Kako postopati ob nastanku škode?

Storiti je potrebno vse, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode, pri tem upoštevajoč navodila zavarovalnice.
 

Deli povezavo na: