

Škoda na vozilu zaradi zemeljskega plazu, poplave, hudourniške ali visoke vode je krita po kombinaciji B delnega avtomobilskega kaska. Enako velja tudi za prevoz in reševanje vozila.

Svetujemo vam, da po osušitvi poplavljenega vozila ne poskušate zagnati, saj lahko v tem primeru povzročite škodo na motorju.


V prijavi navedite:

 • število prevoženih kilometrov;
 • do katere višine je bilo vozilo poplavljeno (npr. do praga, do spodnjega ali zgornjega dela armaturne plošče …) in
 • morebitne druge poškodbe.

Fotografirajte:

 • številko šasije in registrsko številko;
 • vozilo s sprednjega levega in zadnjega desnega vogala;
 • poškodbe na vozilu;
 • notranjost vozila, tako da je razvidna meja do katere je segala voda.

Če imate fotografije vozila v času, ko je bilo poplavljeno, dodajte tudi te.


Odvoz vozila

Trenutne razmere na številnih lokacijah ne omogočajo odvoza vozil z vlečnimi prevoznimi sredstvi.

Če imate sklenjeno kombinacijo B delnega kaska, vam povrnemo tudi stroške vleke in reševanja vozila. Tovrstne primere javite Centru za podporo strankam na 080 28 64.

Navodila za hitrejše reševanje škode na nepremičninah

Reševanje vašega zahtevka bo hitrejše, če nam boste zagotovili potrebna dokazila, da lahko določimo temelj za izplačilo in naredimo obračun višine zavarovalnine. Sledite spodnjim navodilom, razen če so vas naši strokovni sodelavci že kontaktirali in ste se z njimi že dogovorili o načinu reševanja škode.


Splošna navodila

 • Vsa dela izvajajte na varen način in najprej poskrbite za lastno varnost. Nobena materialna škoda ni pomembnejša od življenja.
 • S sanacijo škode pričnite čim prej in jo ustrezno dokumentirajte. Fotografirajte tudi med deli. Med potekom del shranite:
  • vsa dokazila o vrsti in obsegu škode ter
  • poškodovane predmete in vso relevantno dokumentacijo (računi ipd.).
 • Na e-naslov skode.premozenje@triglav.si:
  • nam posredujte obvestila, vprašanja, dokazila, fotografije in drugo dokumentacijo. Zraven napišite tudi številko svojega škodnega zahtevka, ki ste ga prejeli po prijavi škode;
  • nas obvestite, če menite, da je škoda višja od 5.000 EUR;
  • nam pišite, če kljub tem navodilom ne veste, kako postopati v svojem primeru.


Dodatna navodila, če je vaša škoda nastala zaradi poplave

Svetujemo, da najprej preverite, kako imate zavarovan dom, saj nevarnost poplave ni ena od temeljnih nevarnosti in mora biti na polici posebej navedena kot kritje poplave in meteorne vode.

V bivalnih prostorih je bilo več kot 1 meter vode

Če ocenjujete, da je bilo v vaših bivalnih prostorih več kot 1 meter vode, ob prijavi potrebujemo le čim več fotografij nastale škode, ki to dokazujejo.


Ostali primeri

Če je voda zalila le kletne prostore oziroma je bilo v bivalnih prostorih manj kot 1 meter vode, potem ob prijavi potrebujemo spodaj navedena dokazila.

Fotografirajte:

 • poškodbe v notranjosti objekta. Naredite čim več fotografij tudi, ko začnete s čiščenjem, črpanjem vode iz poplavljenih prostorov in njihovim sušenjem. Tako bo viden obseg škode;
 • poplavljene in uničene stvari.

Kaj storiti s poškodovanimi predmeti:

 • če je možno poplavljene in uničene stvari spravite do prihoda cenilca.

Posredujte dokumentacijo:

 • vse račune/predračune za sanacijo;
 • seznam/popis poškodovanih stvari s količinami: bolj natančen je popis škode, lažje in hitreje se škoda reši in zaključi. Predlagamo, da:
  • seznam naredite po prostorih (navedite, za kateri prostor gre npr. kuhinja, dnevna soba, klet …) in popišite vse, kar je bilo v teh prostorih poškodovano/uničeno;
  • če je možno, seznam dopolnite tudi z vrednostmi teh stvari;
  • za vsak prostor zapišete dimenzije ploskev, ki so bile prizadete (npr. kvadratura tal, sten in ostalih ploskev, ki so bile poškodovane/uničene);
  • za vsak prostor zapišete tip stenske/talne obloge (npr. tla: parket, vinil, laminat, tapison; stene: klasičen belež, kakšne lesene obloge ipd.);
  • za vsak prostor zapišete stavbno pohištvo, ki je bilo poškodovano/uničeno. Naveden naj bo tudi material (npr. hrastova notranja vrat s podboji, PVC okna ipd.).

Več o tem, kako postopati pred, med in po poplavi pojasnjujemo tukaj.Dodatna navodila, če je vaša škoda nastala zaradi viharja ali toče

Fotografirajte:

 • celoten objekt (če je treba lahko tudi več fotografij) tako, da sta vidni dve stranici objekta ter škoda na strehi/fasadi/stavbnem pohištvu/senčilih;
 • hišno številko objekta tako, da je viden tudi del objekta (npr. vhodna vrata, vogal hiše ipd.);
 • dele strehe (strešnike, ostrešje, večje kose ipd.), ki so ob dogodku padli na tla ter se pri tem poškodovali oziroma uničili;
 • poškodbe strehe/fasade. Pri tem pazite predvsem na lastno varnost. V veliki večini primerov zadoščajo fotografije, posnete s tal;
 • poškodbe zunanjih senčil (rolete, žaluzije ipd.) in stavbnega pohištva (zunanja okna in vrata);
 • poškodbe v notranjosti objekta. Če je zaradi padavin ali drugih vzrokov nastala tudi škoda v notranjosti objekta, fotografirajte tudi to škodo.

Kaj storiti s poškodovanimi predmeti:

 • manjše poškodovane predmete (strešnike ipd.) shranite do prihoda cenilca oziroma glede na drugačen dogovor z njim;
 • večjih kosov (npr. pločevinaste strehe) ni treba shranjevati. Zadoščajo dobre fotografije, s katerih je razviden obseg škode.

Posredujte dokumentacijo:

 • vse račune za sanacijo škode (nakup materiala, delo raznih obrtnikov ipd.);
 • seznam/popis poškodovanih stvari s količinami: bolj natančen je popis škode, lažje in hitreje se škoda reši in zaključi.


Izplačilo zavarovalnine v primeru viharja ali toče

Možni sta 2 vrsti izplačila. Glede na način, ki ga boste izbrali, bomo od vas potrebovali še dodatne podatke.


IZPLAČILO PO OCENITVI

To je priporočljivo predvsem pri manjših škodah in če večji del sanacije izvedete v lastni režiji. Če želite, da se vam škoda izplača po ocenitvi, za obračun škode potrebujemo:

 • zgoraj naštete fotografije;
 • če je poškodovana streha, podatek o:
  • vrsti strešne kritine ter izmero poškodovane površine strehe (v m2). Lahko tudi navedete število poškodovanih strešnikov,
  • vrsti poškodovanih žlebov, vetrnih obrob ali žlot (baker, aluminij, barvana pločevina ipd.), vključno z izmerami poškodovanih elementov (v tekočih metrih),
  • starost strešne kritine, če je objekt zavarovan na dejansko vrednost;
 • če je poškodovana fasada, podatek o:
  • površini fasade, na kateri se poškodbe nahajajo,
  • velikosti in obsegu same poškodbe,
  • starosti fasade, če je objekt zavarovan na dejansko vrednost;
 • če so poškodovana senčila ali stavbno pohištvo:
  • predračune oziroma račune za njihovo popravilo/zamenjavo,
  • starosti stavbnega pohištva/senčil, če je objekt zavarovan na dejansko vrednost;
 • podatke o TRR, na katerega vam bo nakazana zavarovalnina.

IZPLAČILO NA PODLAGI IZDANIH RAČUNOV

To je priporočljivo predvsem v primeru večjih škod in ko večji del sanacije izvedejo obrtniki in izdajo račun.

Če želite, da se vam škoda izplača na podlagi izdanih računov, za obračun škode potrebujemo:

 • zgoraj naštete fotografije;
 • račune, ki so vam jih izdali obrtniki za sanacijo škode za izvedena dela. Računi naj bodo specificirani po posameznih delih (vključno s količinami), ki so bila potrebna za sanacijo škode;
 • starost poškodovanih stvari (streha, fasada, stavbno pohištvo, senčila ipd.), če je objekt zavarovan na dejansko vrednost;
 • podatke o TRR, na katerega vam bo nakazana zavarovalnina;
 • predračun za izvedbo del. Če je znesek škode višji od 1.500 EUR, nam morate predračun poslati v potrditev pred začetkom del.


Complementary Content
${loading}