Kakšno je kritje zavarovalnice?

Zavarovalnica krije znesek nastale škode, do višine dogovorjenega limita zavarovalnega jamstva, zmanjšanega za soudeležbo zavarovanca na škodi.
Deli povezavo na: