Obdavčitev izplačila odkupne vrednosti

V primeru izrednega prenehanja PDPZ, ko zavarovanec pridobi pravico do izplačila odkupne vrednosti, nastane obveznost zavarovanca plačati dohodnino od odkupne vrednosti skladno z Zakonom o dohodnini. Zavarovalnica bo v imenu in za račun zavarovanca od odkupne vrednosti obračunala in plačala akontacijo dohodnine od drugih dohodkov in sicer po 25 % stopnji od odkupne vrednosti.
Sredstva, ki vam jih je vplačal delodajalec se izplačajo po preteku 10-ih let od vključitve v kolektivni pokojninski načrt.
Deli povezavo na: