Člani našega Triglav kompleta zavarovanj ne obnavljamo v istem mesecu. Kako nam boste upoštevali popust?

Z določitvijo nosilca, oblikovanjem Triglav kompleta in pridobitvijo unikatne identifikacijske številke vašega Triglav kompleta se vam bodo vse vaše zavarovalne police, ki izpolnjujejo kriterije za vključitev, štele v vaš Triglav komplet, ne glede na to, na kateri datum bo kateri od članov obnovil zavarovanje. Vsako veljavno zavarovanje, ki je upravičeno do popusta, bo popusta deležno takrat, ko ga bo član obnovil. Prav tako bo višina skupnega popusta vplivala tudi na znižanje zavarovalne premije novega zavarovanja, ki ga bo sklenil kateri od članov. Višina popusta za to novo zavarovanje se bo ugotavljala na dan izstavitve računa za to novo zavarovanje.

Deli povezavo na: