Izplačilo dodatne starostne pokojnine (t.i. pokojninske rente)

Ob pridobitvi pravice do dodatne starostne pokojnine lahko zavarovanec izbira med tremi načini izplačil:
  • doživljenjsko pokojninsko rento,
  • doživljenjsko pokojninsko rento z zajamčenim desetletnim izplačevanjem in
  • pospešeno doživljenjsko pokojninsko rento z zajamčenim 3-, 5- ali 8-letnim izplačevanjem.
Deli povezavo na: