start portlet menu bar

potresno_zavarovanje_intro_banner

Display portlet menu
end portlet menu bar

Potresa nihče ne more napovedati

Lahko pa se zavarujete proti posledicam, ki jih povzroči, in si zagotovite finančno varnost, če se vaš dom ali oprema poškoduje ali uniči. Z zavarovanjem boste zmanjšali finančno breme popravila škode, ki jo povzroči potres.

Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari zaradi potresa kot tudi morebitno posledično škodo, ki jo povzroči potres, kot sta požar ali eksplozija.

Potresno zavarovanje lahko sklenete v okviru zavarovanja doma tudi preko spleta.

3 razlogi za zavarovanje

Posvet z zastopnikom

Potresno zavarovanje lahko sklenete ali k svojemu obstoječemu zavarovanju doma dodate kadarkoli.

Zato ne odlašajte, danes poskrbite za celovito zaščito doma.

Naročite se na posvet z našim zastopnikom, ki bo za vas pripravil informativno ponudbo.


Želim posvet

Pogosta vprašanja

Ali lahko potresno zavarovanje sklenem brez soudeležbe pri škodi (odbitne franšize)?

Potresnega zavarovanja ne morete skleniti brez soudeležbe pri škodi (odbitne franšize). To pomeni, da zavarovalnica pri škodah, ki presegajo franšizni znesek, plača samo presežek nad tem zneskom.

Pri potresnem zavarovanju znaša vaša soudeležba pri škodi:

  • 2.000 EUR pri zavarovanju stanovanjskega objekta,
  • 500 EUR pri zavarovanju stanovanjske opreme.
Ali lahko potresno zavarovanje sklenem samo za stanovanjsko opremo?

Lahko.

Kaj vpliva na zavarovalno premijo pri potresnem zavarovanju?

Na višino zavarovalne premije pri zavarovanju potresa vpliva:

  • območje, kjer se vaš dom nahaja. Zavarovalnica je za Slovenijo določila 4 potresne cone glede na potresno izpostavljenost območij;
  • način gradnje;
  • starost objekta: ali je bil objekt zgrajen pred ali po letu 1965.


Informativno višino premije za zavarovanje potresa lahko pridobite:

Zakaj priporočate potresno zavarovanje?

Izkušnje dokazujejo, da potresi z rušilnim učinkom lahko zgradbe uničijo. Potres lahko denimo poškoduje tudi plinsko napeljavo, zaradi česar lahko zagori. Če tovrstna škoda nastane kot posledica potresa, jo bo zavarovalnica krila iz zavarovanja doma, če je sklenjeno tudi potresno zavarovanje.

Česa potresno zavarovanje ne krije?

Zavarovanje ne krije škode na:

  • freskah in zidnih dekoracijah;
  • gradbenih objektih, ki še niso pripravljeni za njihovo namembnost, ter na premičninah v njih.
Živim v večstanovanjski zgradbi, ki ni potresno zavarovana. Ali lahko svoje stanovanje kljub temu zavarujem za primer potresa?

Svoje stanovanje lahko za primer potresa kljub temu zavarujete. Če je večstanovanjska zgradba zavarovana preko upravnika, lahko uredite potresno zavarovanje le za vaše stanovanje, in sicer v okviru zavarovanja doma.