Pogoji za izplačilo dodatne starostne pokojnine

Član prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine, ko je uveljavil pravico do predčasne ali starostne pokojnine, poklicne pokojnine, invalidske pokojnine ali vdovske pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Deli povezavo na: